Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via MijnStudiezaal!

IMG 0345De inventarisatiemachine blijft draaien. Andermaal zijn er nieuwe toegangen op archieven gereed gekomen, aanvullingen toegankelijk gemaakt en op onze website geplaatst. Om welke archieftoegangen gaat het? Enkele voorbeelden:


0423 Heerlijkheid Poederoijen
Arnt van Puderoyen droeg in 1327 de heerlijkheid Poederoijen op aan de graven van Gelre, die haar weer doorspeelden aan een andere leenman. De laatste eigenaar van de heerlijkheid was een 19e-eeuwer. In het zeer kleine archief van de heerlijkheid bevinden zich vooral gerechtelijke akten.

2540 Familie Avelingh (aanvulling)
De nalatenschap van Gerrit Avelingh (1860-1948) vormt de basis van het archief van deze plaatselijk aanzienlijke familie. De aanvulling betreft een aantal Bijbels en Nieuwe Testamenten met genealogische aantekeningen van Mattie Avelingh (1948-2015).

1051 Arrondissementsrechtbank te Tiel (aanvulling)

3177 Stichting Het Johan Borgmanfonds (aanvulling)
De Stichting Het Johan Borgman Fonds (HJBF) is opgericht in 1969 door de paranormaal natuurgenezer, kunstschilder en dichter Johan Borgman (1889-1976). De stichting, statutair gevestigd in Doorwerth, had als doelen bij de oprichting:
- bevordering van de opleiding intuïtief begaafde en geestelijk algemeen religieus ingestelde personen tot natuurgenezers of natuurgeneeskundige artsen
- toekennen van een Johan Borgmanprijs
De doelstellingen zijn later geactualiseerd.

Foto: Bijbel uit het familiearchief Avelingh