Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Hoe kun je het voorwoord van een historische uitgave beginnen? "Het Gasthuis in Doesburg kent een lange geschiedenis". Zo begint de voorzitter van de Gestichten van Weldadigheid in Doesburg zijn voorwoord, een van de financiers van het boek Het oude Gasthuisboek van Doesburg 1437-1654. Zo'n zin verantwoordt dan al vaak waarom er een historische uitgave is gemaakt. Deze publicatie werd samengesteld door de Archiefwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh.

In het boek besteden de samenstellers twee pagina's aan zichzelf en hoe het boek tot stand is gekomen. Da's interessant. Sinds 1994 verschenen verschillende historische publicaties van de Archiefwerkgoep. Een nijver volkje. De verschijning van Het oude Gasthuisboek was zo eenvoudig nog niet. De Archiefwerkgroep: "Een eerdere poging om dit moeilijk toegankelijke boek te transcriberen was gestrand op te weinig expertise". Nadat een andere boek over het Gasthuis was bewerkt en gepubliceerd - Het Besluitenboek - "bleek het nu wel mogelijk om de handschriften te ontcijferen, zij het niet zonder moeite". Ook de voorwoordschrijver hoorde het van de werkgroepleden: "De teksten waren niet altijd gemakkelijk te begrijpen en soms nogal chaotisch samengesteld". Doorzetters zijn het daar in Doesburg.

De Archiefwerkgroep raadpleegde onder andere het Oud-Rechterlijk Archief Stad Doesburg en gebruikte illustraties uit de collecties van het Gelders Archief.

Archiefwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh (inleidingen en transcriptie). Het oude Gasthuisboek van Doesburg. Uitgave van Vereniging Stad en Ambt Doesborgh, 2017. ISBN 9789082612103.