Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Ahmed MarcoucheDe gemeenteraad van Arnhem heeft kort geleden Ahmed Marcouch naar voren geschoven als de nieuwe burgemeester van de Rijnstad en opvolger van Herman Kaiser. Het voorstel voor zijn benoeming komt terecht bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die de ministerraad - waar de uiteindelijke benoemingsbeslissing valt - adviseert. Dit is voor ons aanleiding enkele burgemeesters uit het verleden van de Gelderse hoofdstad omhoog te hengelen, zoals we dat kort geleden ook bij de benoeming van de nieuwe burgemeester van Renkum deden.1583 2561

Jonkheer Diderik Lawick van Pabst (1828-1899) was een 19e-eeuwse burgemeester, die min of meer karakteristiek is voor de burgervaders van zijn tijd: adellijk, liberaal, koningsgezind en zwaar besnord. Tijdens zijn bewindsperiode saneerde de gemeente op spectaculaire wijze de verkrotting in de wijk Klarendal. Van Lawick was de bestuurder van "de vooruitgang met bedaard overleg".

1583 2579Een heel ander figuur was burgemeester Dirk Jan de Geer (1870-1960). Hij was slechts één jaar burgemeester (1920-1921), omdat hij minister van Binnenlandse Zaken werd. De Geer was voorstander van soberheid en bezuinigingen. Later verguisden Nederlanders hem vanwege zijn gedrag tijdens de Duitse bezetting.

 

1501 12553Tot slot Chris Matser (1904-1973), de eerste naoorlogse burgemeester van Arnhem. Waren Lawick van Pabst en De Geer van adel, Matser was een metselaarszoon. Hij ging de geschiedenis is als de burgemeester in hemdsmouwen die de wederopbouw van Arnhem klaarde, als de eerste volksburgemeester van Nederland. 

Foto's:
Linksboven: Ahmed Marcouch. Bron: Gemeente Arnhem
Rechts boven: Lawick van Pabst. Gelders Archief 1583-2561
Rechts onder: De Geer. Gelders Archief 1583-2579
Links onder: Matser (links). Gelders Archief 1501-12553

De informatie is ontleend aan 'Arnhemse Kopstukken' (1 en 2).