Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Keppel Fragment 2Onze oudste stukken behoren tot de fonkeltjes in onze collectie. Daarom pronken we er graag even mee. 

Gladiatorengevechten

Ons oudste stuk is een restant van een manuscript. Het gaat om het zogenaamde (en bij kenners nogal beroemde) Keppel Fragment uit de 9e eeuw. Dit Karolingische stuk is een fragment van het boek De Spectaculis van de kerkvader Tertullianus, die leefde in de 2e eeuw na Chr. in Noord-Afrika. Het werk gaat onder andere in op het feit dat christenen weg dienden te blijven bij gladiatorengevechten en andere spelen in amfitheaters.

Gebruikt als omslag

Archivaris Anthonie Paul van Schilfgaarde ontdekte het Keppel Fragment waarschijnlijk begin jaren vijftig. Het diende als omslag voor een 16e-eeuws register in het archief van Huis Keppel. We kunnen het document dateren op grond van het handschrift – een Karolingische minuskel – en het feit dat het naar alle waarschijnlijkheid wordt genoemd in een catalogus van de kathedraal van Keulen van voor 833 na Chr. Mediëvisten beschrijven het Fragment uitvoerig op de website van Medieval Manuscripts in Dutch Collections. Het document bevindt zich in het Huisarchief Keppel (0409-1784A).  

Een oorkonde van kalfsperkament 0552 43A oorkonde 1076

Een ander stuk dateert uit 1076. Het betreft een koningsoorkonde, waarin koning Hendrik IV het landgoed Biljoen schenkt voor het herstel van de Sint Pieterskerk in Utrecht. Dat godshuis was door de schuld van de koning afgebrand. De oorkonde is gemaakt van kalfsperkament, voorzien van een koninklijk zegel en een monogram (symbool) van de koning. Het bevindt zich in het huisarchief Biljoen: 0552-43A

Deze twee documenten zijn de twee oudste stukken in onze collectie.

Koningsoorkonde, 1076

Koningsoorkonde, 1076

1/4
Zegel van koningsoorkonde, 1076

Zegel van koningsoorkonde, 1076

2/4
Keppel Fragment 1

Keppel Fragment 1

3/4
Keppel Fragment 2

Keppel Fragment 2

4/4