Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

De Historische Kring Huessen en de Emmericher Geschichtsverein lieten zich niets gelegen liggen aan de Nederlands-Duitse landsgrens (of juist wel?). Ze namen het initiatief om een boek samen te stellen over het wel en wee van de dorpen en steden aan weerszijden van de grens voor en na de grensregeling van 1816-1817. Elf auteurs van verschillende heemkundige en historische verenigingen sloegen de handen ineen voor dit grensoverschrijdend project in het gebied tussen Arnhem en Emmerik.

Huissen, Malburgen, Zevenaar, De Liemers, Wehl, Lobith, Spijk, Kerkerdom, Leuth, Klein-Netterden de vier Hezen, Schenkenschans en nog een handvol waarden wisselden in 1816-1817 van land. Een nogal forse ingreep voor de bewoners. De samenstellers zomen in op de afzonderlijke dorpen en op diverse aspecten, zoals waterstaat, economie en godsdienst.

Aardig om te lezen zijn de grenskwesties, waarbij gewone mensen tussen de ambtelijke raderen terecht kwamen. Zoals een stel in de grensstreek dat wilde trouwen, maar tegen ambtelijke grenzen en onwil aanliep. In Nederland was de burgerlijke stand een taak van de overheid, in Pruisen acteerde de pastoor als ambtenaar van de burgerlijke stand. In Nederland erkende de lokale overheid de door Pruisische geestelijken afgegeven akten niet. Het duurde dus even voordat het stel kon trouwen.

De samenstellers gebruikten de collectie van het Gelders Archief. 

Emile Smit en Leen den Besten (red.). Grenspassages. Grenzg√§nge. Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de regeling van 1816-1817. Das geldrisch-klevische Grenzgebiet vor und nach der Grensregulierung van 1816-1817. Historische Kring Huessen / Emmericher Geschichtsverein, 2017. ISBN 9789075981100.