Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Opnieuw is een belangrijk archiefstuk hersteld in het kader van een langdurig restauratieproject. Het gaat om het herstellen van stukken die in de top 35 van meest aangevraagde stukken staan, die vanwege beschadigingen of hun slechte staat niet uitleenbaar zijn. Nu ziet het zogenaamde 'Ridderboek' er weer pico bello uit...of toch niet helemaal?

Boek van bannerheren

Het 'Ridderboek' is een band met naamlijsten van bannerheren en leden van de ridderschappen in de vier (later drie) Kwartieren van Gelre of Gelderland, die de landdag mochten bijwonen. De landdag was de vergadering van de Staten van Gelre en Zutphen, kortweg het parlement van het gewest. Het boek beslaat de periode van circa 1544 tot 1688 en bevindt zich in het archief van het Hof van Gelre en Zutphen. 

Rafelranden en vormverlies

ridderboek4Het boek had in de loop van de eeuwen enige schade opgelopen: rafelranden, vocht- en schimmelschade en vervilting. Door het veelvuldig gebruik was er ook vormverlies - een holle rug in het boekblok - en door eerdere restauraties was er reparatieschade ontstaan. Tijd voor restaurator Klaas Roorda om het dikke archiefstuk eens goed onder handen te nemen. Na demontering reinigde en lijmde hij het papier, behandelde hij de vlekken en repareerde hij de scheuren, waarbij ontbrekend papier werd aangevuld. Zonodig doubleerde onze restaurator pagina's van het 'Ridderboek' met Japans papier. De omslagband plaatste hij niet meer terug: "Het was niet de oorspronkelijke band, maar een recenter exemplaar. Ik heb de omslagband wel bij het archiefstuk gelaten om de context te duiden".

Het Ridderboek is inmiddels gedigitaliseerd.

Eerder herstelde Klaas Roorda documenten uit de Oud Rechterlijke Archieven van Zevenaar en Lijmers, Tuil en Horssen.

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal