Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Zeven leden van Provinciale Staten van Gelderland en de Statengriffier lieten zich op woensdag 2 november 2016 door algemeen directeur Fred van Kan inlichten over het werk van het Gelders Archief. De leden van de Commissie BOC (Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur) van PS hoorden onder meer het pleidooi van Van Kan voor een duurzame digitale toekomst en hoe het Gelders Archief zich daar op voorbereidt. 

De aanwezigen waren breed verdeeld over het politieke spectrum. Vertegenwoordigers van de Statenfracties van CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en SP namen deel aan het werkbezoek. Na een inleiding van Van Kan over het (digitale) toekomstbeleid van het Gelders Archief volgde een rondleiding, onder begeleiding van directeur bedrijfsvoering Leo van Wijk, door het archiefgebouw. De scanstraat, de depots en de audiovisuele studio vielen in de smaak. Op verzoek van griffier Bob Roelofs toonde onze collega in de av-studio een filmpje over de opening van het Huis der Provincie in 1954. Eén van de oudste stukken van het provinciaal bestuur - de eerste notulen van Gedeputeerde Staten in 1814 - genoot de warme belangstelling van Gelderse Statenleden.

Tot slot had commissievoorzitter Agnes Lewe nog enige archiefstukken van vergaderingen van Provinciale Staten uit de jaren vijftig laten reserveren in de studiezaal. Het gezelschap dook er, zichtbaar geamuseerd, even in om de sfeer van bijna een halve eeuw geleden op te snuiven.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5