Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Op donderdag 16 en vrijdag 17 mei vond het Internationaal Archief Symposium plaats in het Gelders Archief. Gasten uit Duitsland, Luxemburg, België en eigen land kwamen bij elkaar om over de toekomst van archieven te spreken. Thema's zoals het klimaat, duurzaamheid en het archiveren van digitale berichten kwamen aan bod. Fred van Kan, directeur van het Gelders Archief, hield de slotlezing. Het was zijn laatste dag bij het Gelders Archief.

Fred van Kan geeft een presentatie

Over het archiveren van digitale berichten sprak onder andere Bieke Nouws van het Rijksarchief in Brussel. Ze ging in op de geschiedenis van instant messaging. Het archiveren van dit soort berichten is nog altijd lastig, omdat het onduidelijk is wat de beste manier is om dit te doen. Een automatische oplossing of een specifieke app ontwikkeld voor overheden lijkt voor nu een optie te zijn. Dit soort berichten zijn belangrijk om te bewaren omdat ze bijdragen aan de transparantie van de politiek.

Michel Cottin van het Nationaal Archief van Luxemburg sprak over het archiveren van social media accounts. Er is nog geen standaard manier om de sociale media accounts van bijvoorbeeld politici te archiveren. In 2023 werd er een pilot uitgevoerd waarbij de laatste vier jaar van het facebook account van de toenmalige premier van Luxemburg, Xavier Bettel, werd gearchiveerd. Het is een eerste stap in het archiveren van social media accounts.

Geert Leloup en Vincent Hoolt van het Nationaal Archief van Den Haag spraken over e-mail archiveren. Het archiveren van e-mails kan uitdagingen met zich mee brengen. Eventuele zorgen over privacy worden serieus genomen, maar wegen niet op tegen de meerwaarde van het archiveren van inboxen van belangrijke overheidsfunctionarissen. Daarnaast mag de waarde van de metadata en context van e-mails niet worden onderschat. Er wordt op dit moment gewerkt aan een manier om gearchiveerde e-mails goed zichtbaar en toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Groepen mensen staan na te praten tijdens een lunch

Fred van Kan sloot het symposium af met een blik op de toekomst. Hij sprak over de rol van het archief in 2050. Hij verwacht en hoopt dat het werk op het publiek gericht zal zijn. Hij schetst een toekomstbeeld waarbij de archivaris een key figure is in het managen van publieke informatie. Er zal gewerkt worden met archiving by design en archiving at the source, waardoor archieven een distributie station zullen zijn voor (digitale overheids-)informatie. Algoritmes, pagina's van overheidwebsites en sms’jes van politici zullen worden gearchiveerd. De manier van archiveren zal duurzamer zijn, met het gebruik van digitale DNA-gegevensopslag. Hier kan veel meer data opgeslagen worden op een duurzamere manier dan wat er momenteel mogelijk is. Omdat het archief in 2050 voornamelijk digitaal is, en alle analogen stukken gedigitaliseerd zijn, krijgen archieven een soort museumfunctie. Ze zijn er om bijzondere analoge stukken ten toon te stellen. Van Kan hoopt dat archieven over de hele wereld kunnen bijdragen aan een democratische, open samenleving waarin iedereen onderzoek kan doen naar diens eigen geschiedenis, bewijs kan vinden bij rechtszaken, en overheden verantwoordelijk kan houden.

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal