Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

 Huwelijk van Huwelijk Smidt van Gelder - Bischoff van Heemskerck, 1946

 

We zoeken vrijwilligers om vanuit huis oude akten van de Gelderse burgerlijke stand online toegankelijk te maken: project ‘Van de Wieg tot het Graf’. Het gaat om geboorteakten 1913-1922, huwelijksakten 1943-1948 en overlijdensakten 1960-1972 uit Gelderland.

Duizenden liefhebbers van familiegeschiedenis

Sinds 1998 hielpen vele duizenden enthousiaste vrijwilligers al mee bij het indexeren van akten uit de Gelderse burgerlijke stand. Inmiddels telt onze personendatabase al meer dan 17 miljoen namen. De afgelopen jaren werkten honderden vrijwilligers in drie projecten via VeleHanden.nl mee om in een kwiek tempo Gelderse geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten digitaal toegankelijk te maken. Deze projecten waren een doorslaand succes. Nu doen we weer een beroep op enthousiaste vrijwilligers. Ditmaal gaan we aan de slag met geboorte- (1913-1922), huwelijks (1943-1948)- en overlijdensakten (1960-1972) van Gelderland van 1913 tot en met  1972.

Wervingsfoto Projectpagina Vele Handen 2023

Lees meer over de vorige projecten:
Project geboorteakten 1819-1912 
Project overlijdensakten 1950-1960 
Project huwelijksakten 1923-1942

Iedereen die vanuit huis wil meewerken om gegevens van oude akten van de Gelderse burgerlijke stand online te ontsluiten kan vanaf 1 augustus 2023 eenvoudig in het project ‘Van de Wieg tot het Graf’ aan de slag. Met de resultaten zijn vele duizenden liefhebbers van familiegeschiedenis in staat om gegevens over hun voorouders op internet terug te vinden.

Wonderlijke zaken

Projectbegeleider Franka Salomons zegt dat vrijwilligers altijd graag meedoen aan de genealogische projecten. Ze constateert dat de vrijwilligers sterk geboeid zijn door familiegeschiedenissen en graag bereid zijn anderen te helpen bij hun stamboomonderzoek. Zo komen tijdens de VeleHanden-projecten vaak opmerkelijke en wonderlijke zaken aan het daglicht. Franka Salomons noemt als voorbeeld een verzameling beroepen uit de eerste helft van de 20e eeuw, die tevoorschijn kwamen tijdens het project ‘huwelijksakten 1923-1942’, zoals stoker in een krankzinnigengesticht, zakkenplakker en stoombootdekknecht.

 Foto van een baby uit 1945

Hoe werkt het?

De vrijwilligers voeren via VeleHanden.nl gegevens in van akten van de burgerlijke stand uit Gelderland uit de periode 1913-1972. Op de scans van de originele akten staan onder meer namen, leeftijden, data en beroepen vermeld. Deze gegevens vullen de vrijwilligers in op een digitaal formulier en slaan deze vervolgens op. Andere vrijwilligers controleren deze gegevens. Met behulp van de ingevulde formulieren zijn voorouders straks snel en gemakkelijk terug te vinden op het internet via de website van het Gelders Archief.

Doe mee

Belangstellenden die mee willen doen kunnen zich eenvoudig aanmelden op de website van VeleHanden.nl (‘Van de Wieg tot het Graf’)

Huwelijk van een Italiaanse gastarbeider, jaren vijftig vorige eeuw.

Wat is VeleHanden?

VeleHanden is een crowdsourcingwebsite waar archieven en musea hun gedigitaliseerde collecties voor ontsluiting aanbieden aan het grote publiek. Doel is om op deze manier collecties voor het publiek doorzoekbaar te maken, zodat geïnteresseerden snel zoekresultaten vinden. Het indexeren of beschrijven van een collectie is tijdrovend. VeleHanden doet een beroep op vrijwilligers die het leuk vinden om met historische collecties aan de slag te gaan. Vele handen maken immers licht werk.

Afbeelding:
Boven: Huwelijk Smidt van Gelder - Bischoff van Heemskerck in Arnhem, 1946. Bron: Gelders Archief 1533-19976, P.J. de Booys, CC-BY-4.0 licentie, https://permalink.geldersarchief.nl/4E8CF23602C2485D9EC7A40CE7EA7FCA.  
Midden: Babyfoto uit 1945. Bron: Gelders Archief 1584-896, Nico Kramer, CC-BY-4.0 licentie, https://permalink.geldersarchief.nl/663F98395DA04074B914324E56F37113.
Onder: Huwelijk van een Italiaanse gastarbeider, jaren vijftig. Bron: Gelders Archief 3044-157, CC-BY-4.0 licentie, https://permalink.geldersarchief.nl/72D0DB0D207B45499B93825DEF923486