Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Gerrit Meinten Hoolwerf en Niesgen Aelts, 1612.Het project waarbij we het aantal particuliere archieven voor gratis scannen-op-verzoek wilden uitbreiden, sloten we kort geleden af. We slaagden er in om in tweeëneenhalf jaar tijd ruim 400 particuliere archieven onder de service van gratis scannen-op-verzoek te brengen. Het was een grote klus.
 

Wat zijn particuliere archieven?

Particuliere archieven zijn gevormd (gemaakt) door privépersonen (bijvoorbeeld politici, fotografen, kunstenaars), bedrijven, fabrieken, adellijke families, bezitters van voorname (land)huizen, kerken, verenigingen, stichtingen, politieke partijen et cetera. Niet door overheden, zoals het Rijk, provincie, gemeenten, waterschappen, zelfstandige bestuursorganisaties. Overheidsorganisaties vind je bijvoorbeeld in het register van overheidsorganisaties.

Waarom was het zo’n omvangrijk karwei?

In het verre verleden maakten archivarissen nauwelijks afspraken over digitalisering met de eigenaren van particuliere archieven. Toen we vroeger contracten afsloten met deze eigenaren was er van digitalisering nog geen sprake. Eigenaren van particuliere archieven moeten schriftelijk toestemming geven om hun documenten te laten vallen onder scannen-op-verzoek.
In het verre verleden zijn we ook particuliere archieven gaan beheren, waarvan niet duidelijk is wie de eigenaar is. Verschillende contracten met eigenaren van particuliere archieven waren al tientallen jaren geleden afgesloten, waardoor het ons ook flink wat tijd kostte om actuele adresgegevens te achterhalen. We vroegen vele honderden particuliere eigenaren schriftelijk om toestemming.
Over het digitaliseren van particuliere archieven die aan ons zijn geschonken mogen we zelf beslissen.

Voorbeelden

Hier volgen twee voorbeelden van particuliere archieven die in de afgelopen 2,5 jaar onder de gratis service van scannen-op-verzoek kwamen. Voor deze voorbeelden (en voor alle andere particuliere archieven) geldt dat scannen-op-verzoek alleen mogelijk is voor documenten ouder dan 110 jaar. Dit komt door de wetten die gaan over de bescherming van de privacy van mogelijk nog levende personen, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

0434 Huis Ter Schuur
Huis ter Schuur staat in de gemeente Barneveld. In het huisarchief Ter Schuur duiken tal van documenten van vooraanstaande families op: De Wolf van Westerrode, Brandt, Wolffsen, Schrassert, Feith, Hoolwerf, Halewijn, Voet, Van Steenler, Van Dompseler, Van Ommeren, Van Oldenbarnevelt enzovoort. Dit rijtje is beslist nog niet af. De oudste stukken, charters (perkamenten oorkonden), gaan terug tot het begin van de 15e eeuw. Hoe al die familiepapieren in dit huisarchief terechtkwamen is een gedeeltelijk een raadsel. De archivaris die het archief toegankelijk maakte moest vaststellen, dat hij niet wist wat er tussen 1854 en het begin van de 20e eeuw met dit archief was gebeurd. Archieven stellen ons soms voor een mysterie.

2549 Buurtschap van Dieren Foto's uit een fotoalbum van Dieren en omgeving, juni 1907
Geërfden van de Buurschap van Dieren zijn dorpelingen die meerderjarig zijn, een woning in het dorp bezitten en die voorkomen op een geërfdenlijst. Ook organisaties kunnen tot de geërfden behoren. De Buurschap komt op voor de belangen van Dieren. Ze deelden soep, levensmiddelen en brandstof aan arme dorpelingen uit. De geërfden schaften een vuilniswagen aan en zorgden ervoor dat er een zwembad en ziekenhuis kwamen. Ook organiseerde de Buurtschap lange tijd het onderwijs in het dorp. Dit archief in eigenlijk onmisbaar bij het beschrijven van verschillende onderdelen van de geschiedenis van het dorp.

Tot slot

Verschillende particuliere archieven zijn niet opgenomen in de service van scannen-op-verzoek. Wat is er dan aan de hand? Soms zijn de archieven te ‘jong’ (jonger dan 110 jaar), het contract is onduidelijk of ontbreekt, we hebben de eigenaren niet kunnen bereiken of de eigenaren hebben geen toestemming gegeven. We kijken in deze gevallen per keer hoe we kunnen voldoen aan de wensen bezoekers om documenten uit deze archieven te digitaliseren.


Afbeeldingen
Boven: Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Gerrit Meinten Hoolwerf en Niesgen Aelts, 1612. Bron: Gelders Archief 0434-26-0001, https://bit.ly/327Ma8Q.
Onder:  Foto's uit een fotoalbum van Dieren en omgeving, juni 1907 , Bron: Gelders Archief 1523-142-0050, Public Domain Mark 1.0 lic., https://bit.ly/3zEo9CM