Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uitbaggeren van de Sint Jansbeek in 2018Het college van burgemeester en wethouders keurde op dinsdag 2 maart de hotspotlijst 2018-2019 voor de gemeente Arnhem goed. In deze lijst staan gebeurtenissen of kwesties vermeld, die bijvoorbeeld leidden tot beroering of ophef in de samenleving of grote media-aandacht kregen. De hotspotlijst is een aanvulling op de gemeentelijke selectielijst. In zo'n selectielijst staan documenten beschreven, die de gemeente blijvend bewaart of na een bepaalde termijn vernietigt. Documenten die gaan over gebeurtenissen of kwesties die in de hotspotlijst staan, bewaart de gemeente.

Een werkgroep die bestond uit vakmensen van de gemeente Arnhem en het Gelders Archief, een journalist, een historicus namens het Arnhems historisch genootschap Prodesse en andere experts bereidde de hotspotlijst voor.

Welke gebeurtenissen staan er in de hotspotlijst? 

Welke gebeurtenissen of kwesties staan in de Arnhemse hotspotlijst 2018-2019? Het kunstwerk de Blauwe Golven, de vestiging van Focus Filmtheater, Arnhem Jihadstad (verijdeling van een terroristische aanslag), de Jansbeek, architectuurprijzen, Stadsblokken Meinerswijk, onrust bij de Paasbergflat, verzet tegen de ondergrondse supermarkt Hoogvliet (Oranjestraat), 70 jaar trolleystad en de biomassacentrale Kleefse Waard. In totaal staan er tien zaken in de lijst genoemd. 

Waar vind ik meer informatie over de hotspotlijst 2018-2019 van de gemeente Arnhem? Kijk op de besluitenlijst van het Arnhemse college van burgemeester en wethouders (2 maart 2012) onder nummer 9 'Hotspotmonitor gemeente Arnhem 2018-2019 (R. Kiefenbelt)'.

Afbeelding: Het zichtbaar maken en verleggen van de Jansbeek in Arnhem staat ook op de hotspotlijst 2018-2019. Op de foto: het uitbaggeren van de beek in het stadscentrum. Bron: Gelders Archief 1566 - 2419, fotograaf Mimi Turk, CC-BY-4.0 lic., https://bit.ly/38mTRbk.