Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Foto van Alexander Ver Huell uit 1870De brieven en dagboeken van tekenaar en karikaturist Alexander Ver Huell (1822-1897) zijn toegankelijk gemaakt, gescand en online te raadplegen. Zijn tekeningen en illustraties stonden al voor een belangrijk deel online. Ver Huell was in de 19e eeuw een bekende cartoonist en kunstverzamelaar.

Artistieke talenten

Alexander Ver Huell (1822-1897) beschikte over artistieke talenten, die tot uitdrukking kwamen in zijn werken als karikaturist, humoristisch en spotprenttekenaar. Tijdens zijn studietijd publiceerde hij in de Leidse studentenalmanak en illustreerde hij onder het pseudoniem O. Veralbij de bekende publicaties van Klikspaan (pseudoniem van de auteur Johannes Kneppelhout): Studententypen. Ver Huell publiceerde in tijdschriften als Nederland en De Tijdspiegel, maar ook in dagbladen, albums, brochures en boeken en raakte daardoor bekend bij een groot publiek. 

Verzamelaar

Daarnaast verzamelde Ver Huell kunst en steunde hij kunstenaars. Zijn tekeningen en verzamelde prenten en afbeeldingen van Arnhem en omgeving maken een essentieel onderdeel deel uit van de Topografisch Historische Atlas van het Gelders Archief. Ver Huell legde ook een autografencollectie aan: een verzameling brieven en handtekeningen van beroemde personen, waarmee hijzelf niet correspondeerde. Hierin treffen we handschriften aan van Napoleon Bonaparte, de dichter Willem Bilderdijk, Nederlandse vorsten en stadhouders, koning Lodewijk Napoleon en keizerin Maria Theresia. 

Compromisloos

Ver Huell was een vaak een compromisloze man, die kritiek op zijn werk resoluut van de hand wees. Zijn overtuiging leidde bijna tot een duel met een hoofdredacteur, die een van Ver Huells ideeën durfde te bekritiseren. Zijn zonderlinge houding - hij liet bijvoorbeeld zijn buurmeisje tijdens de voorgenomen bruiloft in de steek - leverde hem hoon en afkeuring op. Ver Huell leidde naarmate hij ouder werd een teruggetrokken leven en bezag de wereld om hem heen steeds meer als een bedreiging. Hij voelde zich miskend en plaatste een advertentie in de kranten met de tekst: "Men schrijve op zijn graf: hij deed veel voor zijn land – zijn land deed niets voor hem.“

Culturele erfenis

Hij schonk zijn nalatenschap aan de gemeente Arnhem. Zijn boeken kwamen bij de Bibliotheek Arnhem terecht, zijn verzamelde kunstwerken bij het Museum Arnhem en het Gelders Archief en zijn brieven, dagboeken, brieven en andere archiefstukken bij het Gelders Archief.

Bekijk het archief (of archieftoegang) van Alexander Ver Huell

Afbeeldingen: 
Boven, links: Alexander Willem Maurits Carel Ver Huell (1822-1897), ca. 1870. Bron: Gelders Archief 1583-12493, Public Domain Mark 1.0 licentie, fotograaf Atelier Ghemar Freres Brussel, https://bit.ly/38hLOLt 
Onder, rechts: Tafelgesprek van drie mannen, 2e helft 19e eeuw. Gelders Archief 2039 – 3916, Public Domain Mark 1.0 licentie, A.W.M.C. Ver Huell, https://bit.ly/2YX7Rmn.