Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Bezoekers van het Gelders Archief waarderen de kwaliteit van onze dienstverlening in de landelijke enquête Kwaliteitsmonitor met een 8,1. Dat is iets hoger dan twee jaar geleden en iets hoger dan het landelijk gemiddelde. 79% van de deelnemers aan het onderzoek geeft ons een rapportcijfer 8 of hoger. We zijn met deze resultaten zeer blij.

Digitale dienstverlening

Het Gelders Archief zet stevig in op digitale dienstverlening en dat merken we aan de enquêteresultaten. De deelnemers waarderen de snelheid en de kwaliteit van de antwoorden die ze ontvingen via e-mail en het webformulier hoger dan het landelijk gemiddelde. Datzelfde geldt voor de bereikbaarheid en afhandeling van vragen via de chat. Het valt op dat 10% van de respondenten via de chat contact met ons heeft, terwijl het landelijk gemiddelde op 5% ligt.

Op een flink aantal punten waarderen de bezoekers onze website boven het landelijk gemiddelde, zoals vindbaarheid, navigatie, actualiteit, downloadbaarheid en kwaliteit van de archief(stuk)beschrijvingen. Onze bezoekers geven ook aan welke aspecten van de website ze belangrijk vinden: de hoeveelheid beschikbare gedigitaliseerde bronnen op de website, de downloadmogelijkheden en de mate waarin op de website duidelijk wordt gemaakt in welke collecties of databankenonline kan worden gezocht. We knopen dat goed in onze oren.

43% van de respondenten heeft in de afgelopen zes maanden gebruik gemaakt van scanning on demand. Ze waarderen deze vorm van digitale dienstverlening met een 8,7 (landelijk 8,3). Iemand schreef: "Perfecte service, zeker omdat ik 1.5 uur moet autorijden, hartelijk dank!!".

74% van de Gelders Archief-respondenten gebruikt social media (33% Facebook, 29% YouTube, 27% LinkedIn, 10% Twitter en 13% Instagram), bijna 1/5 volgt ons via social media. Ze belonen ons social mediagebruik met een 7,7, wat gelijk is aan het landelijk gemiddelde.  

Studiezaaldienstverlening 

De respondenten zijn kritischer over het studiezaalbezoek dan over de digitale dienstverlening. Ze waarderen verschillende aspecten van het bezoek aan de studiezaal gelijk of net iets onder het landelijk gemiddelde. Ze zijn duidelijk minder tevreden over de openingstijden van onze studiezaal (6,5) dan landelijk (7,5) het geval is.

Managementbeleid

De resultaten weerspiegelen het meerjarenbeleid van het management van het Gelders Archief, waarbij geconcentreerd en met prioriteit wordt ingezet op onlinedienstverlening en digitalisering. We breiden onze digitale dienstverlening de komende tijd onder andere verder uit door meer archieven beschikbaar te gaan stellen voor scanning on demand.

Wie zijn de respondenten?

Bureau ART voerde het onderzoek in de periode september tot en met december 2019 uit in opdracht van KVAN/BRAIN, de landelijke organisaties voor archiefprofessionals en -instellingen. 36 archiefinstellingen namen deel aan de enquête en 3435 respondenten vulden de formulieren in. Voor het Gelders Archief waren dat 235 respondenten, 44 meer dan in 2017. Van de bezoekers die de enquête voor het Gelders Archief invulden, heeft 68% alleen de website bezocht en niet de studiezaal, en 23% slechts incidenteel de studiezaal. 87% van de respondenten is ouder dan 50 jaar, 63% genoot hoger onderwijs en 56% is met (pre)pensioen.