Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Het jaar 2019 stond, net zoals de afgelopen jaren, onder meer in het teken van digitalisering en digitale dienstverlening. Het aantal webbezoeken bleef ruim boven de 800.000, scanning on demand was erg in trek en ook via social media wist het publiek ons te bereiken.

Website

Het aantal keren dat mensen onze website bezochten in 2019 nam toe naar 855.000. Dat is een stijging van 1,7% ten opzichte van 2018 (841.000). De laatste pakweg twintig jaar is de trend: een stijgend aantal digitale bezoeken met af en toe een klein knikje naar beneden.

Onze (genealogische) gegevens en ons beeldmateriaal zijn steeds vaker op andere websites en in andere databanken te vinden, onder meer door het beschikbaar stellen van open data. Bovendien zetten wij verschillende sociale media intensief in om ons beeldmateriaal en andere collectie-onderdelen onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Velen gebruiken ons materiaal op talloze manieren (websites, blogs, social media, boeken, artikelen, exposities e.d.), waardoor de reikwijdte van de collectie en het werk van het Gelders Archief dan ook vele malen groter is dan de bezoekcijfers van onze eigen website.

Scanning on demand

Het aantal op verzoek van ons publiek gemaakte scans (scanning on demand) bedroeg in 2019 2,2 miljoen. In oktober 2016 begonnen we met een proef, in 2017 produceerden we 385.000 scans en in 2018 maakten we 2 miljoen scans op verzoek. Scans maken op verzoek van het publiek is populair.

Social media

Het Gelders Archief is erg actief op social media: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en YouTube. Op ons Facebook-account stegen het bereik en de likes op onze posts (+24%) vorig jaar. Ook bij Instagram pakten we 'winst': de betrokkenheid van onze volgers steeg met bijna 46% en het bereik nam toe met bijna 93%. LinkedIn toont een zelfde beeld: meer betrokkenheid (+ 29%) en 169 nieuwe volgers. Ons Twitteraccount laat een daling zien.   
 
Deze ontwikkelingen passen in het beleid van de directie en het bestuur van het Gelders Archief, waarin onlinedienstverlening en digitale archivering een belangrijke plek innemen.

Studiezaalbezoek

Het aantal studiezaalbezoeken kwam in 2019 uit op 1734. Dat is een daling van bijna 12% ten opzichte van 2018 (1966). De mensen die de studiezaal bezochten vroegen 19.439 stukken (2018: 19.412) aan. Terwijl het aantal studiezaabezoeken daalde, bleef het aantal aangevraagde archiefstukken vrijwel gelijk. De trend is al bijna twintig jaar: dalende studiezaalbezoekcijfers en stijgende onlinebezoekcijfers.