Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Gelderland1832Op woensdagmiddag 30 mei a.s. presenteren het Gelders Archief en de Fryske Akademy de lancering van de digitale versie van de kadastrale basiskaart van Gelderland uit 1832, waar velen gebruik van kunnen maken. Dit project maakt onderdeel uit van HisGIS, een nationaal digitaal informatiesysteem dat historische informatie over mensen, bezit en erfgoed geografisch weergeeft.

Voor wie?

Wie heeft er baat bij HisGIS? Ecologen, terreinbeheerders, beheerders van infrastructurele werken, landschapsspecialisten, historici, genealogen en vele anderen kunnen profiteren van de digitale Gelderse kadastrale basiskaart uit 1832. Zeker wanneer de data van deze kaart worden gelegd over andere kaarten, zoals hoogtebestanden, luchtfoto’s of oude topografische kaarten. Veranderingen in het landschap en bebouwde kommen worden zichtbaar of de historische kaarten kunnen dienen als referentie voor de herinrichting van landschappen of ecosystemen, wat goed van pas komt in een groene provincie als Gelderland. Op de kadastrale basiskaart uit 1832 staan onder meer van ieder perceel de naam, woonplaats en beroep van de eigenaar vermeld.

Kaartbeeld Arnhem 1832

Pannenbier

 De lancering van de digitale historische basiskaart van Gelderland gebeurt op 30 mei tijdens een besloten symposium, waar belanghebbenden (ecologen, landschapskenners, landschapsinrichters, historici e.a.) aanwezig zullen zijn. Het symposium gaat over de betekenis en het nut van het digitaal bewerken van de oudste kadastrale kaarten van 1832.

HisGIS is een project van de Fryske Akademy. Voor HisGIS betekent het gereedkomen van het project Gelderland pannenbier, nu meer dan de helft van Nederland door HisGIS in kaart is gebracht. Het Gelders Archief financierde mede het HisGIS-project Gelderland.

Naar de kaart

Bekijk HisGIS Gelderland / oudste kadastrale kaart van Gelderland