Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

We moeten een deel van de gedigitaliseerde bevolkingsregisters van de gemeente Rheden die op onze website staan met onmiddellijke ingang offline halen. Ook mogen we een deel van de bevolkingsregisters en gezinskaarten van Rheden, Overbetuwe en Rozendaal niet meer ter inzage geven in onze studiezaal.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft kort geleden vastgesteld dat deze registers en kaarten bijzondere persoonsgegevens, zoals godsdienstige gezindte, bevatten van nog levende personen. Wij mogen die gegevens niet ter inzage geven, omdat daarvoor strengere privacyregels gelden. Het is voor ons praktisch onmogelijk om uit te zoeken welke bevolkingsregisters en gezinskaarten informatie bevatten over nog levende personen. Daarom moeten wij stoppen met de beschikbaarstelling op onze website en studiezaal.

Inzageverzoeken voor bevolkingsregisters en gezinskaarten moeten worden ingediend via ons contactformulier.

We vinden dit jammer dit, maar wettelijke bepalingen verplichten ons daartoe.