Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Het aantal bezoeken van de website is in 2017 flink gestegen. We ontvingen afgelopen jaar 800.000 bezoeken. Dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van 2016 (728.000).

Opvallende stijging

De stijging is opmerkelijk, omdat er over 2016 sprake was van een lichte daling van het digitale bezoekcijfer. Onze (genealogische) gegevens en ons beeldmateriaal zijn steeds vaker op andere websites en in andere databanken te vinden, onder meer door het beschikbaar stellen van open data. Bovendien spelen social media een stevige rol in het verspreiden van onze gegevens en ons beeldmateriaal. De reikwijdte van de collectie en het werk van het Gelders Archief is dan ook veel groter dan de bezoekcijfers van de eigen website.
Scanning on demand - het op aanvraag scannen van archiefstukken - is zeer populair. Dat heeft een positief effect op het aantal bezoeken op onze website. 

Deze ontwikkelingen passen goed in het beleid van de directie en het bestuur van het Gelders Archief, waarin online dienstverlening en digitale archivering centraal staan.

Studiezaalbezoek 

Het aantal studiezaalbezoeken kwam in 2017 uit op 2095. Dat is een daling ten opzichte van 2016 (2547). De studiezaal was in het voorjaar van 2017 gedurende twee maanden beperkt geopend. Dat vertekent het cijferbeeld enigszins. De mensen die de studiezaal bezochten vroegen 17.879 stukken aan.  

Adres
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
(parkeerplaats aan de Mercatorweg)
  Telefoon
 Contact

Openingstijden studiezaal

Disclaimer
Privacy statement