Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Charlotte Cophie BentinckUNESCO vindt de correspondentie van Charlotte Sophie Bentinck geboren rijksgravin von Aldenburg "significant voor de Europese geschiedenis omdat het laat zien hoe vrouwen bijdroegen aan de vooruitgang en ontwikkeling van de samenleving". De correspondentie komt niet in het register Memory of the World. De beslissing daarover viel in oktober.

‘Groten der aarde’

De enorme hoeveelheid correspondentie van deze 18e-eeuwse femme savante en feministe avant la lettre - ongeveer 25.000 persoonlijke brieven van en aan derden – is zonder meer uniek te noemen. De brieven geven, ook door hun onderlinge samenhang, een indringend beeld van het leven van de Europese adel in de 18e eeuw en beslaan een wereldwijde spreiding. Bentinck, de spil in een omvangrijk relatienetwerk, correspondeerde met de ‘groten der aarde’, waaronder de filosoof en schrijver Voltaire, de koning van Pruisen Frederik de Grote, de vrijheidsstrijder markies De Lafayette, vertegenwoordigers van Weense en Deense hofkringen en vele andere tijdsbeeldbepalende bestuurders en wetenschappers. De inhoud van de egodocumenten betreft, naast persoonlijke en familieaangelegenheden, vooral ook maatschappelijke en politieke zaken, zoals opvoeding, vrouwenkwesties en de Franse revolutie, Europese en Noord-Amerikaanse oorlogsvoering en de situatie in het Tsarenrijk. De brieven met en over Voltaire en Frederik de Grote zijn in boekvorm uitgegeven.
De correspondentie van Charlotte Sophie Bentinck, die onderdeel uitmaakt van het familiearchief Bentinck, staat online

Teleurgesteld

Uiteraard is het Gelders Arrchief teleurgesteld in de in oktober door UNESCO genomen beslissing. We feliciteren degenen die recentelijk wel in het Register Memory of the World terecht kwamen.