Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Vlag GelderlandHet College van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft de algemeen directeur van het Gelders Archief, dr. Fred van Kan, tijdens zijn vergadering van dinsdag 29 augustus 2017 (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016) benoemd tot provinciearchivaris. Het Gelders Archief is door GS aangewezen als archiefbewaarplaats van de Provincie Gelderland. De archiefzorg van de overheid is geregeld in de Archiefwet 1995 en de daaruitvoortvloeiende regelingen en besluiten.

De provinciearchivaris beheert de historische provinciearchieven en houdt toezicht op de uitvoering van de Archiefwet bij de moderne archieven van de provincie. De provinciearchivaris brengt daarover regelmatig verslag uit aan Gedeputeerde Staten. 

Nauwe relatie met provincie

De relatie van de Provincie Gelderland en het Gelders Archief gaat terug tot 1802, toen het Departementaal Bestuur van Gelderland de eerste provinciale (departementale) archivaris benoemde. Het Gelders Archief beheert de archieven van Gedeputeerde en Provinciale Staten, de Commissaris van de Koning en provinciale diensten vanaf 1814 (tot pakweg 1980). Het gaat om meer dan twee kilometer archiefmateriaal. Leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten brachten in 2017 een werkbezoek aan het Gelders Archief. De Provincie Gelderland en het Gelders Archief werken ook nauw samen op het gebied van digitale archivering en e-Depot. Nog niet zo lang geleden deden beide partijen een pilotproject met bodemdossiers.

Rijksarchivaris in de provincie Gelderland

De directeur van het Gelders Archief blijft rijksarchivaris in de provinvie Gelderland, een functie die sinds 1877 bestaat. Hij is verantwoordelijk voor de archieven van het rijk, zoals Staatsbosbeheer, rechtbanken, Rijkswaterstaat et cetera. Ook is hij gemeentearchivaris van Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal en waterschapsarchivaris van Waterschap Vallei en Veluwe.


Illustraties:
-Boven: vlag van Gelderland
-Ontwerp van het wapen van de provincie Gelderland. Archief GS 0039-977-0005.