Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Algemeen directeur Fred van Kan nam donderdag 9 maart deel aan de eerste bijeenkomst van de Standaardisatieraad, in het leven geroepen door het Nationaal Archief. De raad beheert kennisproducten, zoals normen, methodes en handleidingen die het Nationaal Archief samen met anderen heeft ontwikkeld, voor een duurzame toegankelijkheid van (overheids)informatie. Daarnaast bevordert hij de ontwikkelingen van nieuwe producten. De deelnemers in de raad streven niet alleen naar meer bekendheid met deze kennisproducten bij overheidsorganisaties, maar ook naar de toepassing ervan. Alles ter bevordering van een duurzame toegankelijkheid. 

De Standaardisatieraad staat onder voorzitterschap van de algemene rijksarchivaris en is samengesteld uit vertegenwoordigers van archiefvormers en archiefinstellingen op directie- en/of CIO-(chief information officer)niveau met ervaring in het primaire proces. De raad vertegenwoordigt de belangen van organisaties die gebruik maken van de kennisproducten. 

Meer informatie over de kennisproducten?