Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

P1050040aHet pilotproject van de Provincie Gelderland en het Gelders Archief over het invoeren van bodemdossiers in een experimenteel e-Depot is afgerond. Het project heeft bruikbare informatie opgeleverd voor vervolgstappen en meer inzicht gegeven hoe dossiers kunnen worden opgenomen in het e-Depot. 

Doel van het project
Het doel van het pilotproject was het onderzoeken op welke wijze gedigitaliseerde bodemdossiers in het e-Depot kunnen worden opgenomen, zodanig dat ambtenaren, burgers en bedrijven ze kunnen raadplegen. Het ging in deze proef om ruim twintig dossiers. In totaal heeft de Provincie Gelderland 3750 bodemdossiers en 800 rapporten Nazorg Voormalige Stortplaatsen die voor het e-Depot in aanmerking komen.

Welke resultaten leverde de pilot op?

  • Een mapping van metadatavelden zorgde voor een testset bestanden en metadata. Hierdoor was het mogelijk dat de software van het e-Depot de metadata kon inlezen. 
  • Het verplichte Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) kwam niet geheel overeen met de metadata die de Provincie tot nu gebruikte bij het dossierbeheer. Daarom is onderzocht welke aanpassingen nodig zijn.
  • Er is gewerkt aan een protocol voor de overdracht van digitaal archiefmateriaal. Het instrument om de overdracht te toetsen is in ontwikkeling.
  • Er is een ingesttest (inlezen) in het e-Depot gedaan. Hierbij is een twintigtal dossiers met bijbehorende metadata opgenomen in het e-Depot.

Vervolgstappen
Als vervolgstap willen de deelnemers van de pilot graag weten hoe raadplegers naar bodeminformatie zoeken en welke metadata daarbij relevant zijn. Bovendien is ook meer inzicht nodig hoe de bodemdossiers via het internet kunnen worden opgevraagd, waardoor het publiek de informatie kan raadplegen en WOB-verzoeken (bijna) niet meer nodig zijn.

Lees het evaluatierapport (PDF) van het pilotproject

Vervolg op het pilotproject:
Provinciemedewerkers bekeken resultaten pilotproject op testomgeving internet

ICT-terminologie staat vaak toegelicht in wikipedia of www.techopedia.com

 

Adres
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
(parkeerplaats aan de Mercatorweg)
  Telefoon
 Contact

Openingstijden studiezaal

Disclaimer
Privacy statement