Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Tijdens het AVA_Net-symposium op 19 mei 2017 bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het netwerk van AVA_Net-experts gepresenteerd. Dit zijn ruim dertig experts die werken bij AV-beherende instellingen en expertise bezitten over lokale en regionale AV-collecties. Een AVA_Net-expert is een kennishub op het terrein van lokale en regionale AV-collecties. AVAG beschikt over twee van dergelijke experts: Kerstjan Blaauw en Map Huiskamp.

AVA_net

AVA_Net is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor beheerders van audiovisuele collecties in Nederland. Het netwerk versterkt de positie van het audiovisuele erfgoed en biedt een (kennis)platform. AVA_Net functioneert tevens als belangenbehartiger voor deze sector. De deelnemers vormen een representatieve afspiegeling van de AV-erfgoedbranche.

Waarom is een apart netwerk belangrijk?

  • Audiovisueel materiaal kent een eigen problematiek, zoals grote afhankelijkheid van technologie bij de opslag, behoud en beschikbaarstelling.
  • Audiovisuele collecties hebben te maken met specifieke en ingewikkelde kwesties rond rechten en exploitatie.
  • Zeer diverse instellingen beheren audiovisuele collecties in Nederland. Veel van deze instellingen kunnen zich geen eigen specialist voor het beheer en bereik van de collectie veroorloven.

Eén van de doelstellingen van AVA-Net is dan ook bij te dragen aan de veiligstelling en het (her)gebruik van audiovisueel erfgoed in Nederland. Het netwerk brengt, in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, organisaties met kennis en informatie over AV-erfgoed bij elkaar. Drie keer per jaar komen de deelnemers bijeen in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, dat een vergaderlocatie beschikbaar stelt en administratieve ondersteuning biedt.