Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Onderzoeksgidsen
Onderzoeksgidsen

Onderzoekgidsen

Deze onderzoeksgidsen bieden hulp bij het zoeken in het archief en bieden meer (achtergrond) informatie bij verschillende thema’s en de stukken die in het Gelders Archief in te zien zijn. 

Hoe zoekt u door de onderzoeksgidsen?

Door op een titel van een onderzoeksgids te klikken kunt u de inhoud van deze gids bekijken. Verder kunt u in de zoekbalk links bovenin zoeken op alle woorden die voorkomen in de onderzoeksgidsen.
 
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 

Rechtbank Zutphen

Algemeen

Het archief van de Arrondissementsrechtbank Zutphen (toegang 0517) bestaat uit twee perioden:
 • Periode 1838 – 1929
 • Periode 1930 – 1979

Inzicht

Om snel inzicht te krijgen in alle onderdelen van de archieven van de Arrondissementsrechtbank Zutphen is het raadzaam om:
- 3 Aanwijzingen voor het gebruik (periode 1839-1939: pagina 12 e.v. en
- Bijlage 1: Overzicht van series met de daarbij behorende eigentijdse toegangen (cursief vermeld) met verwijzing naar de inventarisnummers te raadplegen (1940-1979: pagina 15-17).

Openbaarheid

Een rechtbankarchief bevat vaak privacygevoelige informatie. Voor raadpleging geldt dan ook dat:
 • men zich kan legitimeren
 • men toestemming heeft van nog levende personen of kan aantonen dat betrokkenen overleden zijn
Het formulier raadpleging van niet openbare justitiële archieven moet altijd ingevuld en getekend worden.
De volgende onderdelen zijn wel gewoon openbaar:
 • Kapitaalregisters naamloze vennootschappen
 • Registers overschrijving huwelijkse voorwaarden
 • Faillissementsregisters
 • Stukken betreffende verkoop- en leveringsvoorwaarden

Strafzaken

De strafzaken in de archieven van de Arrondissementsrechtbank Zutphen zijn geordend naar kanton. . . .

Burgerlijke zaken

Zoeken naar een vonnis betreffende echtscheidingen
 • Periode 1930-1979

  Echtscheidingen worden (normaliter) uitgesproken door de enkelvoudige kamer.
  Voorwaarde voor het vinden van een vonnis betreffende een echtscheiding is de het jaar en eventueel de datum van het eindvonnis.
  Deze is soms te achterhalen in de Gemeente waar het gescheiden echtpaar is gehuwd. Bij de huwelijksakte staat dan een kantmelding met de datum van inschrijving en de datum van het eindvonnis van de rechtbank.

Met deze informatie kan men op zoek naar de tekst van het eindvonnis:

 • 1.2.1.2

  Burgerlijke zaken
  1. Stap 1

   inventarisnummer 1755-1779 - klapperkaarten op naam eiser en . . .
   Bepaal met behulp van de klapperkaarten: het rolnummer.
   NB: het is nooit bekend wie van de twee de eiser is, dus zoek op beide namen!
   NB: Indien u uit de Gemeentelijke Basisadministratie een datum van ontbinding hebt meegekregen, kan het zijn dat het vonnis een half jaar eerder of later is uitgesproken dan deze datum; kijk dus evt. ook in eerdere of latere jaren!
   NB: controleer of er misschien nòg een kaartje op dezelfde naam achter het al gevonden fiche staat!
   NB: het rolnummer staat achter de twee laatste cijfers van het jaartal.
   NB: de klappers staan chronologisch op datum van aanbrenging, niet op vonnisdatum.
  2. Stap 2

   inventarisnummer 1785-1799 - Rolkaarten
   Bepaal met behulp van rolkaarten en rolnummer: de datum van het eindvonnis = de laatste datum op de kaart.
  3. Stap 3

   inventarisnummer 1800-1898 - Audiëntiebladen . . . met vonnissen
   Vind met behulp van datum eindvonnis (en rolnummer) het eindvonnis.
   NB: de vonnissen staan chronologisch op rolnummer.
   NB: kopieer ook de achterkant van het laatste blad. Hier staat namelijk de datum van de uitspraak en de handtekening van de procureur.
   NB: Kopieer zowel vonnis als dagvaarding (na het vonnis) want in het vonnis wordt naar de dagvaarding verwezen!

Zoeken naar beschikkingen betreffende adoptie

 • Periode 1930-1955

  Mogelijk zijn de rekesten te vinden via de gebruikelijke zoekweg:
  1. Stap 1

   inventarisnummer 2147-2185 - Klappers (noteer rekestnummer)
  2. Stap 2

   inventarisnummer 2186-2203 - Registers (noteer beschikkingsdatum)
  3. Stap 3

   inventarisnummer 2204-2384 - Beschikkingen op de rekesten
NB: Let op! De klappers onder inventarisnummer 2184 en 2185 betreffen verzoeken om gratis admissies over de periode 1951 - 1974. Het kan dus zijn dat namen die niet in de gewone registers voorkomen hier in terugkomen.
 • Periode 1956-1979 (1986)

  vindt u zo:
  1. Stap 1

   inventarisnummer 3112 - Register van adoptierekesten
   Zoek in het register van adoptierekesten op jaar en op naam. Een rekestnummer is opgebouwd uit rekest/jaar, dus een rekestnummer 345/67 betekent rekest 345 uit het jaar 1967.
  2. Stap 2

   inventarisnummer 3113-3190 - Adoptiedossiers
   De stukken zijn te vinden in de serie adoptiedossiers op jaar en rekestnummer.
   De beschikking zelf is niet in het dossier te vinden en ook niet in de algemene serie beschikkingen op de rekesten (inventarisnummer 2204-2384).
 • Zoeken naar leveringsvoorwaarden van bedrijven

  NB: Deze informatie staat niet in de dossiers in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel en is voor die reden daar niet in te vinden.
   
   
   
  MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
  meer informatie over MAIS-(M)DWS