Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek met al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren. Denk hierbij aan onder andere foto’s, video’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaat filteren op het soort beeldmateriaal. Sommige afbeeldingen zijn alleen ter inzage op de studiezaal.

Voor meer zoek- en filtermogelijkheden per materiaalsoort gaat u naar: Affiches, Films en filmfragmenten, Foto's, Kaarten, Prenten, Prentbriefkaarten, Zegels.

Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek waar u al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren kunt vinden. Denk hierbij aan onder andere foto’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. 

Hoe zoekt u door de beeldbank?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 

Zoekt u naar een specifieke materiaalsoort?

Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaat filteren op het soort beeldmateriaal.
De diverse materiaalsoorten hebben ook een eigen zoekingang. Als u die gebruikt, heeft u meer specifieke zoekmogelijkheden. De volgende zoekingangen kunt u gebruiken:
 
beacon
47 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
221 Spiegel van Staet vertoont in Mr. Cornelis en Jan de Wit. (Prent met onderstaand gedicht).
N.B. In plano, een blad. Knuttel N 10203.
Prent
221 Spiegel van Staet vertoont in Mr. Cornelis en Jan de Wit. (Prent met onderstaand gedicht), 1672
Beschrijving:
De tentoongestelde lijken van de gebroeders de Wit worden verder verminkt
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1672
Materiële vorm:
1 prent op een blad
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Vorm:
1 prent op een blad
Nummer:
0911 - 221
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
30 't Gerecht van 's-Gravenhage , 1619
Beschrijving:
Het lijk van Gillis Ledenberg (pleegde in gevangenschap zelfmoord) wordt in 1619 in een kist aan een galg opgehangen. Verder zijn de lijken te zien van Jan de la Vigne en Jan de Parijs
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1619
Materiële vorm:
1 prent
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Vorm:
1 prent
Nummer:
0911 - 30
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
29 Sententie uytghesproocken ende gepronuncieert over Gielis Ledenberch enz., 1619.
N.B. In 's-Gravenhage bij Hillebrant Jacobssz., 1619 (met portret). Knuttel N 2902.
Prent
29 Egidius a Ledenbeg secretarius Ordinum Ultratraiectensium = Gillis van Ledenberg, secretarius der Heeren Saten van Utrecht, 1619
Beschrijving:
Portet van Gillis van Ledenberg in pamflet : Sententie uytghesproocken ende gepronuncieert over Gielis Ledenberch enz.
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1619
Materiële vorm:
1 prent
Vorm:
1 prent
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Uitgever:
Visscher, C. ; Hillebrant Jacobssz.
Nummer:
0911 - 29
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
26 De Arminiaensche Vaert naer Spaegnien enz. .
N.B. Knuttel N 2779.
Prent
26 De Arminiaensche Vaert naer Spaegnien enz. , ca. 1618
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
ca. 1618
Materiële vorm:
1 prent
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Vorm:
1 prent
Nummer:
0911 - 26
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
25 Wonderlijcke School-houdinghe van Mr. Jan van Olden Bernevelt met de aenwijsinge op die figuyren.
N.B. Knuttel N 2778.
Prent
25 Wonderlijcke School-houdinghe van Mr. Jan van Olden Bernevelt met de aenwijsinge op die figuyren, 1618-1619
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1618-1619
Materiële vorm:
1 prent
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Vorm:
1 prent
Nummer:
0911 - 25
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
24 Verclaringhe: van den gouden Blaes-balck van den Spaenschen Schalck enz..
N.B. Knuttel N 2763.
Prent
24 Verclaringhe: van den gouden Blaes-balck van den Spaenschen Schalck enz., 1618
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1618
Materiële vorm:
1 prent
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Vorm:
1 prent
Nummer:
0911 - 24
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
167 Tweede Spiegel voor die Godt en zijne Heijlige Kercke recht gelooft, 12 Art. des Geloofs Rom: 1.8, 1669.
N.B. Met gracy en previlegy van de H. Kerck door een Liefhebber der waerheijt, Anno 1669.
Prent
167 Portretten van Arminius, Calvijn, Luther en Menno Simonsz, 1669
Beschrijving:
Op blad Tweede Spiegel voor die Godt en zijne Heijlige Kercke recht gelooft, 12 Art. des Geloofs Rom: 1.8
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1669
Materiële vorm:
4 prenten op 1 blad
Techniek vrij:
ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Vorm:
4 prenten op 1 blad
Nummer:
0911 - 167
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
264 D'ontroerde Leeuw enz. (1ste deel), 1673.
N.B. 't Amsterdam bij Steven Swart 1673. 56 bladz. Knuttel N 10830.
Prent
264 D'ontroerde Leeuw enz. (1ste deel), 1673
Beschrijving:
Titelplaat van een pamflet beschrijvende de gebeurtenissen in 1672
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1673
Materiële vorm:
1 prent
Vorm:
1 prent
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Uitgever:
Steven Swart
Nummer:
0911 - 264
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
61 Acte van borchtochte ende Transporte tot verzekeringhe ende waerschouwinge van allen kooplieden enz. (...) door J. G., Licentiact in beijde de rechten, 1627.
N.B. Tot Rotterdam, bij Philips Jacobz., boeck- ende konstverkooper bij de Beurze anno 1627.
Prent
61 De Nederlandse maagd in de Hollandse tuin, omgegeven door provincie- en stadswapens, 1627
Beschrijving:
Titelpagina van Acte van borchtochte ende Transporte tot verzekeringhe ende waerschouwinge van allen kooplieden enz. (...) door J. G., Licentiact in beijde de rechten
Vervaardiger:
J.G.
Datering:
1627
Materiële vorm:
1 prent
Vorm:
1 prent
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Uitgever:
Philips Jacobz.
Nummer:
0911 - 61
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
262 De verovering van Bon, Brueil (...) door (...) Prince van Orange, 1673.
N.B. Amsterdam, H. Sweerts 1673. Knuttel N 10749.
Prent
262 De verovering van Bon, Brueil, Rynbach, Duyts, Zons etc door (...) Prince van Orange, 1673
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1673
Techniek vrij:
Ets
Vorm:
1 prent op een blad
Materiële vorm:
1 prent op een blad
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Uitgever:
Hieromimus Sweerts
Nummer:
0911 - 262
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
57 Den teghenwoordighen Arminiaen, 1623
Beschrijving:
Spotprent op de arminianen (remonstranten), met verklaring in dichtmaat van Ronsaeus
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1623
Materiële vorm:
1 prent en 1 blad tekst
Vorm:
1 prent en 1 blad tekst
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Uitgever:
Cornelis Willemss. Blaeu-laken
Nummer:
0911 - 57
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
56 Prent, voorstellende de executie op 27 Februarij 1623, 1623
Beschrijving:
Executie van diverse samenzweerders die een aanslag op prins Maurits wilden plegen
Vervaardiger:
C.B.
Datering:
1623
Materiële vorm:
1 prent
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Vorm:
1 prent
Nummer:
0911 - 56
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
55 Haegsche justitie gedaen op den 5 Meij met de voorgaende (1623), prent voorstellende de executie van de verschillende veroordeelden., 1623
Beschrijving:
Terechtstelling van samenzweerders die een mislukte aanslag op prins Maurits pleegden
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1623
Materiële vorm:
6 prenten op een blad
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Vorm:
6 prenten op een blad
Drukker:
Nicolaus GeelKerck
Nummer:
0911 - 55
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
54 Tweede Basuyne enz. de executie van 27 Februari en 29 Maart 1623., 1623
Beschrijving:
Terechtstelling van Herman Hermansen, Jan Claesen, Dirck Lenerts, Cornelis Gerartsz., Reijnier van Barnevelt, David Korenwinder en Adriaen van Dijck, samenzweerders tegen prins Maurits
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1623
Materiële vorm:
1 prent op een blad
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Vorm:
1 prent op een blad
Nummer:
0911 - 54
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
53 Triumphbasuijne utblasende de groote ende onuytspreeckelicke ghenade Gods onsen lieven Vaderlande bethoont in de ontdeckinge van de (…) conspiratie tegens (…) Mauritius de Naussau enz., 1623
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1623
Materiële vorm:
1 prent op een blad
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Vorm:
1 prent op een blad
Nummer:
0911 - 53
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
52 Aensprake oft clachtdicht over het schrickelijck verraedt, voorghenomen tegen den Doorl. Hoochgheboren Vorst ende Heere Mauritz, bij der gratien Gods Prince van Oraignen zijnde het omschrift van een prent; het 3 regelig gedicht is onderteekend G. Fick.
Prent
52 Aensprake oft clachtdicht over het schrickelijck verraedt, voorghenomen tegen den Doorl. Hoochgheboren Vorst ende Heere Mauritz, bij der gratien Gods Prince van Oraignen zijnde het omschrift van een prent; het 3 regelig gedicht is onderteekend G. Fick, 1623
Beschrijving:
Allegorische afbeelding. De Nederlandse maagd in de Hollandse tuin, en de gevangen samenzweerders
Vervaardiger:
Fick, G.
Datering:
1623
Materiële vorm:
1 prent
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Vorm:
1 prent
Nummer:
0911 - 52
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
50 Iustitie tot Leyden, 1623
Beschrijving:
Plaat van de terechtstelling van J. Pieters Lyndraijer, Gerrit Kornelis Kleermaker, Samuel de Plecker en Klaes Michiels Bontenbal, met aan weerszijden de portretten van de mannen die een mislukte aanslag op prins Maurits pleegden
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1623
Materiële vorm:
5 prenten op 1 blad
Techniek vrij:
Ets
Vorm:
5 prenten op 1 blad
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Afmeting:
0.14 -0.23 M.
Nummer:
0911 - 50
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
47 Slatius komt uit het graf,
Beschrijving:
Een plaat, voorstellende het ontdekken, opgraven, wegsleepenen enz. van het lijk van Hendrik Slatius enz. Slatius hoorde tot de samenzweerders die een mislukte aanslag op prins Maurits pleegden
Vervaardiger:
Anoniem
Techniek vrij:
Ets
Vorm:
1 prent
Materiële vorm:
1 prent
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Uitgever:
Claes Janss. Visscher
Nummer:
0911 - 47
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
44 Clare afbeeldinghe ofte Effigien der voornaemste conspirateurs, staende op het Lichaem van de Hoofdeloose Arminiaensche Slange, 1623
Beschrijving:
Met portretten van Johan van Oldenbarnevelt en andere aanhangers van de Arminiaanse leer gevat in een slangenlijf. De afgebeelden pleegden een mislukte aanslag op prins Maurits
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1623
Techniek vrij:
Ets
Drukker:
gedruct bij Jan Adriaenssz.
Materiële vorm:
1 prent
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Vorm:
1 prent
Uitgever:
Jan Amelissz.
Nummer:
0911 - 44
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
344 Spotprent tot opschrift voerende La rareté de Praque, de Praagsche Rariekiek. Te Amsteldam bij Jan van 't Lam, Boeckverkoper bezuijden 't Stadhuijs, naer de copy van London Publish'd according tot Act of Parliament bij F. Cooper at the Globe in Pater-Noster-Row. Met Franschen en Hollandschen text. In het vertrek staat een tafel, waarop een kaart aanwijzende Saxen, Silesien, Boheme, Moravie Hongarije, Beijeren en Oostenrijk; de Kardinaal Fleury wijst aan 4 gekroonde hoofden, Pruisen, Saksen, Beijeren en Moravie ieder hun aandeel aan. Verder Maria Theresia met haar zoontje en echtgenoot enz. enz.; het geheel doelt op de ontrouw der Vorsten op den beloofden waarborg in de erfopvolging van Maria Theresia enz. , 1742.
N.B. Zie F. Muller N 3796. Er bestaat een medaille, o.a.: aanwezig in het Stadsmuseum te Arnhem, waarop aan de voorzijde de tafel met den Kardinaal Fleury en de 4 gekroonde hoofden voorkomen met het randschrift "Eede en Verbonde gebrooken en 't vuur alomme aangestooten", aan de keerzijde Maria Theresia met haar zoontje in den arm, met het randschrift "De Pragmatique Sanctie belooft en nou van mijn ervelande berooft", daaronder 1742.
Prent
344 Spotprent tot opschrift voerende La rareté de Praque, de Praagsche Rariekiek : naer de copy van London Publish'd according tot Act of Parliament bij F. Cooper at the Globe in Pater-Noster-Row., 1742
Beschrijving:
In het vertrek staat een tafel, waarop een kaart aanwijzende Saxen, Silesien, Boheme, Moravie Hongarije, Beijeren en Oostenrijk; de Kardinaal Fleury wijst aan 4 gekroonde hoofden, Pruisen, Saksen, Beijeren en Moravie ieder hun aandeel aan. Verder Maria Theresia met haar zoontje en echtgenoot enz. enz.; het geheel doelt op de ontrouw der Vorsten op den beloofden waarborg in de erfopvolging van Maria Theresia enz.
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1742
Materiële vorm:
1 prent
Vorm:
1 prent
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Uitgever:
Jan van 't Lam
Nummer:
0911 - 344
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
35 Prent " 't Huijs te Lovensteijn",, 1619
Beschrijving:
Kasteel Loevenstein met portretten van de Groot en Hogerbeetz
Vervaardiger:
C.J. Visscher, fecit et exui
Datering:
1619
Techniek vrij:
Ets
Vorm:
4 prenten op 1 blad
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Materiële vorm:
4 prenten op 1 blad
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitgever:
C.J. Visscher, fecit et exui
Afmeting:
0.225 -0.298 cm.
Nummer:
0911 - 35
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
32 Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuntieert over Hugo de Groot enz., 1619.
N.B. In Sgravenhaghe bij Hillebrant Jacobssz., 1619 (met portret). Knuttel N 2922.
Prent
32 Hugo Grotius, 1614, 1619
Beschrijving:
Portret van Hugo de Groot, met latijnse tekst van D. Heinsus in pamflet: Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuntieert over Hugo de Groot enz.
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1614, 1619
Materiële vorm:
1 prent
Vorm:
1 prent
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Uitgever:
Hillebrant Jacobssz.
Nummer:
0911 - 32
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
31 Sententie uytghesproocken ende gepronuncieert over Rombout Hoogerbeetz enz. In Sgravenhaghe hij Hillebrant Jacobssz. 1619 (Met portret), 1619.
N.B. Knuttel N 2916 of 2917.
Prent
31 Rumoldus Hogerbeets ....., 1619
Beschrijving:
Portret van Rombout Hoogerbeets in pamflet: Sententie uytghesproocken ende gepronuncieert over Rombout Hoogerbeetz enz. .
Vervaardiger:
Ravensteijn, Ioa.
Datering:
1619
Materiële vorm:
1 prent
Vorm:
1 prent
Techniek vrij:
ETs
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Uitgever:
Hillebrant Jacobssz
Nummer:
0911 - 31
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
109 Terminus Decisorius enz. Tot Vrij-Burgh., 1655.
N.B. Gedruckt bij Ernst Stuijtewagen in 't jaer ons Heeren MDCLV. Knuttel N 7667.
Prent
109 Terminus Decisorius Cum Annexa Sententia : in saken van den Vromen Patriot tegen Willem Roever D.IV. als bemachtigde van Rutger van Haersolte, drossaerd van Lingen, 1655
Beschrijving:
Voorzien van een spottend wapenembleem met opschirft Tel Seigneur, Tel honneur
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1655
Materiële vorm:
2 prenten
Techniek vrij:
kopergravure
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Vorm:
2 prenten
Drukker:
Ernst Stuytewagen
Nummer:
0911 - 109
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
59 Prins Maurits, omgeven door deugden in zinnebeelden uitgedrukt en omhooggetrokken door Oldenbarneveld enz. , 1625
Beschrijving:
Tranen over de Doodt van den Doorluchtigen Prince van Orangien, zijnde een prent, waarin Prins Maurits, omgeven door deugden in zinnebeelden uitgedrukt en omhooggetrokken door Oldenbarneveld enz. wordt voorgesteld met het opschrift: Fontein van 't Nederlandsch weevaren
Vervaardiger:
Anoniem
Datering:
1625
Materiële vorm:
1 prent
Techniek vrij:
Ets
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Vorm:
1 prent
Nummer:
0911 - 59
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 1