Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek met al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren. Denk hierbij aan onder andere foto’s, video’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. Sommige afbeeldingen zijn door de auteursrechten alleen ter inzage op onze studiezaal.

Zoeken door de beeldbank: Met de zoekbalk hieronder kunt u op trefwoord zoeken door ons beeldmateriaal. Onder deze zoekbalk kunt u filters instellen, bijvoorbeeld op het soort beeldmateriaal. Voor meer zoek- en filtermogelijkheden per materiaalsoort gaat u naar: Affiches, Films en filmfragmenten, Foto's, Kaarten, Prenten, Prentbriefkaarten, Zegels.

Uw zoekacties: Gedeputeerde Staten

0039 Gedeputeerde Staten

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Tips voor onderzoekers
4. De Gedeputeerde Staten
5. Bijlage: Trefwoordenlijst 'indices' Gedeputeerde Staten en Commissaris des Konings/Koningin 1815-1923
Erfgoedstuk
Inventaris
27. Aanhangsel. Stukken betreffende controle en vaststelling van gemeenterekeningen en van rekeningen van comptabele functionarissen van vóór 1814
Bij de ineenstorting van het Franse bestuur in november 1813 waren veel rekeningen en begrotingen van gemeenten (communes) nog niet door de bevoegde instanties gecontroleerd en vastgesteld. Deze achterstand werd tussen 1814 en 1825 weggewerkt. In de voormalige arrondissementen (vanaf 1814 kwartieren) werden Commissarissen-speciaal voor het opnemen der gemeenterekeningen van voor 1814 aangewezen, die gewoonlijk het eigenlijke controlewerk uitvoerden. In het arrondissement Tiel lijkt de kwartierscommissaris zelf als zodanig te hebben gefunctioneerd. De vaststelling van de rekeningen geschiedde aanvankelijk meestal door de Gouverneur, vanaf 1819 meest door GS. In een enkel geval is een rekening door de Rekenkamer in Den Haag vastgesteld.
De stukken zijn bij de inventarisatie van de Bataafs-Franse archieven (toegang 16) afgezonderd. Strikt genomen horen ze deels tot het archief van de Gouverneur, deels tot dat van GS. Uit praktische overwegingen is de collectie hier bij elkaar gehouden. De stukken zijn ingedeeld naar de oude orde: naar departement en arrondissement (gebiedsindeling van de Franse departementen Boven-IJssel en Monden van de Rijn; zie toegang Bataafs-Franse archieven, deel IV, p. 1809). Binnen de arrondissementen gaan de steden voorop, gevolgd door de plattelandsgemeenten. Aan de collectie is een aantal eveneens uit de Bataafs-Franse archieven bij inventarisatie afgezonderde rekeningen van comptabele functionarissen die ook na 1813 zijn afgehoord, toegevoegd, met enkele losse stukken.
27.1. Gemeenterekeningen
0039 Gedeputeerde Staten
Inventaris
27. Aanhangsel. Stukken betreffende controle en vaststelling van gemeenterekeningen en van rekeningen van comptabele functionarissen van vóór 1814
27.1.
Gemeenterekeningen

Kenmerken

Datering:
(1556) 1814-1950 (1971)
Auteur:
Rijksarchief in Gelderland
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal