Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek met al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren. Denk hierbij aan onder andere foto’s, video’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. Sommige afbeeldingen zijn door de auteursrechten alleen in te zien op onze studiezaal.

Zoeken door de beeldbank: Gebruik de zoekbalk hiieronder om te zoeken door ons beeldmateriaal. Onder deze zoekbalk kunt u filters instellen, bijvoorbeeld op het soort beeldmateriaal. Voor meer zoek- en filtermogelijkheden per materiaalsoort gaat u naar het zoekoverzicht per materiaalsoort: Affiches, Films en filmfragmenten, Foto's, Kaarten, Prenten, Prentbriefkaarten, Zegels.

Uw zoekacties: Gedeputeerde Staten
0039 Gedeputeerde Staten

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Tips voor onderzoekers
4. De Gedeputeerde Staten
5. Bijlage: Trefwoordenlijst 'indices' Gedeputeerde Staten en Commissaris des Konings/Koningin 1815-1923
Erfgoedstuk
Inventaris
19. Wegen
19.3. Wegenplannen
0039 Gedeputeerde Staten
Inventaris
19. Wegen
19.3.
Wegenplannen
Wegenplannen werden vanaf 1926 opgesteld om onder andere de verdeling van de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting en rijwielbelasting te regelen (S. 1926 nr. 464, Wegenbelastingwet). In 1926 werd een Wegenfonds ingesteld, beheerd door de minister van Waterstaat. Ten laste van dit fonds kwamen de uitgaven voor aanleg, verbetering of onderhoud van wegen, voorkomend op het Rijkswegenplan (RWP) en de uitkeringen aan provincies voor aanleg, verbetering en onderhoud van wegen, voorkomend op de wegenlijsten bij een goedgekeurd Provinciaal Wegenplan (PWP). GS hielden toezicht op de besteding van de uitkeringen door de onderhoudsplichtigen. RWP's werden bij KB vastgesteld. Het RWP bestond uit een staat van wegen, hoofdverbindingswegen voor het doorgaand verkeer met motorrijtuigen, met een toelichtende kaart. Een PWP (ingesteld bij Provinciaal Blad 1927 nr. 185) bestond uit een staat van bestaande en aan te leggen wegen, die - naast de wegen op het RWP - nodig zijn als verbindingsweg
en voor het doorgaand verkeer met motorrijtuigen, met een toelichtende kaart. Het Tertiair Wegenplan (TWP, Provinciaal Blad 1938 nr. 79-81) bevatte de wegen die niet voorkomen op het RWP en het PWP, maar in de provincie toch nodig waren als verbindingswegen voor motorrijtuigen, met een toelichtende kaart. Het TWP verving het Aanvullend Interlocaal Wegenplan (AIWP, Provinciaal Blad 1930, nr. 5).
Het PWP en het TWP werden, op voorstel van GS, door PS vastgesteld. GS kenden aan vervangende wegen tijdelijk de status van Provinciale of Tertiaire weg toe. PS stelden de normen vast voor de verdeling van de middelen die het rijk jaarlijks aan de provincie verstrekte voor aanleg, onderhoud en verbetering van provinciale en tertiaire wegen. GS bepaalden de hoogte van de uitkeringen. De middelen werden verkregen uit de Motorrijtuigen- en Rijwielbelasting, vermeerderd met een bijdrage van de provincie. Dit geld werd gestort in het Provinciaal Wegenfonds. GS stelden voor elk belastingjaar een "provinciale wegenlijst" vast. Hierop stonden wegen, die voorkomen op het RWP of het PWP en bij anderen dan het Rijk in beheer en onderhoud, met de voorgenomen werken. Deze kwamen in aanmerking voor een uitkering uit het Provinciaal Wegenfonds. De provincie had zelf na het afstoten van de weg Arnhem-Apeldoorn geen wegen in onderhoud. GS gaven hun goedkeuring aan onderhoudsbegrotingen en -reke
ningen betreffende wegen op het RWP, het PWP en het TWP. Voor AIWP en TWP golden aparte subsidieregelingen.

Kenmerken

Datering:
(1556) 1814-1950 (1971)
Auteur:
Rijksarchief in Gelderland
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal