Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek met al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren. Denk hierbij aan onder andere foto’s, video’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. Sommige afbeeldingen zijn door de auteursrechten alleen in te zien op onze studiezaal.

Zoeken door de beeldbank: Gebruik de zoekbalk hiieronder om te zoeken door ons beeldmateriaal. Onder deze zoekbalk kunt u filters instellen, bijvoorbeeld op het soort beeldmateriaal. Voor meer zoek- en filtermogelijkheden per materiaalsoort gaat u naar het zoekoverzicht per materiaalsoort: Affiches, Films en filmfragmenten, Foto's, Kaarten, Prenten, Prentbriefkaarten, Zegels.

Uw zoekacties: Gedeputeerde Staten
0039 Gedeputeerde Staten

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Tips voor onderzoekers
4. De Gedeputeerde Staten
5. Bijlage: Trefwoordenlijst 'indices' Gedeputeerde Staten en Commissaris des Konings/Koningin 1815-1923
Erfgoedstuk
Inventaris
19. Wegen
19.2. Wegenleggers
0039 Gedeputeerde Staten
Inventaris
19. Wegen
19.2.
Wegenleggers
Wegenleggers werden gebruikt als kadastrale boekhouding voor de wegen. Ze gaven een overzicht van de wegen in een gemeente. Met behulp van in het veld verzamelde gegevens, vastgelegd op de zogenaamde opgaven en reepkaarten, werden de leggers ingevuld. Van elke weg werden onder andere de volgende gegevens vastgelegd: de naam, de richting, de lengte en breedte, de aanwezige werken als bruggen, duikers, veren en dergelijke, de rechten van eigendom en beheer/verplichtingen tot onderhoud, de tol,- brug- en veergelden, het recht van het aanbrengen van beplantingen.
Legger A betrof de wegen die gemeenten met elkaar verbonden. Legger B betrof de wegen die binnen een gemeente lagen en de openbare veldwegen. De leggers moesten door elke gemeente dubbel worden aangelegd en werden, met de ingekomen bezwaarschriften, ingezonden aan GS. GS waren bevoegd leggers te wijzigen en vast te stellen. Eén exemplaar bleef in het archief van de provincie, het andere werd teruggezonden aan de gemeente. Zo nodig zond de gemeente jaarlijks haar gewijzigde legger in aan GS. Deze stelden de wijziging vast en verwerkten die in de legger die bij de provincie berustte.
Opgaven, reepkaarten, verzamelstaten en niet-ingebonden leggers zijn het gevolg van het wegenreglement van 1857 (Provinciaal Blad nr. 103). De ingebonden leggers vloeien voort uit het wegenreglement van 1889 (Provinciaal Blad nr. 59). Reepkaarten zijn langstrokige kaarten van wegen. De bundels bevatten ook processen-verbaal betreffende de schouw over wegen en voetpaden en overname en onderhoud van polderwegen door gemeenten. Zie ook inventarisnummers 9543-9569.

Kenmerken

Datering:
(1556) 1814-1950 (1971)
Auteur:
Rijksarchief in Gelderland
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal