Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek met al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren. Denk hierbij aan onder andere foto’s, video’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. Sommige afbeeldingen zijn door de auteursrechten alleen in te zien op onze studiezaal.

Zoeken door de beeldbank: Gebruik de zoekbalk hiieronder om te zoeken door ons beeldmateriaal. Onder deze zoekbalk kunt u filters instellen, bijvoorbeeld op het soort beeldmateriaal. Voor meer zoek- en filtermogelijkheden per materiaalsoort gaat u naar het zoekoverzicht per materiaalsoort: Affiches, Films en filmfragmenten, Foto's, Kaarten, Prenten, Prentbriefkaarten, Zegels.

Uw zoekacties: Gedeputeerde Staten
0039 Gedeputeerde Staten

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Tips voor onderzoekers
4. De Gedeputeerde Staten
5. Bijlage: Trefwoordenlijst 'indices' Gedeputeerde Staten en Commissaris des Konings/Koningin 1815-1923
Erfgoedstuk
Inventaris
19. Wegen
19.1. Wegen
0039 Gedeputeerde Staten
Inventaris
19. Wegen
19.1.
Wegen
GS fungeerden als intermediair bij het verstrekken van rijkssubsidies aan lagere overheden; zij zagen toe op de uitvoering van de bij KB verleende concessies tot tolheffing, de commissarissen van bepaalde straatwegen zonden rekeningen en verantwoordingen naar GS; GS benoemden commissies van toezicht op en beheer van wegen; zij keurden gemeenteraadsbesluiten betreffende aankoop, aanvaarding en ruiling van gronden goed; zij keurden bestek en voorwaarden, onderhandse aanbesteding en gunning van de uitvoering van wegenwerken goed; zij besloten tot verkoop van provinciale gronden onder goedkeuring bij KB; zij gaven goedkeuring aan gemeenteraadsbesluiten betreffende overdracht van beheer en onderhoud van wegen; zij verleenden gemeenten vergunning om wegen buiten de bebouwde kom te verleggen, af te sluiten of op te heffen; zij verleenden gemeenten ontheffing van in het Provinciaal Wegenreglement gestelde bepalingen; zij werden op de hoogte gebracht van door gemeenten of door Provincia
le Waterstaat gehouden schouwen over wegen en voetpaden; zij gaven hun goedkeuring aan door gemeenten getroffen gemeenschappelijke regelingen. Gemeenteraden konden besluiten tot de aanleg of verbetering van een weg. De CdK liet zich dan adviseren door de (hoofd)ingenieur van Provinciale Waterstaat en GS stelden provinciale subsidies voor. Burgers richtten zich tot GS met klachten over de toestand van wegen. Het provinciale reglement op de buurtwegen (Provinciaal Blad 1823 nr. 126) bepaalde dat voor graafwerk, het leggen van bruggen en sluizen in wegen en het plaatsen van hekken en dergelijke op wegen de goedkeuring van GS nodig was. Zie ook de rubrieken 2 en 6, voor wegen op dijken ook 18.4 en 20. Zie verder de archieven van Provinciale Waterstaat, toegang 0244, en Rijkswaterstaat, toegangen 0108 en 0875.

Kenmerken

Datering:
(1556) 1814-1950 (1971)
Auteur:
Rijksarchief in Gelderland
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal