Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek met al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren. Denk hierbij aan onder andere foto’s, video’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaat filteren op het soort beeldmateriaal. Sommige afbeeldingen zijn alleen ter inzage op de studiezaal.

Voor meer zoek- en filtermogelijkheden per materiaalsoort gaat u naar: Affiches, Films en filmfragmenten, Foto's, Kaarten, Prenten, Prentbriefkaarten, Zegels.

Uw zoekacties: Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979
3204 Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Algemeen
4. Werkzaamheden en taken
5. Personeel en huisvesting
6. Archiefvorming en inventarisatie
7. Tips voor onderzoekers
8. Literatuur
9. Afkortingen
10. Foto's
Inventaris
5. Gedeponeerde archieven
5.4. Gelderse recreatiecommissie, 1956-1979
N.B. Doordat het toerisme in Gelderland sterk toenam, werd de bestudering van het recreatievraagstuk in breed verband noodzakelijk. Om dit vraagstuk te kunnen bestuderen besloten GS in 1956 tot het instellen van de Gelderse recreatiecommissie (GRC). Deze commissie had als doel het recreatiewezen in Gelderland te bestuderen en GS te adviseren omtrent de op recreatie betrekking hebbende zaken. Daarnaast had de commissie enkele bijzondere taken:
-rapporteren omtrent de vraag of er maatregelen getroffen moesten worden ten aanzien van kamperen en bivakkeren en zo ja, op welke wijze toezicht kon worden uitgeoefend op vakantieverblijven;
-ontwerpen van een recreatieplan voor de provincie of delen van de provincie;
-onderzoeken of er aanleiding bestond tot het verlenen van financiele steun door de overheid bij het stichten van recreatie-objecten;
-nagaan of het wenselijk was om subcommissies dan wel streekcommissies in te stellen.
De GRC heeft de volgende subcommissies en werkgroepen ingesteld:
-Werkgroep voor planologische vraagstukken; ingesteld in 1961; deze werkgroep bereidde de vergaderingen van de GRC voor en adviseerde GS aangaande ontgrondingen;
-Beraadsgroep coördinatie;
-Werkgroep Openluchtrecreatie Gelderland (WOG); ingesteld in 1972; de WOG had als taak om GS en met toestemming van GS ook andere instanties te adviseren over aangelegenheden op het terrein van de openluchtrecreatie voor zover deze niet door de GRC werden behandeld.
In juli 1979 werden de GRC en door de GRC ingestelde werkgroepen opgeheven omdat hun taken in de praktijk inmiddels door andere instanties waren overgenomen.

5.5. Gelderse molencommissie, (1939) 1959-1990
N.B. De Gelderse molencommissie werd ingesteld op 17 juni 1959 door GS met als doel het behoud en de restauratie van werkende molens in Gelderland. De opheffing vond plaats in 1990.
Tot de taken behoorden:
- advisering aan GS over alle vragen die betrekking hebben op de wenselijkheid en mogelijkheid van het behoud van molens in Gelderland;
- advisering aan gemeentebesturen en het Rijk betreffende subsidie-aanvragen;
- begeleiding van restauratiewerkzaamheden aan molens;
- controle op verbouwingen aan molens die in strijd zijn met de bepalingen van de molenverordening.
5.5.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
5.5.2.1. Organisatie
10711 Instelling, met heroriëntering van taak en functie, 1958-1990.
3204 Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979
Inventaris
5. Gedeponeerde archieven
5.5. Gelderse molencommissie, (1939) 1959-1990
N.B. De Gelderse molencommissie werd ingesteld op 17 juni 1959 door GS met als doel het behoud en de restauratie van werkende molens in Gelderland. De opheffing vond plaats in 1990.
Tot de taken behoorden:
- advisering aan GS over alle vragen die betrekking hebben op de wenselijkheid en mogelijkheid van het behoud van molens in Gelderland;
- advisering aan gemeentebesturen en het Rijk betreffende subsidie-aanvragen;
- begeleiding van restauratiewerkzaamheden aan molens;
- controle op verbouwingen aan molens die in strijd zijn met de bepalingen van de molenverordening.
5.5.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
5.5.2.1. Organisatie
10711
Instelling, met heroriëntering van taak en functie, 1958-1990.
Datering:
1958-1990
Kenmerken
Datering:
(1902) 1950-1979 (2006)
Auteur:
J. Prins (Provincie Gelderland), Doxis Informatiemanagers, J.H.G. Harder
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS