Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek met al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren. Denk hierbij aan onder andere foto’s, video’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaat filteren op het soort beeldmateriaal. Sommige afbeeldingen zijn alleen ter inzage op de studiezaal.

Voor meer zoek- en filtermogelijkheden per materiaalsoort gaat u naar: Affiches, Films en filmfragmenten, Foto's, Kaarten, Prenten, Prentbriefkaarten, Zegels.

Uw zoekacties: St. Nicolai Broederschap te Arnhem 1
x2072 St. Nicolai Broederschap te Arnhem 1

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

2072 St. Nicolai Broederschap te Arnhem 1
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Aanwijzingen voor het gebruik
2. Geschiedenis van de archiefvormer
3. Het archief
2072 St. Nicolai Broederschap te Arnhem 1
Inleiding
3.
Het archief
In 1963 werd het archief van de Broederschap (tot 1900) in bewaring gegeven bij het Arnhemse Gemeentearchief. Voordien was het altijd door de broeders zelf beheerd geweest, opgeborgen in een speciaal hiervoor ingerichte kast in „de Kamer"; een aantal naar het oordeel der broeders bijzonder waardevolle bescheiden bevond zich in een bankkluis.
De materiële staat waarin het archief bij de overbrenging verkeerde, was zeer redelijk. Slechts een aantal kaarten had als gevolg van minder deskundige behandeling en berging enigszins geleden.
Het archief kenmerkt zich door een verheugende volledigheid; met name de financiële administratie (rekeningen vanaf 1570, bijlagen tot de rekeningen vanaf 1613) vertoont weinig lacunes. Notulen zijn er vanaf 1595. Informatie omtrent de middeleeuwse geschiedenis van de Broederschap, vooral wat betreft onroerende goederen en renten, verschaffen de talrijke goed geconserveerde charters en de in de negentiende eeuw ten onrechte als „cartularia" aangeduide registers. *  Het oudste van deze registers is eerst in 1963, na aankoop via het Amsterdamse antiquariaat Hertzberger & Co, weer bij het archief gevoegd. Uit het feit dat het in Nijhoffs inventaris niet wordt vermeld, kan worden opgemaakt dat het al vóór 1866 van het archief moet zijn afgedwaald; misschien is dit in januari 1795 gebeurd, toen ingekwartierde Franse soldaten als vandalen in „de Kamer" hebben huisgehouden.
Bij het archief bevindt zich een inventaris in handschrift, in 1866/67 samengesteld door Paulus Nijhoff. *  Nijhoffs ordening, op zichzelf een tamelijk gebrekkige, is later weer verstoord doordat voor allerlei, meest geschiedkundige doeleinden (Van Essen!) tot volstrekt onverantwoorde „dossiervorming" achteraf werd overgegaan.
Ofschoon een aantal bescheiden is voorzien van aantekeningen die op een oorspronkelijke administratieve orde duiden, was het niet mogelijk deze te reconstrueren. Wel is bij de inventarisatie naar vermogen rekening gehouden met de organisatorische structuur van de Broederschap. Zo zijn de stukken betreffende het beheer der goederen en bezittingen districtsgewijs geordend, in grote trekken overeenkomstig de verdeling die de broeders zelf gedurende enige eeuwen hebben aangehouden. Binnen de hoofd- en onderafdelingen van de inventaris is gestreefd naar een zo consequent mogelijk volgehouden chronologische volgorde.
Als afsluitingsjaar van deze inventaris is 1892 aangehouden, het jaar waarin de gehele administratie van de Broederschap ingrijpend werd gereorganiseerd en, met name wat het rentmeesterschap betreft, definitief werd gebroken met vanouds gevolgde tradities. Als eindjaar voor de regestenlijst is 1588 gekozen. Na dit jaar worden akten en afschriften hiervan schaarser; de aldus optredende hiaten worden echter goeddeels overbrugd door de nagenoeg integraal bewaard gebleven series rekeningen en notulen.
4. Literatuur
5. Bijlagen
Kenmerken
Datering:
1352-1892
Auteur:
P.R.A. van Iddekinge
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS