Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek met al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren. Denk hierbij aan onder andere foto’s, video’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaat filteren op het soort beeldmateriaal. Sommige afbeeldingen zijn alleen ter inzage op de studiezaal.

Voor meer zoek- en filtermogelijkheden per materiaalsoort gaat u naar: Affiches, Films en filmfragmenten, Foto's, Kaarten, Prenten, Prentbriefkaarten, Zegels.

Uw zoekacties: Oud archief Arnhem
x2000 Oud archief Arnhem

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

2000 Oud archief Arnhem
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Voorwoord
3. Overzicht der opeenvolgende besturen
4. Verhouding van de stad tot gewest en kwartier
5. Geschiedenis van het archief
6. Toelichting tot de inventarisatie
Inventaris
4. Aanhangsel
2000 Oud archief Arnhem
Inventaris
4.
Aanhangsel
4.1. Stukken betreffende geestelijken, stichtingen en broederschappen in de Groote Kerk
N.B. Aanhangsel I is bewerkt door Mej. dra. A.J. MARIS Ter verklaring van de aanwezigheid dezer collectie stukken alhier, zie men de noot bij Inv. no. 4508.
De St. Martinus' kerk te Arnhem, sinds 1453 gewijd aan St. Eusebius, werd bij pauselijk privilegie van 11 Maart 1258
(Regest 9) geïncorporeerd bij de abdij van St. Salvator te Prüm, waarvan zij oorspronkelijk een eigenkerk was. Eén der conventualen zou met de zielzorg worden belast, terwijl de pastorie-inkomsten met de tafelgoederen der abdij werden vereenigd.
De met de pastoorsfunctien te Arnhem belaste priester beheerde de pastoriegoederen, totdat deze krachtens het plakkaat van den Gelderschen Landdag van 31 Mei 1580, waarbij de geestelijke goederen "ad pios usus" bestemd werden, eerst onder het beheer van de reeds in 1581 opgeheven kerke-rekenkamer en vervolgens onder dat der Geldersche Rekenkamer gebracht werden.
In 1589 ging de stad Arnhem over tot het oprichten van een stedelijk rentambt der pastoriegoederen (Raadssignaat, 1589 Sept. 2 en Dec. 5). De bescheiden, welke op de pastorie betrekking hebben, zijn bij deze gelegenheid van de Rekenkamer opgevraagd.
Waarschijnlijk zijn de charters en papieren, welke de laatste pastoor bij zijn overlijden in 1591 nog onder zich had, vanwege den magistraat in beslag genomen.
In het einde der 16e eeuw waren er 25 vicarieën in de kerk gevestigd. De gezamenlijke, aan die stichtingen verbonden vicarissen vormden een college, dat in 1423 statuten ontving, welke in 1451 opnieuw werden vastgesteld. Twee hunner waren belast met het beheer der aan het college behoorende goederen. In 1580 bleven enkele der overgebleven vicarissen dit beheer voortzetten, totdat in 1588 de stad het rentambt der vicarie-goederen oprichtte (Raadssignaat, 1588 Maart 24). Hiermede verkreeg de Arnhemsche magistraat de onder den laatsten vicaris, heer REYNER SYMONSZ., berustende stukken.
Kenmerken
Datering:
1264-1885
Auteur:
D.P.M. Graswinckel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS