Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek met al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren. Denk hierbij aan onder andere foto’s, video’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaat filteren op het soort beeldmateriaal. Sommige afbeeldingen zijn alleen ter inzage op de studiezaal.

Voor meer zoek- en filtermogelijkheden per materiaalsoort gaat u naar: Affiches, Films en filmfragmenten, Foto's, Kaarten, Prenten, Prentbriefkaarten, Zegels.

Uw zoekacties: Oud archief Arnhem
x2000 Oud archief Arnhem

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

2000 Oud archief Arnhem
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Voorwoord
3. Overzicht der opeenvolgende besturen
4. Verhouding van de stad tot gewest en kwartier
5. Geschiedenis van het archief
2000 Oud archief Arnhem
Inleiding
5.
Geschiedenis van het archief
Het oud-archief van Arnhem is, met uitzondering van een paar korte onderbrekingen, waarover hierna, steeds bewaard geweest op het raadhuis of gemeentehuis, totdat het archief van vóór 1814 in het jaar 1880 naar het Rijksarchief gebouw werd overgebracht. Later volgde nog het archief van 1814-1859, terwijl tenslotte, mede als gevolg van de thans voltooide inventarisatie, nog een aanta1 stukken van het gemeentehuis naar het Rijksarchief depot zijn overgebracht. Voor een meer uitvoerige bespreking dezer overbrengingen moge verwezen worden naar het voorwoord tot dit werk.
De archivaris P. NIJHOFF vermeldt in het voorbericht tot zijn Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Arnhem (1864), dat de magistraat zorg droeg voor de goede bewaring van het archief, door in de jaren 1429 en 1460 kisten te laten vervaardigen tot opberging van de cedullen en de privilegiën. De laatsten werden na de verovering van de stad door KAREL VAN BOURGONDIË in 1473 opgevorderd. De secretaris der stad bracht de stukken naar Nijmegen, vanwaar zij naar Brugge en Vilvoorde werden vervoerd. Eerst in 1481 kreeg de stad, na langdurige onderhandelingen, de stukken terug, waarna zij voortaan op de brandkamer in het stadhuis werden bewaard.
In 1794 gebeurde het voor de tweede maal, dat de archiefstukken buiten de stad werden gevoerd. Bij de nadering der Fransche troepen achtte de magistraat het gewenscht, de charters en papieren per schip naar Amsterdam te doen vervoeren. Eenige maanden later, in April van het jaar 1795, werd het archief weder teruggehaald; het bleef toen berusten op het oude stadhuis, dat op de Groote Markt stond, en verhuisde later naar het tegenwoordige gemeentehuis. Het gedeelte van vóór 1860 wordt thans, zooals hierboven vermeld is, in de Rijksarchiefbewaarplaats te Arnhem bewaard.
6. Toelichting tot de inventarisatie
Kenmerken
Datering:
1264-1885
Auteur:
D.P.M. Graswinckel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS