Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek met al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren. Denk hierbij aan onder andere foto’s, video’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. Sommige afbeeldingen zijn door de auteursrechten alleen ter inzage op onze studiezaal.

Zoeken door de beeldbank: Met de zoekbalk hieronder kunt u op trefwoord zoeken door ons beeldmateriaal. Onder deze zoekbalk kunt u filters instellen, bijvoorbeeld op het soort beeldmateriaal. Voor meer zoek- en filtermogelijkheden per materiaalsoort gaat u naar: Affiches, Films en filmfragmenten, Foto's, Kaarten, Prenten, Prentbriefkaarten, Zegels.

Uw zoekacties: Gedeputeerde Staten

0039 Gedeputeerde Staten

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Tips voor onderzoekers
4. De Gedeputeerde Staten
5. Bijlage: Trefwoordenlijst 'indices' Gedeputeerde Staten en Commissaris des Konings/Koningin 1815-1923
Erfgoedstuk
Inventaris
02. Grondgebied en wapens
N.B. Zie ook de rubrieken 6, 8, 18 en 19.
02.1. Rijk
Het grondgebied van het rijk werd in de grondwet van 1814 en de daaropvolgende grondwetten bepaald. De grensgemeenten waren verplicht jaarlijks in mei, samen met de Pruisische/Duitse buurgemeente, een inspectie te houden van de grensstenen op hun grondgebied (S. 1852 nr. 56). Het proces-verbaal van deze inspectie werd gezonden naar de CdK en zijn Pruisische/Duitse ambtgenoot. Als er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moesten worden, hielden deze hierover overleg. De kosten van het onderhoud werden gedeeld met de Pruisische/Duitse regering. Als de grens gewijzigd moest worden benoemde de CdK twee commissarissen, die samen met twee Pruisische/Duitse commissarissen de nieuwe grenslijn vaststelden. Bij de herplaatsing van de grenssteen moesten deze commissarissen aanwezig zijn, evenals de burgemeesters van de betrokken gemeenten en de ingenieur-verificateur van het kadaster. De CdK bepaalde samen met zijn Pruisische/Duitse ambtgenoot het tijdstip van deze bijeenkomst.
951 Afstand van plaatsen en districten door het koninkrijk Pruisen aan Gelderse gemeenten, 1808-1818.
N.B. Het gaat om de zogenaamde Kleefse Enclaves: Zevenaar, de Liemers, Huissen, Hulhuizen, Wehl, Lobith, Kekerdom en Leuth.
i
0039 Gedeputeerde Staten
Inventaris
02. Grondgebied en wapens
02.1. Rijk
951
Afstand van plaatsen en districten door het koninkrijk Pruisen aan Gelderse gemeenten, 1808-1818.
N.B. Het gaat om de zogenaamde Kleefse Enclaves: Zevenaar, de Liemers, Huissen, Hulhuizen, Wehl, Lobith, Kekerdom en Leuth.
Datering:
1808-1818

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga

Kenmerken

Datering:
(1723) 1814-1950 (1971)
Auteur:
Rijksarchief in Gelderland