Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek met al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren. Denk hierbij aan onder andere foto’s, video’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. Sommige afbeeldingen zijn door de auteursrechten alleen in te zien op onze studiezaal.

Zoeken door de beeldbank: Gebruik de zoekbalk hiieronder om te zoeken door ons beeldmateriaal. Onder deze zoekbalk kunt u filters instellen, bijvoorbeeld op het soort beeldmateriaal. Voor meer zoek- en filtermogelijkheden per materiaalsoort gaat u naar het zoekoverzicht per materiaalsoort: Affiches, Films en filmfragmenten, Foto's, Kaarten, Prenten, Prentbriefkaarten, Zegels.

Uw zoekacties: Beeldbank
Beeldbank

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek waar u al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren kunt vinden. Denk hierbij aan onder andere foto’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. 

Hoe zoekt u door de beeldbank?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 

Zoekt u naar een specifieke materiaalsoort?

Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaat filteren op het soort beeldmateriaal.
De diverse materiaalsoorten hebben ook een eigen zoekingang. Als u die gebruikt, heeft u meer specifieke zoekmogelijkheden. De volgende zoekingangen kunt u gebruiken:
 
Filter: Kaartx
beacon
148  zoekresultaten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Kwartierlijk bestuur
1.2. Financiën
1.2.2. Belastingheffing
1.2.2.3. Verponding
1.2.2.3.3. Kaarten

Kaarten van aangewonnen land langs de Rijn, 1670-1788.
N.B. De kaarten zijn stroomafwaarts gerangschikt.
413 Driel, 1724 1 blad
Kaart
413 Caarte van de Rijsweerde gelegen in Over-Betuwe langs den Rhijn onder Driel, 7 september 1724
Datering:
7 september 1724
Titel:
Caarte van de Rijsweerde gelegen in Over-Betuwe langs den Rhijn onder Driel
Maker:
Jacob Couwater
Plaats:
De Rijn tussen Arnhem en Wageningen
Plaats van uitgave:
Driel
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
Schaal 50 landt roeden= 93 mm
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
28 x 99 cm
Annotatie:
De kaart bevat de technische waterstaatkundige gegevens van drie waarden tussen het Drielse veer en Doorwerth. Op achterzijde: Caarte van de Rijsweerden onder Driel, Couwater 1724 ; No. 25; No. 100
Signatuur:
0003 Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden 413
Auteursrechthebbende:
Couwater, J. - (Jacob)
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
13 Wegen
Kaart
225 Kaart van Oosterbeek, [ca.1939]
Datering:
[ca.1939]
Titel:
Kaart van Oosterbeek
Uitgever:
[Romijn]
Techniek:
Gedrukt, gekleurd
Math. gegevens:
Schaalstok van 750 m = 94 mm
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
48 x 64 cm
Annotatie:
Bijzonderheden tramhaltes, verharde wegen in rood. (‘RoH’, Romijn/Wamelink). De kaart ligt in twee stukken. Begrensd Mariëndaal, Rosandepolder, Doorwerth, Wolfheze.
Signatuur:
1509 - Kaartenverzameling Gemeente Renkum 225
Auteursrechthebbende:
Onbekend
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Uit de Bibliotheek van het voormalige Rijksarchief in Gelderland
Gelderland. Deel 2 van de Gemeenteatlas van Nederland naar officiele bronnen bewerkt, 1865-186
Kaart
1505-II-19Prood Doorwerth, [1867]
Datering:
[1867]
Titel:
Doorwerth
Maker:
J. Kuyper
Plaats:
Doorwerth
Uitgever:
Leeuwarden
Plaats van uitgave:
H. Suringar
Techniek:
Steendruk, gekleurd
Math. gegevens:
Schaal 1:50.000
Vorm:
1 kaart in een atlas
Afmeting:
formaat van de atlas 19 x 30 cm
Annotatie:
Gelderland. Deel 2 van de Gemeenteatlas van Nederland naar officiele bronnen bewerkt / J. Kuyper. Leeuwarden : H. Suringar, 1865-1869
Literatuur:
Koeman Kuy 19
Signatuur:
1505 Bibliotheek Oude Drukken II-19Prood
voorwaarden:
In kopie beschikbaar op studiezaal
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
III. Bescheiden van rechterlijke aard, herkomstig van het Hof van Gelre en Zutphen, 1543-1795, het Hof van Justitie, 1795-1802 en het Departementaal Gerechtshof, 1802-1811
A. Rechtspleging in eerste aanleg
2. Civiele zaken
N.B. Het civiele proces was een z.g. ordinaris proces een rechtsstrijd tussen de partijen in geschil. De aanlegger maakte een zaak aanhangig door middel van een request om citatie, een verzoekschrift tot dagvaarding van de tegenpartij. Voeging van een belanghebbende met een der procespartijen kwam geregeld voor. Er worde aan herinnerd, dat het Hof aan de beklaagde in een criminele zaak een ordinaris proces kon toestaan De momber trad hierbij op als eiser, de beklaagde als verweerder. Vergel. inv. nos. 4811a-4811c. Voor de bevoegdheden van het Hof in civiele zaken in eerste aanleg zie P. Nijhoff, Registers op het archief, afkomstig van het voormalig Hof..., 1856, het Voorbericht, en Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, III, Gelderland, Amst. 1740, blz. 160 vgl. Zie de Inleiding, hoofdstuk VII, 1 en 2, de kanselarij ordonnantie van 1547, artt. 6 24, en de kanselarij ordonnantie van 1622/1651, artt. 15-22, 24-32.
a. Sententiën, procesdossiers en verdere bescheiden

Civiele procesdossiers, hoofdreeks, 1543-1811. 1071 pakken en 725 charters
N.B. Volgens P. Nijhoff, Registers op het archief, afkomstig van het voormalig Hof..., 1856, blz. 420, begon de reeks met 1547, terwijl over de jaren 1547-1599 veel ontbrak. De 16de-eeuwse dossiers waren reeds in 1839, toen het oude Hofgebouw gesloopt werd, bij de provinciale archieven geplaatst. Het overige was, grotendeels, in 1880 tegelijk met het door P. Nijhoff geordende Hofarchief naar het rijksarchief in Gelderland overgebracht. De rijksarchivaris mr. J.F. Bijleveld liet in 1889/90 de civiele procesdossiers uit de pakken nemen en opnieuw in chronologische volgorde rangschikken naar de data der sententiën in de desbetreffende zaken. Van de 1950 nummers, door W, A. baron van Spaen in zijn inventaris (zie inv.nr. 6980) beschreven, waaronder vele procesdossiers, ontbraken er toen 298. Enkele dossiers treft men aan in de hierna beschreven tweede reeks (inv.nrs. 5978-5985). Mr. Bijleveld heeft uit de hoofdreeks afgescheiden
1° de appèl-procesdossiers (inv.nrs. 6317-6800, waarschijnlijk met inbegrip van de dossiers van revisiezaken, inv.nrs. 6843-6862),
2° dossiers van zaken, welke met een accoord geëindigd waren (zie inv. Nos. 5986-6005).
In de hoofdreeks, zoals zij thans is samengesteld, treft men echter naast de dossiers van zaken waarin een sententie uitgesproken is, een aantal dossiers aan van zaken welke met een acoord of op een andere wijze geëindigd zijn zonder einduitspraak. Zie inv. Nos. 6040-6066.

1601-1650
5128 Civiele procesdossiers, hoofdreeks, 1632
Kaart
5128-1632-39 [Een opgekomen zand en krib te Heteren boven Doorwerth], 8 december 1635
Datering:
8 december 1635
Titel:
[Een opgekomen zand en krib te Heteren boven Doorwerth]
Maker:
N. [van]Geelkerck[en]
Plaats:
De Rijn tussen Arnhem en Wageningen
Plaats van uitgave:
[z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
Schale van 100 passen maecken 44 roeden= 108 mm
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
33 x 84 cm
Annotatie:
Kopie "nair de orgenele kaert" van 8 oktober 1631. Met verklaring
Aanv. materiaal:
Hoort bij 0124 Archief Hof van Gelre, inv.nr. 5128, civiele processen 3 november 1632 no. 39 Arnolt Spierionck en Jan van Bronkhorst ca Engel Kreyvenger
Signatuur:
0124 Hof van Gelre en Zutphen 5128
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Tweede afdeeling. Onderdeelen van het domeinbeheer (uitgezonderd rekeningen en bijlagen)
C. Beheer van de rivieren
N.B. De groote stroomen behoorden tot het landsheerlijk domein. Op dit feit berustte de tolheffing en voorts ook het recht op middenin de rivieren opkomende zandplaten. Een afzonderlijk rentambt is voor dit domein uiteraard nooit ingesteld, doch de bemoeienissen van de Rekenkamer zelve met verschillende desbetreffende aangelegenheden geven er aanleiding toe, een aantal stukken, die op de rivieren betrekking hebben, in een afzonderlijke afdeeling van den inventaris te vereenigen. De stukken betreffende de tolheffing zal men in een andere afdeeling vinden, waar ook o. m. beschreven zijn die betreffende de lijnpaden, waarvan het onderhoud aan de tolheffing ten goede kwam. Ten behoeve van de tolheffing had de Rekenkamer belang bij de bevaarbaarheid der rivieren, doch vóór ongeveer het midden der 17de eeuw werd aan de zorg daarvoor weinig aandacht besteed. Integendeel stond de aanwinning van land uit de bovengenoemde zandplaten of middelzanden met behulp van kribben zoozeer op den voorgrond, dat de bevaarbaarheid der rivieren weleens ernstig werd geschaad.

Kaarten, gebruikt bij de inspecties van de rivieren, (1616?)-1794.
Kaart
654-0002 [Twee ten dele weggeslagen kribben in de Rijn aan de oever van Heteren], 26 augustus 1646
Datering:
26 augustus 1646
Titel:
[Twee ten dele weggeslagen kribben in de Rijn aan de oever van Heteren]
Maker:
Nicolaes van Geelkercken
Plaats:
De Rijn tussen Arnhem en Wageningen
Plaats van uitgave:
[z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
33 x 43 cm
Annotatie:
De afstanden op de kaart zijn weergegeven in roeden. Linksonder potloodnr. 24a. Op achterzijde: Rhijnstroom tegens Doorwerth
Signatuur:
0012 Gelderse Rekenkamer 654)
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
5. Tekeningen
Kaart
83 [Plattegrond en geveltekeningen van een voorgenomen verbouwing van het Hooge huis, behorende tot de Doorwerth], [1784-1800]
Datering:
[1784-1800]
Titel:
[Plattegrond en geveltekeningen van een voorgenomen verbouwing van het Hooge huis, behorende tot de Doorwerth]
Beschrijving:
Ontwerptekeningen en plattegrond van het Hoge Huis bij het kasteel
Maker:
[N.N.]
Plaats:
Renkum ; Doorwerth
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
Schaalstok niet gespecificeerd
Vorm:
1 plattegrond
Afmeting:
43 x 56 cm
Annotatie:
De drie geveltekeningen op achterzijde: 28 x 33 cm. De tekst is in het Duits. V.d Wyck schrijft de tekening toe aan J.Oh. Posth. Bierens de Haan aan Johan Georg Michael (1738-1800)
Literatuur:
H.W.M. van der Wyck, Atlas Gelderse buitenplaatsen- De Veluwe, Alphen aan den Rijn, 1988 (Bibliotheek 4439); J.C Bierens de Haan, Meer om Cieraet als Gebruijck...
Signatuur:
0383 Huis Doorwerth 83
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
5. Tekeningen
Kaart
82 [Kasteel Doorwerth met het omliggende park], [1784-1800]
Datering:
[1784-1800]
Titel:
[Kasteel Doorwerth met het omliggende park]
Beschrijving:
Plattegrond van de Doorwerth met omliggend park
Maker:
[N.N.]
Plaats:
Renkum ; Doorwerth
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 plattegrond
Afmeting:
19 x 30 cm op blad 23 x 38 cm
Annotatie:
Het ontwerp is toegeschreven aan J.G.Michaël, die in 1783-1784 werkzaam was op de Doorwerth, of J.P.Posth
Literatuur:
H.W.M. van der Wyck, Atlas Gelderse buitenplaatsen- De Veluwe, Alphen aan den Rijn, 1988 (Bibliotheek 4439); J.C. Bierens de Haan, Meer om Cieraet als gebruijck…
Signatuur:
0383 Huis Doorwerth 82
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
2. Beheer
2.2. De Doorwerth

Rapporten omtrent de status en de revenuen van de heerlijkheid Doorwerth, 1788-1801 Met kaartje van de weilanden in de Doorwerthse waarden, door Isaac Nijhoff
Kaart
26 [De Doorwerthse Waarden of weiden, ca. 1800]
Datering:
ca. 1800]
Titel:
[De Doorwerthse Waarden of weiden
Maker:
Is. Nijhoff]
Plaats:
Renkum ; Doorwerth ; de Rijn tussen Arnhem en Wageningen
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
32 x 40 cm
Annotatie:
Op achterzijde: Plan of Meadow at Doorwerth
Aanv. materiaal:
Beschrijvingen van de op de kaart aangegeven weilanden zijn te vinden in 0383 Huis Doorwerth inv.nr. 26
Signatuur:
0383 Huis Doorwerth 26
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Tweede afdeeling. Onderdeelen van het domeinbeheer (uitgezonderd rekeningen en bijlagen)
F. Stukken betreffende het beheer van de justitieele ambten
N.B. Vgl. de rekeningen van de officieren van justitie in de 3de Afdeeling F en het daarbij aangeteekende. Aangezien de rekeningen van de waldgraven van het Neder-rijkswald en van de drosten van Kessel onder de rentmeestersrekeningen zijn beschreven, zal men de overige stukken betreffende die ambten niet hier vinden, doch onder E hiervóór. Die betreffende de overige ambten zijn hier ingedeeld naar de vier kwartieren, omdat vele van die stukken op meer dan één ambt betrekking hebben en de afzonderlijke vermelding van ieder ambt daarom onpraktisch zou zijn. Bovendien is het aantal stukken betreffende ieder ambt uiteraard gering: de Rekenkamer bemoeide zich weinig met den werkkring van de officieren, buiten het afhooren van hunne rekeningen. Tot die weinige bemoeienissen is gerekend het onderhoud van de gevangenissen, waaromtrent men overigens in verschillende rentmeestersrekeningen posten zal aantreffen, terwijl ook in de rapporten van domeininspecties (nos. 272 vlg.) gegevens dienaangaande zijn te vinden. De aandacht zij er op gevestigd, dat men, behalve in afzonderlijke dossiers, ook onder de ingekomen stukken rapporten betreffende grensbepalingen tusschen ambten zal aantreffen.
IV. Kwartier van Arnhem
Kaart
1668 Caarte daarin die Limitten van de heerlijckheit Dorenwerdt met een rootfarbde lijnie omtagen sijn...., april 1712
Datering:
april 1712
Titel:
Caarte daarin die Limitten van de heerlijckheit Dorenwerdt met een rootfarbde lijnie omtagen sijn....
Maker:
B. Kempinck ; I. van Heuvel
Plaats:
Renkum ; Doorwerth
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
Schaal 1500 stappen, waarvan 10 stappen= 30 voeten= 185 mm
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
73 x 105 cm
Annotatie:
I. van Heuvel naar een origineel van Bernardt Kempinck van 7-8 september 1601. Deze kaart is altijd beschouwd als zijnde een enigszins afwijkende kopie een kaart van Bernardt Kempinck uit 1616 onder 0124 Hof van Gelre. Mogelijk is deze kaart eerder een kopie van de kaart van B. Kempinck uit het begin van de 17e eeuw, die deels bewaard is gebleven. Bij de grens rechtsboven: Bouwmeisters scheytkuile op het different tussen die van de Rekeningh ende Jacob Bouwmr. opgericht in februario 1710. Rechtsonder: verklaring van de limieten. Vergelijk ook de uitgebreide noot in de lijst van kaarten no. 260 in de inventaris van het archief van de Rekenkamer
Signatuur:
0012 Gelderse Rekenkamer 1668
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Tweede afdeeling. Onderdeelen van het domeinbeheer (uitgezonderd rekeningen en bijlagen)
F. Stukken betreffende het beheer van de justitieele ambten
N.B. Vgl. de rekeningen van de officieren van justitie in de 3de Afdeeling F en het daarbij aangeteekende. Aangezien de rekeningen van de waldgraven van het Neder-rijkswald en van de drosten van Kessel onder de rentmeestersrekeningen zijn beschreven, zal men de overige stukken betreffende die ambten niet hier vinden, doch onder E hiervóór. Die betreffende de overige ambten zijn hier ingedeeld naar de vier kwartieren, omdat vele van die stukken op meer dan één ambt betrekking hebben en de afzonderlijke vermelding van ieder ambt daarom onpraktisch zou zijn. Bovendien is het aantal stukken betreffende ieder ambt uiteraard gering: de Rekenkamer bemoeide zich weinig met den werkkring van de officieren, buiten het afhooren van hunne rekeningen. Tot die weinige bemoeienissen is gerekend het onderhoud van de gevangenissen, waaromtrent men overigens in verschillende rentmeestersrekeningen posten zal aantreffen, terwijl ook in de rapporten van domeininspecties (nos. 272 vlg.) gegevens dienaangaande zijn te vinden. De aandacht zij er op gevestigd, dat men, behalve in afzonderlijke dossiers, ook onder de ingekomen stukken rapporten betreffende grensbepalingen tusschen ambten zal aantreffen.
IV. Kwartier van Arnhem
Kaart
1669-0003 [De oostelijke helft van de Hoge Heerlijkheid Doorwerth], [december] 1642
Datering:
[december] 1642
Titel:
[De oostelijke helft van de Hoge Heerlijkheid Doorwerth]
Maker:
B. Kempinck ; N. van Geelkercken
Plaats:
Renkum ; Doorwerth
Plaats van uitgave:
[Arnhem
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
41 x 52 cm
Annotatie:
Het noordoosten boven. Op een aantal percelen is de gebruikte driehoeksmeting zichtbaar. Op achterzijde: Caarte van den Doreweert. Gekopieerd door Nicolaes van Geelkercken naar het origineel van Bernard Kempinck uit 1616. Deze kaart is in 1666 door Isaac van Geelkercken gekopieerd
Signatuur:
0012 Gelderse Rekenkamer 1669
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Tweede afdeeling. Onderdeelen van het domeinbeheer (uitgezonderd rekeningen en bijlagen)
F. Stukken betreffende het beheer van de justitieele ambten
N.B. Vgl. de rekeningen van de officieren van justitie in de 3de Afdeeling F en het daarbij aangeteekende. Aangezien de rekeningen van de waldgraven van het Neder-rijkswald en van de drosten van Kessel onder de rentmeestersrekeningen zijn beschreven, zal men de overige stukken betreffende die ambten niet hier vinden, doch onder E hiervóór. Die betreffende de overige ambten zijn hier ingedeeld naar de vier kwartieren, omdat vele van die stukken op meer dan één ambt betrekking hebben en de afzonderlijke vermelding van ieder ambt daarom onpraktisch zou zijn. Bovendien is het aantal stukken betreffende ieder ambt uiteraard gering: de Rekenkamer bemoeide zich weinig met den werkkring van de officieren, buiten het afhooren van hunne rekeningen. Tot die weinige bemoeienissen is gerekend het onderhoud van de gevangenissen, waaromtrent men overigens in verschillende rentmeestersrekeningen posten zal aantreffen, terwijl ook in de rapporten van domeininspecties (nos. 272 vlg.) gegevens dienaangaande zijn te vinden. De aandacht zij er op gevestigd, dat men, behalve in afzonderlijke dossiers, ook onder de ingekomen stukken rapporten betreffende grensbepalingen tusschen ambten zal aantreffen.
IV. Kwartier van Arnhem
Kaart
1669-0002 [De heerlijkheid Doorwerth, gelegen tussen Renkum en Oosterbeek], [7-8 september 1601?]
Datering:
[7-8 september 1601?]
Titel:
[De heerlijkheid Doorwerth, gelegen tussen Renkum en Oosterbeek]
Maker:
Bernardt Kempinck
Plaats:
Renkum ; Doorwerth
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:5000]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
46 x 92 cm
Annotatie:
Schaal naar Donkersloot-de Vrij. Deze kaart geeft het zuidelijke gedeelte van de heerlijkheid Doorwerth weer; voor het ontbrekende bovenste gedeelte zie ook de kopie Bernard Kempinck uit 1616 in 0124 Hof van Gelre en Zutphen. Mogelijk is dit de kaart uit 1601, waarnaar verwezen wordt in de kopie van I. van Heuvel uit 1712 in 0012 Gelderse Rekenkamer. vergelijk ook de uitgebreide noot in de lijst van kaarten no. 259 in de inventaris van het archief van de Rekenkamer
Literatuur:
Donkersloot- de Vrij, 446 blw 11; Van der Wijck, 38
Signatuur:
0012 Gelderse Rekenkamer 1669
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Zie ook:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Kaarten
1071 Kaart van het gebied tussen Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem, Velp, Rheden, Ellekom, Dieren, 1910-1918. 4 bladen
Kaart
1071-0001 [Kaart van het gebied tussen Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem, Velp, Rheden, Ellekom, Dieren], [1910-1918]
Datering:
[1910-1918]
Titel:
[Kaart van het gebied tussen Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem, Velp, Rheden, Ellekom, Dieren]
Drukker:
J. Smulders & Co
Plaats:
Veluwe - algemeen
Plaats van druk:
Den Haag
Uitgever:
[J.A. Sleeswijk]
Plaats van uitgave:
[Bussum]
Techniek:
Steendruk, gekleurd
Math. gegevens:
Schaal 1:25.000
Vorm:
4 bladen
Afmeting:
elk blad 27 x 37 cm
Annotatie:
Deel van het gebied dat op de kaart beschreven onder 1069 wordt afgebeeld. Dezelfde typografische stijl
Signatuur:
0509 Kaartenverzameling 1071
Categorie:
Toerisme
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Kaarten
1071 Kaart van het gebied tussen Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem, Velp, Rheden, Ellekom, Dieren, 1910-1918. 4 bladen
Kaart
1071-0002 [Kaart van het gebied tussen Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem, Velp, Rheden, Ellekom, Dieren], [1910-1918]
Datering:
[1910-1918]
Titel:
[Kaart van het gebied tussen Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem, Velp, Rheden, Ellekom, Dieren]
Drukker:
J. Smulders & Co
Plaats:
Veluwe - algemeen
Plaats van druk:
Den Haag
Uitgever:
[J.A. Sleeswijk]
Plaats van uitgave:
[Bussum]
Techniek:
Steendruk, gekleurd
Math. gegevens:
Schaal 1:25.000
Vorm:
4 bladen
Afmeting:
elk blad 27 x 37 cm
Annotatie:
Deel van het gebied dat op de kaart beschreven onder 1069 wordt afgebeeld. Dezelfde typografische stijl
Signatuur:
0509 Kaartenverzameling 1071
Categorie:
Toerisme
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Kaarten
1071 Kaart van het gebied tussen Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem, Velp, Rheden, Ellekom, Dieren, 1910-1918. 4 bladen
Kaart
1071-0003 [Kaart van het gebied tussen Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem, Velp, Rheden, Ellekom, Dieren], [1910-1918]
Datering:
[1910-1918]
Titel:
[Kaart van het gebied tussen Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem, Velp, Rheden, Ellekom, Dieren]
Drukker:
J. Smulders & Co
Plaats:
Veluwe - algemeen
Plaats van druk:
Den Haag
Uitgever:
[J.A. Sleeswijk]
Plaats van uitgave:
[Bussum]
Techniek:
Steendruk, gekleurd
Math. gegevens:
Schaal 1:25.000
Vorm:
4 bladen
Afmeting:
elk blad 27 x 37 cm
Annotatie:
Deel van het gebied dat op de kaart beschreven onder 1069 wordt afgebeeld. Dezelfde typografische stijl
Signatuur:
0509 Kaartenverzameling 1071
Categorie:
Toerisme
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Kaarten
1071 Kaart van het gebied tussen Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem, Velp, Rheden, Ellekom, Dieren, 1910-1918. 4 bladen
Kaart
1071-0004 [Kaart van het gebied tussen Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem, Velp, Rheden, Ellekom, Dieren], [1910-1918]
Datering:
[1910-1918]
Titel:
[Kaart van het gebied tussen Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem, Velp, Rheden, Ellekom, Dieren]
Drukker:
J. Smulders & Co
Plaats:
Veluwe - algemeen
Plaats van druk:
Den Haag
Uitgever:
[J.A. Sleeswijk]
Plaats van uitgave:
[Bussum]
Techniek:
Steendruk, gekleurd
Math. gegevens:
Schaal 1:25.000
Vorm:
4 bladen
Afmeting:
elk blad 27 x 37 cm
Annotatie:
Deel van het gebied dat op de kaart beschreven onder 1069 wordt afgebeeld. Dezelfde typografische stijl
Signatuur:
0509 Kaartenverzameling 1071
Categorie:
Toerisme
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
3. Grafieken, statistieken en tekeningen
Kaart
478 Partieel uitbreidingsplan voor de parkwijken "Nieuw Doorwerth" [...] gemeente Renkum, Oosterbeek, 1935
Datering:
1935
Titel:
Partieel uitbreidingsplan voor de parkwijken "Nieuw Doorwerth" [...] gemeente Renkum, Oosterbeek
Beschrijving:
plan voor de bouw van bungalows in de omgeving Van der Molenallee
Maker:
door Merkelbach en Karsten architecten
Straat:
Mollenallee
Plaats van uitgave:
Amsterdam
Techniek:
afdruk, gekleurd
Math. gegevens:
Schaal 1:2500
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
63 x 90 cm (blad)
Signatuur:
2828 - Gemeentewerken Renkum 478
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
3. Documentatie
699 L.A. Reuvens, De Waal- en Rijn-dijken der Polderdistricten in Gelderland en de werken tot verbetering der daarlangs gelegen Rivieren, Arnhem, 1871. 2 delen
Kaart
699-0029 Situatiekaart van de Nederrijn tussen Doorwerth, Driel en Heteren, 1871
Datering:
1871
Periode:
1869
Titel:
Situatiekaart van de Nederrijn tussen Doorwerth, Driel en Heteren
Maker:
Reuvens, Louis Abraham|Pistoor, A.A.J. (ingenieur van de Waterstaat|lithograaf)
Plaats:
Heteren
Uitgever:
Is. An. Nijhoff en zoon
Plaats van uitgave:
te Arnhem
Techniek:
lithografie gekleurd
Math. gegevens:
1:10.000
Vorm:
39 bladen
Annotatie:
Noorden boven. Uit de atlas De Waal- en Rijndijken der Polderdistricten in Gelderland en de werken tot verbetering der daarlangs gelegen rivieren, voorgesteld in eene kaart van 38 bladen van 1871
Signatuur:
1963 Dijkstoel van Wageningen en Bennekom 699
voorwaarden:
Toestand: Goed
Categorie:
situatietekening
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Grondbelastingplans 1881-1887
Kaart
195 Doorwerth, D 2, 1881-1887
Datering:
1881-1887
Titel:
Doorwerth, D 2
Maker:
Tekenaar van het kadaster ; landmeter van het kadaster ; ingenieur-verificateur
Techniek:
handschrift
Vorm:
1 kaart
Signatuur:
1117 Kadaster, grondbelastingplans 195
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Grondbelastingplans 1881-1887
Kaart
194 Doorwerth, D 1, 1881-1887
Datering:
1881-1887
Titel:
Doorwerth, D 1
Maker:
Tekenaar van het kadaster ; landmeter van het kadaster ; ingenieur-verificateur
Techniek:
handschrift
Vorm:
1 kaart
Signatuur:
1117 Kadaster, grondbelastingplans 194
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Grondbelastingplans 1881-1887
Kaart
193 Doorwerth, C 5, 1881-1887
Datering:
1881-1887
Titel:
Doorwerth, C 5
Maker:
Tekenaar van het kadaster ; landmeter van het kadaster ; ingenieur-verificateur
Techniek:
handschrift
Vorm:
1 kaart
Signatuur:
1117 Kadaster, grondbelastingplans 193
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Grondbelastingplans 1881-1887
Kaart
192 Doorwerth, C 4, 1881-1887
Datering:
1881-1887
Titel:
Doorwerth, C 4
Maker:
Tekenaar van het kadaster ; landmeter van het kadaster ; ingenieur-verificateur
Techniek:
handschrift
Vorm:
1 kaart
Signatuur:
1117 Kadaster, grondbelastingplans 192
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Grondbelastingplans 1881-1887
Kaart
191 Doorwerth, C 3, 1881-1887
Datering:
1881-1887
Titel:
Doorwerth, C 3
Maker:
Tekenaar van het kadaster ; landmeter van het kadaster ; ingenieur-verificateur
Techniek:
handschrift
Vorm:
1 kaart
Signatuur:
1117 Kadaster, grondbelastingplans 191
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Grondbelastingplans 1881-1887
Kaart
190 Doorwerth, C 2, 1881-1887
Datering:
1881-1887
Titel:
Doorwerth, C 2
Maker:
Tekenaar van het kadaster ; landmeter van het kadaster ; ingenieur-verificateur
Techniek:
handschrift
Vorm:
1 kaart
Signatuur:
1117 Kadaster, grondbelastingplans 190
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Grondbelastingplans 1881-1887
Kaart
189 Doorwerth, C 1, 1881-1887
Datering:
1881-1887
Titel:
Doorwerth, C 1
Maker:
Tekenaar van het kadaster ; landmeter van het kadaster ; ingenieur-verificateur
Techniek:
handschrift
Vorm:
1 kaart
Signatuur:
1117 Kadaster, grondbelastingplans 189
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Grondbelastingplans 1881-1887
Kaart
188 Doorwerth, B 2, 1881-1887
Datering:
1881-1887
Titel:
Doorwerth, B 2
Maker:
Tekenaar van het kadaster ; landmeter van het kadaster ; ingenieur-verificateur
Techniek:
handschrift
Vorm:
1 kaart
Signatuur:
1117 Kadaster, grondbelastingplans 188
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Ga naar dit stuk:
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal