Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek met al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren. Denk hierbij aan onder andere foto’s, video’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaat filteren op het soort beeldmateriaal. Sommige afbeeldingen zijn alleen ter inzage op de studiezaal.

Voor meer zoek- en filtermogelijkheden per materiaalsoort gaat u naar: Affiches, Films en filmfragmenten, Foto's, Kaarten, Prenten, Prentbriefkaarten, Zegels.

Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek waar u al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren kunt vinden. Denk hierbij aan onder andere foto’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. 

Hoe zoekt u door de beeldbank?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 

Zoekt u naar een specifieke materiaalsoort?

Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaat filteren op het soort beeldmateriaal.
De diverse materiaalsoorten hebben ook een eigen zoekingang. Als u die gebruikt, heeft u meer specifieke zoekmogelijkheden. De volgende zoekingangen kunt u gebruiken:
 
beacon
169 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 4
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Kaarten
Kaart
297 [De Rijn beneden Emmerik en de splitsing tussen Rijn en Waal bij Schenkenschans, de Oude Waal en Rijn beneden het Tolhuis], 1605
Titel:
[De Rijn beneden Emmerik en de splitsing tussen Rijn en Waal bij Schenkenschans, de Oude Waal en Rijn beneden het Tolhuis]
Maker:
B. Kempinck
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Rivier de Rijn tussen Rees en Spijk; de Rijn en Waal bij Schenkenschans en Pannerden
Datering:
1605
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
Schaal van 500 roeden derwelcker 2400 macken een mijle= 129 mm
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
52 x 82 cm
Annotatie:
Het noordoosten boven. ...getransumiert uijt selere carthe van de situatie des Rhijnstrooms beneden die stadt van Emmerick naer 't leven getekent...gedaen nov. a. 1595. Op achterzijde: 1721; 82. Is kopie van de kaart in 0509 Kaartenverzameling 295
Signatuur:
0509 Kaartenverzameling 297
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Kaarten
Kaart
295 ...Charte van de situatie des Rijnstrooms beneden die stede van Emmerick aenwijsende naar 't leven hoecken den zelver Rijnstroom is begevende ende vlietende door 't Vossegat in den Wael..., november 1595
Titel:
...Charte van de situatie des Rijnstrooms beneden die stede van Emmerick aenwijsende naar 't leven hoecken den zelver Rijnstroom is begevende ende vlietende door 't Vossegat in den Wael...
Maker:
A. Geometra Alcmarianum [= Adriaen Anthonisz]
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Rivier de Rijn tussen Rees en Spijk; de Rijn en Waal bij Schenkenschans en Pannerden
Datering:
november 1595
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
Schaal van 500 roeden van 12 voeten welckke die vierentwintighondert roeden gaen in een mijl= 127 mm
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
51 x 78 cm op blad 51 x 79 cm
Annotatie:
Het noordoosten boven. Adriaen Anthonisz. was burgemeester van Alkmaar; zie voor andere kaarten van zijn hand en ook gemaakt door zijn zoons 0963 Collectie Plattegronden. Op achterzijde: 79 ; 1721. Kopie. Zie ook 0509 Kaartenverzameling 256: kaart zonder titel en zonder verantwoording waarop afgebeeld een gedetailleerd gebied van het Vossegat met 's-Gravenweert, Schenkenschans met dezelfde stijlkenmerken als de hier beschreven kaart
Literatuur:
F.W.J. Scholten, Militair-topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland, 1579-1795, Alphen a/d Rijn 1989
Signatuur:
0509 Kaartenverzameling 295
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
II. Bescheiden van politieke en administratieve aard, herkomstig van het Hof van Gelre en Zutphen , 1543- 1795, en van administratieve aard, herkomstig van het Hof van Justitie, 1795-1802, en van het Departementaal Gerechtshof, 1802-1811
T. Zaken, rakende de verhouding tot naburige souvereine machten
Kaart
4455-0003 Kaart van de Limiten rondsomme Schenkenschans..., 15 februari 1771
Titel:
Kaart van de Limiten rondsomme Schenkenschans...
Maker:
Herm. van Heyst
Auteursrechthebbende:
Heyst, H. van
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Schenkenschans
Datering:
15 februari 1771
Plaats van uitgave:
Cleve
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:8000]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
35 x 46 cm op blad 39 x 50 cm
Annotatie:
Schaal van 150 roeden Rhijnlands, dog zijnde iedere roede drie duimen langer als de ordinaire Rhijnlandse= 71 mm. Herm. van Heyst is een Kleefse landmeter. Op achterzijde: Verklaring dat de kaart is opgemaakt volgens het vierde artikel van de Conventie gesloten tussen Pruissen en Gelderland op 21 juni 1768. Ondertekend door de Kleefse gecommitteerden. De kaart is in tweevoud opgemaakt door een Gelderse en Kleefse landmeter. Nijhoff, blz. 414
Signatuur:
0124 Hof van Gelre en Zutphen 4455
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
II. Bescheiden van politieke en administratieve aard, herkomstig van het Hof van Gelre en Zutphen , 1543- 1795, en van administratieve aard, herkomstig van het Hof van Justitie, 1795-1802, en van het Departementaal Gerechtshof, 1802-1811
T. Zaken, rakende de verhouding tot naburige souvereine machten
Kaart
4455-0001 Kaart Figurativ van het Fort Schenkenschans..., 30 juni 1768
Titel:
Kaart Figurativ van het Fort Schenkenschans...
Maker:
J.G.J. van Hasselt
Auteursrechthebbende:
Hasselt, J.G.J. van
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Schenkenschans
Datering:
30 juni 1768
Plaats van uitgave:
Arnhem
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
36 x 50 cm
Annotatie:
De limieten aangegeven in rode lijnen; alleen de grenslijnen zijn gemeten; de hoekmeting is duidelijk herkenbaar. De kaart is gemaakt in opdracht van de Gecommiteerden tot het reguleren van de limieten bij Schenkenschans. Van Hasselt is ordinaris landmeter van de provincie. Nijhoff, blz. 414
Signatuur:
0124 Hof van Gelre en Zutphen 4455
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
II. Bescheiden van politieke en administratieve aard, herkomstig van het Hof van Gelre en Zutphen , 1543- 1795, en van administratieve aard, herkomstig van het Hof van Justitie, 1795-1802, en van het Departementaal Gerechtshof, 1802-1811
T. Zaken, rakende de verhouding tot naburige souvereine machten
Kaart
4455-0002 Caart van de Limitten omtrent Schenkenschans tusschen het Hertogdom Kleef en de Provintie van Gelderland..., 1770
Titel:
Caart van de Limitten omtrent Schenkenschans tusschen het Hertogdom Kleef en de Provintie van Gelderland...
Maker:
J.G.J. van Hasselt
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Auteursrechthebbende:
Hasselt, J.G.J. van
Plaats:
Schenkenschans
Datering:
1770
Plaats van uitgave:
Arnhem
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:8000]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
35 x 46 cm op blad 39 x 51 cm
Annotatie:
Schaal 150 roeden Rhijnlands= 71 mm. Limieten in rode lijnen aangegeven. De kaart is in tweevoud opgemaakt. Nijhoff, blz. 414
Signatuur:
0124 Hof van Gelre en Zutphen 4455
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
II. Bescheiden van politieke en administratieve aard, herkomstig van het Hof van Gelre en Zutphen , 1543- 1795, en van administratieve aard, herkomstig van het Hof van Justitie, 1795-1802, en van het Departementaal Gerechtshof, 1802-1811
T. Zaken, rakende de verhouding tot naburige souvereine machten
Kaart
4450 Caartje van de rivieren onder Schenkenschans : en de Waal omtrent deze consideratie zijn als de doorsnijdinge van den weert, 20 juni 1704
Titel:
Caartje van de rivieren onder Schenkenschans : en de Waal omtrent deze consideratie zijn als de doorsnijdinge van den weert
Maker:
G. Passavant
Auteursrechthebbende:
Passavant, G. - (Gerard)
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Rijn en Waal bij Schenkenschans en Pannerden
Datering:
20 juni 1704
Plaats van uitgave:
Arnhem
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
18 x 31 cm op blad 19 x 31 cm
Annotatie:
Het zuidwesten boven. Met verklaring. .
Signatuur:
0124 Hof van Gelre en Zutphen 4450
Verwijzing:
Vergelijk 0382 Huis Doornenburg AKV807
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
I. Bescheiden van algemene aard, herkomstig van het Hof van Gelre en Zutphen, 1543-1795, het Hof van Justitie, 1795-1802, en het Departementaal Gerechtshof, 1802-1811
E. Verbalen en informatien

"Boek van verbalen". Verbalen van gecommitteerden uit het Hof alsmede van de momber van onderzoekingen en opnemingen ter plaatse in aangelegenheden van uiteenlopende aard, 1544-1762. Met bijbehorende stukken, kaarten en schetskaarten
N.B. De volgorde waarin de stukken en dossiers in de banden zijn gezet, is niet streng chronologisch.
Kaart
1277-0002 Caarte van het fort Schenkenschans : met de omliggende situatie..., 1750
Titel:
Caarte van het fort Schenkenschans : met de omliggende situatie...
Maker:
W. Leenen
Trefwoorden:
Watersnoden, Overstromingen en Dijkdoorbraken
Auteursrechthebbende:
Leenen, W. - (Willem)
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Rijn en Waal bij Schenkenschans en Pannerden
Datering:
1750
Plaats van uitgave:
[z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1: 11.000]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
61 x 82 cm
Annotatie:
Het zuidwesten boven. Schaal 500 Gelderse roeden= 171 mm. De toestand uit 1692 is met een rode stippellijn aangegeven volgens de kaart van B. de Rooy, landmeter van Utrecht en andere kaarten. Met verklaring. Op achterzijde: Schenkenschans.
Aanv. materiaal:
Hoort bij 0124 Hof van Gelre en Zutphen inv.nr. 1277, fol. 15-36 Verbaalboek VIII
Literatuur:
Schenkenschanz, sleutel tot de Hollandse tuin, G10.
Signatuur:
0124 Hof van Gelre en Zutphen 1277
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
I. Bescheiden van algemene aard, herkomstig van het Hof van Gelre en Zutphen, 1543-1795, het Hof van Justitie, 1795-1802, en het Departementaal Gerechtshof, 1802-1811
E. Verbalen en informatien

"Boek van verbalen". Verbalen van gecommitteerden uit het Hof alsmede van de momber van onderzoekingen en opnemingen ter plaatse in aangelegenheden van uiteenlopende aard, 1544-1762. Met bijbehorende stukken, kaarten en schetskaarten
N.B. De volgorde waarin de stukken en dossiers in de banden zijn gezet, is niet streng chronologisch.
Kaart
1277-0003 Caarte van het fort Schenkenschans met d'omleggende situatie..., [ca. 1750]
Titel:
Caarte van het fort Schenkenschans met d'omleggende situatie...
Maker:
J.G.J. van Hasselt
Auteursrechthebbende:
Hasselt, J.G.J. van
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Rijn en Waal bij Schenkenschans en Pannerden
Datering:
[ca. 1750]
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:11.000]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
18 x 37 cm op blad 21 x 40 cm
Annotatie:
Het zuiden boven. Schaal 200 Gelderse landroeden= 68 mm. Met verklaring. Is een kopie van een gedeelte van de kaart van W. Leenen uit 1733 in 0124 Hof van Gelre.
Aanv. materiaal:
Hoort bij 0124 Hof van Gelre en Zutphen inv.nr. 1277 fol. 15-36
Signatuur:
0124 Hof van Gelre en Zutphen 1277
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
I. Bescheiden van algemene aard, herkomstig van het Hof van Gelre en Zutphen, 1543-1795, het Hof van Justitie, 1795-1802, en het Departementaal Gerechtshof, 1802-1811
E. Verbalen en informatien

"Boek van verbalen". Verbalen van gecommitteerden uit het Hof alsmede van de momber van onderzoekingen en opnemingen ter plaatse in aangelegenheden van uiteenlopende aard, 1544-1762. Met bijbehorende stukken, kaarten en schetskaarten
N.B. De volgorde waarin de stukken en dossiers in de banden zijn gezet, is niet streng chronologisch.
Kaart
1277-0001 [Een ontworpen doorsnijding tussen de Boven Rijn en Neder Rijn door het Spijk heen bij Lobith], 1692
Titel:
[Een ontworpen doorsnijding tussen de Boven Rijn en Neder Rijn door het Spijk heen bij Lobith]
Maker:
Bernard de Roy
Auteursrechthebbende:
Roij (Roy), B. de (du) - (Bernhard)
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Rijn en Waal bij Schenkenschans en Pannerden
Datering:
1692
Plaats van uitgave:
[Utrecht]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:13.000]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
43 x 54 cm
Annotatie:
Het zuiden boven. 500 Rijnlandse roeden= 145 mm. B. de Roy was landmeter van Utrecht. .
Aanv. materiaal:
Hoort bij 0124 Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 1277 fol. 15verso, Verbaalboek VIII, volgens welke deze kaart in 1749 al enige jaren in bezit was van de momber
Signatuur:
0124 Hof van Gelre en Zutphen 1277
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
I. Bescheiden van algemene aard, herkomstig van het Hof van Gelre en Zutphen, 1543-1795, het Hof van Justitie, 1795-1802, en het Departementaal Gerechtshof, 1802-1811
E. Verbalen en informatien

"Boek van verbalen". Verbalen van gecommitteerden uit het Hof alsmede van de momber van onderzoekingen en opnemingen ter plaatse in aangelegenheden van uiteenlopende aard, 1544-1762. Met bijbehorende stukken, kaarten en schetskaarten
N.B. De volgorde waarin de stukken en dossiers in de banden zijn gezet, is niet streng chronologisch.
Kaart
1274-0003 Metinge ende peijlinge gedaen van den Bovenrijn, Wael en Nederrijn omtrent Schenkenschans..., 7-8 april 1671
Titel:
Metinge ende peijlinge gedaen van den Bovenrijn, Wael en Nederrijn omtrent Schenkenschans...
Maker:
[I. van Geelkercken ; A. van Geelkercken]
Auteursrechthebbende:
Geelkercken, I. van - (Isaac); Geelkercken, A. van - (Arnold)
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Rijn en Waal bij Schenkenschans en Pannerden
Datering:
7-8 april 1671
Plaats van uitgave:
[z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:10.300]
Drager:
Perkament
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
51 x 74 cm
Annotatie:
Het oosten boven. Met opgaven van waterhoogten. Hoort bij rapport van Johan Hudde en Christiaan Huygens, heer van Zuilichem van in mei 1671 gemaakt van de inspectie van de Nederrijn en IJssel in opdracht van de Staten-Generaal, waaruit blijkt dat de landmeter van Geelkercken en diens zoon kaarten hebben vervaardigd. Waarschijnlijk gaat het om Isaäc van Geelkercken en Arnold van Geelkercken.
Aanv. materiaal:
0124 Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 1274 fol. 50- (verbaalboek V)
Signatuur:
0124 Hof van Gelre en Zutphen 1274
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
II. Bescheiden van politieke en administratieve aard, herkomstig van het Hof van Gelre en Zutphen , 1543- 1795, en van administratieve aard, herkomstig van het Hof van Justitie, 1795-1802, en van het Departementaal Gerechtshof, 1802-1811
T. Zaken, rakende de verhouding tot naburige souvereine machten
Kaart
4453 Accurate caarte van Schenkeschans en desselfs omleggende situatie, sooals die is gemeeten in den jare 1733..., november-december 1733, 1749
Titel:
Accurate caarte van Schenkeschans en desselfs omleggende situatie, sooals die is gemeeten in den jare 1733...
Maker:
I. van Heuvel
Auteursrechthebbende:
Heuvel, I. van den - (Isaac (Isaack))
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Rijn en Waal bij Schenkenschans en Pannerden
Datering:
november-december 1733, 1749
Plaats van uitgave:
[z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:2200]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
53 x 95 cm
Annotatie:
Het zuidwesten boven. Schaal 100 Rijnlandse roeden= 169 mm. Bijgewerkt met aantekeningen in 1749.
Aanv. materiaal:
Hoort bij 0124 Hof van Gelre en Zutphen inv.nr. 4453 fol. 15-36 Verbaalboek VIII
Signatuur:
0124 Hof van Gelre en Zutphen 4453
Verwijzing:
Zie ook 0124 Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 1277 Verbaalboek VIII. Zie ook 0012 Gelderse Rekenkamer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
II. Bescheiden van politieke en administratieve aard, herkomstig van het Hof van Gelre en Zutphen , 1543- 1795, en van administratieve aard, herkomstig van het Hof van Justitie, 1795-1802, en van het Departementaal Gerechtshof, 1802-1811
T. Zaken, rakende de verhouding tot naburige souvereine machten
Kaart
4451 Caarte van de gestalte der Rivieren de Waal en den Nederrijn omtrent Schenkenschans : met de situatie van den Geldersen en Cleefsen grond in de rivier..., 14 december 1720
Titel:
Caarte van de gestalte der Rivieren de Waal en den Nederrijn omtrent Schenkenschans : met de situatie van den Geldersen en Cleefsen grond in de rivier...
Maker:
I. van den Heuvel
Auteursrechthebbende:
Heuvel, I. van den - (Isaac (Isaack))
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Rijn en Waal bij Schenkenschans en Pannerden
Datering:
14 december 1720
Plaats van uitgave:
[z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:3700]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
38 x 53 cm
Annotatie:
Het zuidwesten boven. Schaal 100 Rijnlandse roeden= 104 mm voor de meting van de Botterdijk. De kaart is getekend naar oude kaarten van het gebied en aan de hand van verklaringen en aanwijzingen van "veele in Schenkenschans wonende visser"en betreft de geschil over het viswater tussen Schenkenschans en Griethuisen. Een ander exemplaar van deze kaart berust in het Gemeentearchief van Arnhem
Signatuur:
0124 Hof van Gelre en Zutphen 4451
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
2. Gewestelijk bestuur
2.3. De Staten van Nijmegen als lid van het College tot de Beneficiëring van Neder-Rijn en IJssel

Kaarten van de situatie bij de aftakkingen van de Neder-Rijn en van de stroomregulerende werken in de Waal en de IJssel, 1681-1785.
1018 De Waal en de nieuwe mond van de Neder-Rijn, 1785 1 blad
Kaart
1018 De Whaal en de Boven Whaal en den nieuwen Nederrijnmond, [1785]
Titel:
De Whaal en de Boven Whaal en den nieuwen Nederrijnmond
Maker:
[N.N.]
Auteursrechthebbende:
Onbekend
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
De Rijn van Schenkenschans tot Herwen en Aerdt
Datering:
[1785]
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:3200]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
30 x 47 cm op blad 38 x 54 cm
Annotatie:
Schaal 200 Rijnlandse roeden= 233 mm. Op deze schets is ook de raay tussen de B... en de Doornenburgse Toren afgebeeld. Op achterzijde: No. 6; No. 27 (beide doorgehaald); Whaal en Rijnmond
Signatuur:
0003 Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden 1018
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
113-0002 Schencken-Schans, 1647
Beschrijving:
Gezicht op het fort vanaf de Rijn
Vervaardiger:
I. Blaeu
Datering:
1647
Materiële vorm:
1 prent
Vorm:
1 prent
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Techniek:
Kopergravure
Afmeting:
17,5 x 52 cm op blad 18,5 x 55,7 cm
Afdeling:
Schenkenschans
Nummer:
0963 - 113-0002
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
113-0001 Christina oft Niev Schenkenschans : sodanigh is oock de schans Amelia, 1647
Beschrijving:
Gezicht op het fort aan de Waal
Vervaardiger:
I. Blaeu
Datering:
1647
Materiële vorm:
1 prent
Vorm:
1 prent
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Techniek:
Kopergravure
Afmeting:
12 x 25,5 cm
Afdeling:
Schenkenschans
Nummer:
0963 - 113-0001
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
11. Portretten, platen en kaarten
341 Platen uit A. van Slichtenhorst, XIV Boeken van de Geldersse Geschiedenissen, tekening van het kourhuis op de Teuge bij Deventer, tekening van de toren van het kasteel te Dingslaken, kaartje met plaatsen aan de IJssel [Vergelijk: H.J. Nalis, Cresfeldts ka
Kaart
341-0005 Schenken Schans, [1654-1655]
Titel:
Schenken Schans
Maker:
[N. van Geelkercken]
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Schenkenschans
Datering:
[1654-1655]
Plaats van uitgave:
[Arnhem]
Techniek:
Kopergravure
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 plattegrond
Afmeting:
formaat van het deel is 20 x 31 cm
Annotatie:
In een deeltje met Stads- en vestingsplattegronden oorspronkelijk uitgegeven in de Geldersse Geschiedenissen van A. van Slichtenhorst
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
5. Kaarten

Kaarten betreffende de plannen tot aanleg van het Bijlandtsche Kanaal en van dat kanaal, 1767-1791. 4 kaarten
241 "Kaart van de waare gedaante en groote der Bylandsche Waard tot Bimmen met de daar omlopende rivier de Whaalstroom..... ter aanwijzing van het project om door deselve een canaal te graven", enz. Gekleurde teekening door H. van Heys, F. Beijerinck en H. van Straalen, 1770
Kaart
241 Kaart van de waare gedaante en groote der Bylandsche Waard tot Bimmen met de daar omlopende rivier de Whaalstroom...ter aanwijzing van het project om door deselve een canaal te graven..., 21 mei 1770
Titel:
Kaart van de waare gedaante en groote der Bylandsche Waard tot Bimmen met de daar omlopende rivier de Whaalstroom...ter aanwijzing van het project om door deselve een canaal te graven...
Maker:
H. van Heys ; F. Beyerinck ; H. van Straalen
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
De Rijn van Schenkenschans tot Herwen en Aerdt
Datering:
21 mei 1770
Plaats van uitgave:
[z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:4000]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
47 x 70 cm op blad 53 x 75 cm
Annotatie:
Het noordoosten boven. Schaal 110 Rijnlandse roeden= 105 mm. De landmeters treden op voor respectievelijk: Kleef, Gelderland en Holland. Op achterzijde: No. 159; No. 32 (beide doorgehaald) en potloodaantekeningen
Signatuur:
0011 College tot Beneficiëring van Nederrijn en IJssel 241
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Tweede afdeeling. Onderdeelen van het domeinbeheer (uitgezonderd rekeningen en bijlagen)
C. Beheer van de rivieren
N.B. De groote stroomen behoorden tot het landsheerlijk domein. Op dit feit berustte de tolheffing en voorts ook het recht op middenin de rivieren opkomende zandplaten. Een afzonderlijk rentambt is voor dit domein uiteraard nooit ingesteld, doch de bemoeienissen van de Rekenkamer zelve met verschillende desbetreffende aangelegenheden geven er aanleiding toe, een aantal stukken, die op de rivieren betrekking hebben, in een afzonderlijke afdeeling van den inventaris te vereenigen. De stukken betreffende de tolheffing zal men in een andere afdeeling vinden, waar ook o. m. beschreven zijn die betreffende de lijnpaden, waarvan het onderhoud aan de tolheffing ten goede kwam. Ten behoeve van de tolheffing had de Rekenkamer belang bij de bevaarbaarheid der rivieren, doch vóór ongeveer het midden der 17de eeuw werd aan de zorg daarvoor weinig aandacht besteed. Integendeel stond de aanwinning van land uit de bovengenoemde zandplaten of middelzanden met behulp van kribben zoozeer op den voorgrond, dat de bevaarbaarheid der rivieren weleens ernstig werd geschaad.

Stukken betreffende plannen tot verbetering van den waterafvoer langs de rivieren vóór de oprichting van het interprovinciale College tot de beneficieering van Nederrijn en IJsel, 1654-1705.
N.B. De meeste hier beschreven stukken zijn door NIJHOFF gevonden in het archief van de Rekenkamer, door hem onder het hoofd "rivieren" 4, litterae a-I, beschreven, doch daarna niet in den inventaris van dit archief opgenomen, omdat hij ze beter geplaatst achtte in het archief van het College tot de beneficieering. Bij de inventarisatie van het laatstgenoemde archief in 1915 zijn zij naar dat van de Rekenkamer teruggebracht.
Kaart
683 Waterpas genomen onder de Tolkamer den 25 oct. 1670 Tusschen de Wael en[de] Nederrhijn..., 25 october 1670
Titel:
Waterpas genomen onder de Tolkamer den 25 oct. 1670 Tusschen de Wael en[de] Nederrhijn...
Maker:
[I. van Geelkercken]
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
De Rijn van Schenkenschans tot Herwen en Aerdt
Datering:
25 october 1670
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Drager:
Papier op linnen
Vorm:
1 kaart en 1 tekening
Afmeting:
30 x 40 cm + 31 x 40 cm op blad 41 x 61 cm
Annotatie:
Het oosten boven. Mogelijk is dit blad een fragment van een grotere kaart
Signatuur:
0012 Gelderse Rekenkamer 683
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Uit de Bibliotheek van het voormalige Rijksarchief in Gelderland
Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden : derde deel [...] Gelderland, 1741
Kaart
1505-VI-16d Naaukeurige aftekening van den loop der rivieren bij Schenkenschans, 1741]
Titel:
Naaukeurige aftekening van den loop der rivieren bij Schenkenschans
Maker:
[J. Wagenaar]
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Plaats:
De Rijn van Schenkenschans tot Herwen en Aerdt
Datering:
1741]
Uitgever:
[Isaac Tirion]
Plaats van uitgave:
[Amsterdam]
Techniek:
Kopergravure
Math. gegevens:
Schaal van 1 uur gaans= 74 mm
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
15 x 28 cm op blad 20 x 30 cm
Annotatie:
Het noordoosten boven. In: Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren: XIIde Deel vervolgende de Beschrijvingen der Vereenigde Nederlanden,...Gelderland, Amsterdam, bij Isaac Tirion, 1741 na bladzijde 262
Literatuur:
Schenkenschanz, sleutel van den Hollandschen tuin,... G 9
Signatuur:
1505 Bibliotheek Oude Drukken VI-16d
Verwijzing:
Zie ook 0509 Kaartenverzameling 306
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Uit de Bibliotheek van het voormalige Rijksarchief in Gelderland
Derde deel vant Vervolgh der Nederlantsche Oorloghen en geschiedenissen, [1626]
Kaart
1505-VI-41 [Beleg van Schenkenschans in 1599 door Mendoza], [1626]
Titel:
[Beleg van Schenkenschans in 1599 door Mendoza]
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Datering:
[1626]
Uitgever:
by Michiel Colijn
Plaats van uitgave:
Amsterdam
Techniek:
Kopergravure
Vorm:
1 kaart in een boek
Afmeting:
13 x 16 cm op blad 34 x 21 cm
Annotatie:
Nr. 237. Met verklarende tekst in het latijn
Aanv. materiaal:
In: Pieter Bor Christiaenszoon,vierde deel vant Vervolgh der Nederlantsche Oorloghen en geschiedenissen, Vijfde deel, oft sesde stuk, 36e boek, fol. 16
Signatuur:
1505 Bibliotheek Oude Drukken VI-41
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Uit de Bibliotheek van het voormalige Rijksarchief in Gelderland
XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen...Arnhem, Iacob van der Biesen, hofdrukker, 1653-1654, 1653-1654
Kaart
1505-I-42(rood) 2e exemplaar Schencken Schans - S. Andries - 't Fort Nassau of De Voorn, 1654
Titel:
Schencken Schans - S. Andries - 't Fort Nassau of De Voorn
Maker:
[Nicolaas van Geelkercken]
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Plaats:
Schenkenschans : Sint Andries ; de Voorn
Datering:
1654
Uitgever:
[Iacob van Biesen]
Plaats van uitgave:
[Arnhem]
Techniek:
Kopergravure
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:5000]
Vorm:
3 plattegronden op 1 blad
Afmeting:
25 x 35 cm
Annotatie:
Uitgegeven in: A. van Slichtenhorst, XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen...Arnhem, Iacob van der Biesen, hofdrukker, 1653-1654
Literatuur:
Historische plattegronden van Nederlandse steden: Gelderland deel 8
Signatuur:
1505 Bibliotheek Oude Drukken I-42(rood) 2e exemplaar
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Uit de Bibliotheek van het voormalige Rijksarchief in Gelderland
XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen...Arnhem, Iacob van der Biesen, hofdrukker, 1653-1654, 1653-1654
Kaart
1505-I-42(rood) 3e exemplaar Schencken Schans - S. Andries - 't Fort Nassau of De Voorn, 1653
Titel:
Schencken Schans - S. Andries - 't Fort Nassau of De Voorn
Maker:
[Nicolaas van Geelkercken]
Auteursrechthebbende:
Auteursrechtenvrij
Uitleg auteursrechten:
Zie voor auteursrechten de website van het Gelders Archief
Plaats:
Schenkenschans : Sint Andries ; de Voorn
Datering:
1653
Uitgever:
[Iacob van Biesen]
Plaats van uitgave:
[Arnhem]
Techniek:
Kopergravure
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:5000]
Vorm:
3 plattegronden op 1 blad
Afmeting:
25 x 35 cm
Annotatie:
Uitgegeven in: A. van Slichtenhorst, XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen...Arnhem, Iacob van der Biesen, hofdrukker, 1653-1654
Literatuur:
Historische plattegronden van Nederlandse steden: Gelderland deel 8
Signatuur:
1505 Bibliotheek Oude Drukken I-42(rood) 3e exemplaar
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
5. Kaarten

Overzichtskaarten, waarop de plaats van meer dan één der aan Boven- en Neder-Rijn uitgevoerde werken is te vinden, 1751-1787. 9 kaarten
208 "Kaart figuratief van de Waalstroom van Schenkenschans tot beneden het canaal te Pannerden", enz., met aangeving van verschillende ontworpen werken. 2 kopieën en 2 gedrukte kaarten naar een gekleurde teekening van W. Leenen, 1751
N.B. Het is niet met zekerheid vast te stellen of deze kaart bij dit archief hoort. De oorspronkelijke kaart was gemaakt voor het College tot Beneficieering, op een der kopieën is een ontwerp van 1767 aangeduid, op beide een van 1752; van de beide gedrukte exemplaren is het eene gedeeltelijk gekleurd en met de pen bijgewerkt, (c. 1754.).
Kaart
208-0004 Kaart figuratief van de Waalstroom van Schenkenschans tot beneden het canaal te Pannerden..., 20 october 1753
Titel:
Kaart figuratief van de Waalstroom van Schenkenschans tot beneden het canaal te Pannerden...
Maker:
W. Leenen
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Het Bylands Kanaal, De Oude Waal
Datering:
20 october 1753
Plaats van uitgave:
Arnhem
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:13.500]
Vorm:
1 kaart (4 exemplaren)
Afmeting:
30 x 71 cm op blad 33 x 73 cm
Annotatie:
Het zuidwesten boven. 400 Rijnlandse roeden= 112 mm. Kopie met aantekeningen uit 1753. Met tweede exemplaar in handschrift 30 x 71 cm op blad 31 x 73 cm. Met twee gedrukte, door M. Bolstra gekopieerde en verkleinde exemplaren van bijna gelijke formaten als de handschriftkaarten. Een gedrukt exemplaar is ingekleurd en bijgewerkt ca. 1754
Signatuur:
0011 College tot Beneficiëring van Nederrijn en IJssel 208
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
5. Kaarten

Overzichtskaarten, waarop de plaats van meer dan één der aan Boven- en Neder-Rijn uitgevoerde werken is te vinden, 1751-1787. 9 kaarten
208 "Kaart figuratief van de Waalstroom van Schenkenschans tot beneden het canaal te Pannerden", enz., met aangeving van verschillende ontworpen werken. 2 kopieën en 2 gedrukte kaarten naar een gekleurde teekening van W. Leenen, 1751
N.B. Het is niet met zekerheid vast te stellen of deze kaart bij dit archief hoort. De oorspronkelijke kaart was gemaakt voor het College tot Beneficieering, op een der kopieën is een ontwerp van 1767 aangeduid, op beide een van 1752; van de beide gedrukte exemplaren is het eene gedeeltelijk gekleurd en met de pen bijgewerkt, (c. 1754.).
Kaart
208-0003 Kaart figuratief van de Waalstroom van Schenkenschans tot beneden het canaal te Pannerden..., 20 october 1753
Titel:
Kaart figuratief van de Waalstroom van Schenkenschans tot beneden het canaal te Pannerden...
Maker:
W. Leenen
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Het Bylands Kanaal, De Oude Waal
Datering:
20 october 1753
Plaats van uitgave:
Arnhem
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:13.500]
Vorm:
1 kaart (4 exemplaren)
Afmeting:
30 x 71 cm op blad 33 x 73 cm
Annotatie:
Het zuidwesten boven. 400 Rijnlandse roeden= 112 mm. Kopie met aantekeningen uit 1753. Met tweede exemplaar in handschrift 30 x 71 cm op blad 31 x 73 cm. Met twee gedrukte, door M. Bolstra gekopieerde en verkleinde exemplaren van bijna gelijke formaten als de handschriftkaarten. Een gedrukt exemplaar is ingekleurd en bijgewerkt ca. 1754
Signatuur:
0011 College tot Beneficiëring van Nederrijn en IJssel 208
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
5. Kaarten

Overzichtskaarten, waarop de plaats van meer dan één der aan Boven- en Neder-Rijn uitgevoerde werken is te vinden, 1751-1787. 9 kaarten
208 "Kaart figuratief van de Waalstroom van Schenkenschans tot beneden het canaal te Pannerden", enz., met aangeving van verschillende ontworpen werken. 2 kopieën en 2 gedrukte kaarten naar een gekleurde teekening van W. Leenen, 1751
N.B. Het is niet met zekerheid vast te stellen of deze kaart bij dit archief hoort. De oorspronkelijke kaart was gemaakt voor het College tot Beneficieering, op een der kopieën is een ontwerp van 1767 aangeduid, op beide een van 1752; van de beide gedrukte exemplaren is het eene gedeeltelijk gekleurd en met de pen bijgewerkt, (c. 1754.).
Kaart
208-0002 Kaart figuratief van de Waalstroom van Schenkenschans tot beneden het canaal te Pannerden..., 20 october 1753
Titel:
Kaart figuratief van de Waalstroom van Schenkenschans tot beneden het canaal te Pannerden...
Maker:
W. Leenen
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Het Bylands Kanaal, De Oude Waal
Datering:
20 october 1753
Plaats van uitgave:
Arnhem
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:13.500]
Vorm:
1 kaart (4 exemplaren)
Afmeting:
30 x 71 cm op blad 33 x 73 cm
Annotatie:
Het zuidwesten boven. 400 Rijnlandse roeden= 112 mm. Kopie met aantekeningen uit 1753. Met tweede exemplaar in handschrift 30 x 71 cm op blad 31 x 73 cm. Met twee gedrukte, door M. Bolstra gekopieerde en verkleinde exemplaren van bijna gelijke formaten als de handschriftkaarten. Een gedrukt exemplaar is ingekleurd en bijgewerkt ca. 1754
Signatuur:
0011 College tot Beneficiëring van Nederrijn en IJssel 208
 
 
 
Pagina: 4