Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Onderzoeksgidsen

Onderzoeksgidsen

Onderzoekgidsen

Deze onderzoeksgidsen bieden hulp bij het zoeken in het archief en bieden meer (achtergrond) informatie bij verschillende thema’s en de stukken die in het Gelders Archief in te zien zijn. 

Hoe zoekt u door de onderzoeksgidsen?

Door op een titel van een onderzoeksgids te klikken kunt u de inhoud van deze gids bekijken. Verder kunt u in de zoekbalk links bovenin zoeken op alle woorden die voorkomen in de onderzoeksgidsen.
 
beacon
 
 

Immigratie en emigratie

Hoe zoekt u door historische gegevens over immigratie en emigratie?

Als u op zoek bent naar informatie over immigratie en emigratie in het verleden in Nederland, dan zijn het Nationaal Archief en het Centrum voor Familiegeschiedenis de beste plekken om uw onderzoek te beginnen. De onderzoeksgidsen van het Nationaal Archief over immigratie en emigratie bevatten erg handige informatie om uw onderzoek te starten.
Bij 'bronnen' en literatuur' vindt u specifiek Gelderse bronnen voor uw onderzoek.

Bronnen

Zoek hier:
 • Jaarlijkse opgaven van personen die zijn geëmigreerd, verstrekt door de gemeenten aan het provinciaal bestuur, 1850-1865 gaat over de periode 1850-1865. Bevat gegevens over woonplaats, naam, leeftijd, beroep, godsdienst, welstand, gezinssamenstelling, reden van vertrek en bestemming. Van 1844-1850 en na 1865 zijn de gegevens alleen cijfermatig. Archief van Provinciale Staten [toegang 0038], verslagen van de toestand van de provincie Gelderland, inv.nr. 1588-1603 (1851-1865). Dit is het basismateriaal voor de Lijst Swierenga (zie: literatuur).
 • Correspondentie, met lijsten van landverhuizers van enkele gemeenten, 1816, 1832-1851
  Archief van Gedeputeerde Staten [toegang 0039], inv.nr. 12407.
 • Lijsten van vreemdelingen die vanuit/via België Nederland zijn binnengekomen, ingezonden door de Commissarissen van Politie, 1837-1838. Archieven van de rechterlijke colleges, alleensprekende rechters in de provincie Gelderland, 1811-1838 [toegang 0232], afdeling II: Procureur-Crimineel, inv.nr. 109
 • Lijsten van onder anderen Zwitserse landverhuizers in de minuten van uitgaande brieven, 1819.
  Archieven van de rechterlijke colleges, alleensprekende rechters in de provincie Gelderland, 1811-1838 [toegang 0232], afdeling II: Procureur-Crimineel, inv.nr. 83.
 • Indices op de besluiten van de Gouverneur, de Commissaris des Konings/der Koningin.
  Trefwoorden: vreemdelingen, Nederlanderschap, naturalisaties.
  Gegevens: naam, woonplaats. Indices op de besluiten van de Gouverneur, CdK (en -1920: GS), 1818-1949 [toegang 0040] inv.nr. 1524-1694.
 • Commissie- en Politieboeken der Stad Arnhem, 1680-1795. Verzoeken van buitenlanders om burger te mogen worden van de stad. Oud archief Arnhem [toegang 2000] inv.nr. 47-77.

Literatuur

Onderstaande boeken zijn aan te vragen in de studiezaal van het Gelders Archief:
 • Gelderse emigranten en kolonisten
  • Lijst Swierenga 1835-1880

   Dit is een uittreksel van: R.P. Swierenga, Dutch emigrants to the United States, South Africa, South America and South East Asia, 1835-1880; an alphabetical listing by household head (Wilmington, Delaware, Scholarly Resources Inc., 1983). Het bevat alleen de Gelderse informatie uit dit boek.
  • Bevolkingsregister van de kolonisatie van Hollandsche boeren aan de Saramacca (Suriname), juni 1845-april 1853

   Bijlage 1 in: E.F. Verkade-Cartier van Dissel, De mogelijkheid van landbouwkolonisa­tie voor blanken in Suriname (Amsterdam 1937) Gelders Archief, bibliotheeknummer RAG 6677 en REN D 462
 • Over Hugenoten
  • A.J. Sevaes van Rooijen

   Fransche vluchtelingen te ’s-Gravenhage, verschenen in De Wapenheraut 7 (1903) 263-270
  • Joh. Ruys

   Genaturaliseerde Fransche vluchtelingen te Haarlem in 1709, verschenen in De Wapenheraut 20 (1916) 72-78
  • Het Rotterdamsch naturalisatieregister van Franse vluchtelingen 1709-1715

   verschenen in de Nederlandsche Leeuw (1978) 159-182
 • Over landverhuizers
  • L. Beelen-Driehuizen, J.H. Kompagnie, Landverhuizers

   Aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar Nederlandse emigranten en transmigranten (2e kwart 19e eeuw-1940) (Den Haag 1996)
   Bibliotheek Gelders Archief, RAG 6534
  • J.H. Kompagnie, POP – gids

   Personen Op Papier, Overzicht van archief- en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons- en beroepsgroepen in het Nationaal Archief
   Zie onder trefwoord: genaturaliseerden
  • Cottaer, J. Lucassen, L. Lucassen, Van over de grens

   Gids voor lokaal historisch onderzoek naar immigratie in Nederland
   Reeks: Cahiers voor regionale geschiedenis en volkscultuur (Utrecht 1998)
  • J. van Barneveld en A.J. de Jong

   De lotgevallen van Nederlandse boeren als kolonisten in Suriname, verslag van een merkwaardig experiment aan de Saramanca in Suriname met Nederlandse boeren en arbeiders voornamelijk afkomstig uit de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel (1995)
   Bibliotheek Gelders Archief, RAG 6982
  • H. Hietbrink

   Lijst van personen die tussen 1857 en 1880 vanuit Ruurlo zijn geëmigreerd, in: Onder de Kroeseboom (Ruurlo 1984)
  • G.H. Ligterink, De landverhuizers

   emigratie naar Noord-Amerika uit het Gelders-Westfaalse grensgebied tussen de jaren 1830-1850 (Zutphen 1981)
   Bibliotheek Gelders Archief, RAG 3044
  • J.W. van de Mond, Landverhuizers uit Nijmegen, in: N.A. Hamers (red.)

   Zoeklicht zonder Grenzen (Nijmegen 1980) 27-33
   Bibliotheek Gelders Archief RAG 4696
  • H. Odink, "Landverhuizers in vorige eeuwen"

   in: Kroniek en volksmond van de Gelderse Achterhoek (Didam 1989) 1, 20-31
  • W. Wilterink

   Winterswijkse pioniers in Amerika (Winterswijk 1990)
 • Overigen
  • J. van den Borne, Naturalisaties in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw

   verschenen in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het iconografisch bureau, deel 46 (1992), pagina 209-246
   Met een lijst van 1471 personen die in de periode 1815-1848 zijn genaturaliseerd, met datum en nummer van het Koninklijk Besluit. Bibliotheek Gelders Archief S 183
  • Luttenberg’s chronologische verzameling der wetten, besluiten en arresten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstelde orde van zaken in 1813

   Alfabetisch register 1813-1924 (Zwolle 1925) 299-351
   Onder het trefwoord naturalisatie vindt u een lijst van personen die in de periode 1850-1924 zijn genaturaliseerd, met verwijzing naar het Staatsblad (de lijsten over de periode 1901-1925 zijn ook opgenomen in de alphabetische registers

Websites