Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Onderzoeksgidsen

Onderzoeksgidsen

Onderzoekgidsen

Deze onderzoeksgidsen bieden hulp bij het zoeken in het archief en bieden meer (achtergrond) informatie bij verschillende thema’s en de stukken die in het Gelders Archief in te zien zijn. 

Hoe zoekt u door de onderzoeksgidsen?

Door op een titel van een onderzoeksgids te klikken kunt u de inhoud van deze gids bekijken. Verder kunt u in de zoekbalk links bovenin zoeken op alle woorden die voorkomen in de onderzoeksgidsen.
 
beacon
 
 

Notariële archieven

Wat zijn notariële archieven?

De notaris bewaart altijd de originele akten (minuten) die hij opmaakt. In het reportorium schrijft hij alle akten dagelijks in. Dit repertorium fungeert dus register op de notariële akten. Het Gelders Archief beheert de notariële archieven van diverse Gelderse plaatsen over de periode 1811-1935.

Wat voor akten vindt u in de notariële archieven?

 • Testamenten (zie ook onze onderzoeksgids over Testamenten)
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Hypotheken
 • Koop- en verkoopakten
 • Transportakten
 • Schuldbekentenissen
 • Boedelbeschrijvingen
 • Boedelscheidingen
 • Procuraties (volmachten)
 • Akten van verenigingen en stichtingen

Hoe zoekt u in de notariële archieven?

Neem de volgende stappen:
 1. Stap 1:

  Bepaal aan de hand van het jaar waar u naar zoekt welk archief u nodig hebt. Bij het Gelders Archief vindt u de volgende notariële archieven:
 2. Stap 2:

  Open de inventaris en klik op de standplaats van uw keuze, klik vervolgens op de notaris van uw keuze.
 3. Stap 3:

  Kijk in het repertoire van deze notaris. Deze is meestal digitaal in te zien. Zo niet, dan kunt u het repertoire op afspraak inzien in de studiezaal. Op deze pagina leest u meer over het bezoeken van onze studiezaal en het maken van een reservering.
 4. Stap 4:

  Noteer het aktenummer en het jaar dat u in het repertorium vindt. Vraag vervolgens de aktes van het jaar aan dat u gevonden heeft. Daarin vindt u het aktenummer dat u zoekt. U kunt deze stukken inzien in onze studiezaal. In sommige gevallen kunt u scans bestellen van deze archieven.

Weet u niet bij welke notaris u moet zijn?

Kijk dan hier:
 • Via het Centraal Testamentenregister kunt u met behulp van het geboortejaar van de overledene achterhalen bij welke notaris het testament is opgemaakt.
 • U kunt de Memorie van Successie van de bewuste persoon opzoeken. Daarin staat de notaris vermeld waar een testament is opgemaakt.
 • In de Kadastrale archieven kunt u de transportakte van een verkoop van onroerend goed terugvinden. Daarop kunt u zien bij welke notaris de overeenkomst is gesloten.

Heeft u een verwijzing gevonden in het repertorium, maar kunt u de akte niet terugvinden?

Soms ontbreken er akten:
 • Het kan gaan om een akte in brevet. Deze akte wordt wel in het repertorium genoemd, maar er is maar één akte gemaakt en deze is aan de belanghebbende uitgereikt (soms elders te vinden: bijvoorbeeld huwelijkstoestemming bij huwelijksbijlagen; volmachten / procuraties).
 • bij verkoop kan een provisionele (voorlopige) akte gehecht zijn aan een finale (uiteindelijke) akte. Deze is dan niet opgenomen in de notariële archieven.

Zoekt u een notariële akte van voor 1811?

De notariële archieven zijn vanaf de Wet op het Notarisambt in 1811 bewaard in aparte notariële archieven. Zoekt u notariële archieven van voor 1811? Dan kunt u terecht in de Oud Rechterlijke Archieven (ORA) en vervolgens de afdeling Vrijwillige Rechtspraak.

Zoekt u een notariële akte uit de periode 1811-1838?

Van 1811–1838 werd het notariaat voor enkele plaatsen en voor bepaalde onderwerpen (zoals voogdbenoemingen) ook uitgeoefend door de griffiers van de zogenoemde Vredegerechten onder het kopje vrijwillige rechtspraak of voluntaire rechtspraak. Zie voor dat archief:

Zoekt u een notariële akte uit de periode na 1935?

Deze akten zijn niet aanwezig bij het Gelders Archief. Deze akten worden bewaard door de notaris zelf. Als het notariskantoor niet meer bestaat, dan liggen de akten bij zijn opvolger. U kunt in het opvolgersarchief of op notaris.nl opzoeken bij welke notaris u moet zijn.

Wilt u meer weten over de notariële archieven?

Op Wikipedia vindt u meer informatie over authentieke notariële akten.