Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: ‘Caarte van den Slaperdijk streckende van de Stichtse bergen...

Beeldbank

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek waar u al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren kunt vinden. Denk hierbij aan onder andere foto’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. 

Hoe zoekt u door de beeldbank?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 

Zoekt u naar een specifieke materiaalsoort?

Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaat filteren op het soort beeldmateriaal.
De diverse materiaalsoorten hebben ook een eigen zoekingang. Als u die gebruikt, heeft u meer specifieke zoekmogelijkheden. De volgende zoekingangen kunt u gebruiken:
 
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
07. Vermogen
07.1. Onroerende goederen
07.1.1. Ligging en begrenzing

Stukken betreffende de kaart van de Slaperdijk gemaakt in opdracht van het college van de Slaperdijk door de landmeter Justus van Broeckhuysen, 1705-1895.
Kaart
320 ‘Caarte van den Slaperdijk streckende van de Stichtse bergen tot aan de hoogte van Gelderland’, 1705-09
Titel:
‘Caarte van den Slaperdijk streckende van de Stichtse bergen tot aan de hoogte van Gelderland’
Beschrijving:
Situatiekaart van de ligging van de Slaperdijk langs Veenendaal en Renswoude, gemaakt in opdracht van het college ter directie van de Slaperdijk. Met de wapenschilden van de bestuursleden: Willem van Geyn, Jacob Jordaen van Westrhenen (Heer van Coelhorst), Antoni Loogen, Traiectinus Boll (Heer van Bruynenburg), Steven Baron van Lynden (Heer tot Geeresteyn), Anthonis Godin (Heer van Kokengen), G.M. Pynssen van der Aa (Heer tot Deyll), Elias Verschuir, Anthoni van Goudoever (Secretaris), 't Wapen van den Slaperdijk. Noorden rechtsboven. Met inzetkaartje van de Grebbedijk langs de Nederrijn tussen Wageningen en Rhenen
Maker:
Justus van Broeckhuysen (landmeter)
Auteursrechthebbende:
Broeckhuysen (Broekhuijsen), J. van - (Justus)
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Renswoude; Rhenen; Veenendaal; Ede; Wageningen; Amerongen
Periode:
1705
Datering:
1705-09
Techniek:
kopergravure
Vorm:
1 blad
Afmeting:
82 x 198 cm
Annotatie:
Noorden rechtsboven. Met de wapenschilden van de bestuursleden: Willem van Geyn, Jacob Jordaen van Westrhenen (Heer van Coelhorst), Antoni Loogen, Traiectinus Boll (Heer van Bruynenburg), Steven Baron van Lynden (Heer tot Geeresteyn), Anthonis Godin (Heer van Kokengen), G.M. Pynssen van der Aa (Heer tot Deyll), Elias Verschuir, Anthoni van Goudoever (Secretaris), 't Wapen van den Slaperdijk. Met inzet: kaart van de Grebbedijk langs de Nederrijn tussen Wageningen en Rhenen. In de notulen der gecommitteerden d.d. 17 Jan. 1704 wordt gesproken van 'de noodsaeckelijcheyd van het maeken van een nieuwe kaart, opdat geen hoven off houtgewasch, tot den dijck behorende, werd vervremt'. Op 25 Juli d. a. v. werd de zorg hiervoor aan eene commissie opgedragen, die op 27 Oct. d. a. v. een project van 'den landmeter Broechuijsen' inleverde. Dit werd behoudens eenige wijziging goedgekeurd, doch eerst in het najaar van 1705 was de kaart in koperdruk gereed.-Aan hare bestemming (om de eigendommen van den dijk aan te wijzen) voldoet zij echter niet. Daarom scheen het verkieslijker haar hier te plaatsen
Notabene:
Koperen cliche's zijn te vinden onder inv.nr. 319.
Signatuur:
1957 College tot directie van de Slaperdijk 320
voorwaarden:
Toestand: Goed; bijzonderheden: Terugontvangen van Museum Flehite.
De koperen cliches (drukplaten) zijn aanwezig.
Geconserveerd door Restauratie-atelier Helmond in 2001.
Categorie:
overzichtskaart