Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: [De Rijn beneden Remmerden met voor de scheepvaart hinderlij...

Beeldbank

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek waar u al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren kunt vinden. Denk hierbij aan onder andere foto’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. 

Hoe zoekt u door de beeldbank?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 

Zoekt u naar een specifieke materiaalsoort?

Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaat filteren op het soort beeldmateriaal.
De diverse materiaalsoorten hebben ook een eigen zoekingang. Als u die gebruikt, heeft u meer specifieke zoekmogelijkheden. De volgende zoekingangen kunt u gebruiken:
 
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Tweede afdeeling. Onderdeelen van het domeinbeheer (uitgezonderd rekeningen en bijlagen)
C. Beheer van de rivieren
N.B. De groote stroomen behoorden tot het landsheerlijk domein. Op dit feit berustte de tolheffing en voorts ook het recht op middenin de rivieren opkomende zandplaten. Een afzonderlijk rentambt is voor dit domein uiteraard nooit ingesteld, doch de bemoeienissen van de Rekenkamer zelve met verschillende desbetreffende aangelegenheden geven er aanleiding toe, een aantal stukken, die op de rivieren betrekking hebben, in een afzonderlijke afdeeling van den inventaris te vereenigen. De stukken betreffende de tolheffing zal men in een andere afdeeling vinden, waar ook o. m. beschreven zijn die betreffende de lijnpaden, waarvan het onderhoud aan de tolheffing ten goede kwam. Ten behoeve van de tolheffing had de Rekenkamer belang bij de bevaarbaarheid der rivieren, doch vóór ongeveer het midden der 17de eeuw werd aan de zorg daarvoor weinig aandacht besteed. Integendeel stond de aanwinning van land uit de bovengenoemde zandplaten of middelzanden met behulp van kribben zoozeer op den voorgrond, dat de bevaarbaarheid der rivieren weleens ernstig werd geschaad.

Rapporten van gecommitteerden uit de Rekenkamer ter zake van inspecties van de groote rivieren, 1582-1786.
N.B. Enkele oudere rapporten zijn van den landmeter KEMPINCK. Zie over deze inspecties de noot aan het hoofd van deze afdeeling. De rapporten over 1705 en vlg. jaren (minuten) zijn omstreeks 1800 in vier banden vereenigd. Bij de rapporten enkele bijlagen.
Kaart
643-0007 [De Rijn beneden Remmerden met voor de scheepvaart hinderlijke kribben en de Keteler rijsweerd], 16 februari 1682
Titel:
[De Rijn beneden Remmerden met voor de scheepvaart hinderlijke kribben en de Keteler rijsweerd]
Maker:
G. Passavant
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
De Rijn beneden Wageningen
Datering:
16 februari 1682
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:2500]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
42 x 54 cm
Annotatie:
Het zuiden boven. Schaalstok 100 Gelderse roeden= 154 mm; moderne schaal naar Deys. Op achterzijde: Bevaring van de Neder Rhijn van Arnhem tot onder Rhenen om inspectie te nemen wegens onbehoorlijk kribben tegen 's lands placaeten
Aanv. materiaal:
Deze kaart hoort bij een aantal rapporten van gecommitteerden ter zake van inspecties van de grote rivieren 1582-1786 in 0012 Gelderse Rekenkamer inv.nr. 643, het verbaal van 1682
Literatuur:
H.P. Deys, De Gelderse Vallei..., 423
Signatuur:
0012 Gelderse Rekenkamer 643
Bekijk archieftoegang: