Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Caart van den Eldensen dijck, den stads en Meijerswyckse dam...

Beeldbank

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek waar u al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren kunt vinden. Denk hierbij aan onder andere foto’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. 

Hoe zoekt u door de beeldbank?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 

Zoekt u naar een specifieke materiaalsoort?

Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaat filteren op het soort beeldmateriaal.
De diverse materiaalsoorten hebben ook een eigen zoekingang. Als u die gebruikt, heeft u meer specifieke zoekmogelijkheden. De volgende zoekingangen kunt u gebruiken:
 
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Tweede afdeeling. Onderdeelen van het domeinbeheer (uitgezonderd rekeningen en bijlagen)
A. Landrentambt-generaal
N.B. De landrentmeester-generaal, de opvolger van den hertogelijken landrentmeester, inde de batige sloten van de rekeningen der subalterne rentmeesters en van andere rekenplichtige ambtenaren en deed daarvan verschillende betalingen ten dienste van den landsheer, sinds 1581 van de Landschap. Vóór de oprichting van de Rekenkamer beheerde hij ook de domeinen in de Over- en Nederbetuwe, voor zoover niet verpand, die sindsdien onder het beheer van den Nymeegschen rentmeester zijn gesteld. Zie over dit rentambt ook de noot aan het hoofd van B, I in de 3de Afdeeling. Afgezien van de hierboven vermelde inkomsten en uitgaven van den landrentmeester-generaal zij er hier op gewezen, dat deze de domeingebouwen te Arnhem beheerde en de uitvoering en instandhouding van verschillende werken van algemeen nut bekostigde, waaromtrent men hier stukken zal aantreffen.
II. Beheer van bepaalde domeinen
Overige

Stukken betreffende den weg van Arnhem naar Nijmegen, 1741-1793.
N.B. De Rekenkamer heeft in 1741 het onderhoud van den z.g. Griftdijk, die de verbinding tusschen Arnhem en Nijmegen vormde, van die beide steden overgenomen, met den op dien weg geheven tol.
Kaart
571-0001 Caart van den Eldensen dijck, den stads en Meijerswyckse dammen en bandyck, met de verdere dammen soo tussen den Rhijn en den Overbetuwse banddijck...beneeden de stad Arnhem, dienende tot de projecten die tot verbeeteringh van den Eldensen dijck sijn geformeert, maart 1748
Titel:
Caart van den Eldensen dijck, den stads en Meijerswyckse dammen en bandyck, met de verdere dammen soo tussen den Rhijn en den Overbetuwse banddijck...beneeden de stad Arnhem, dienende tot de projecten die tot verbeeteringh van den Eldensen dijck sijn geformeert
Maker:
W. Leenen
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Overbetuwe - Elst (+ Elden, Meinerswijk); De Rijn tussen Arnhem en Wageningen
Datering:
maart 1748
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:6000]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
47 x 68 cm
Annotatie:
Het zuiden boven. Schaalstok 250 gelderse landroeden= 145 mm. Op achterzijde: Caart no. 3
Aanv. materiaal:
Hoort bij rapport van W.Leenen van 3 april 1748
Literatuur:
Donkersloot-de Vrij, 450 blw 11; R.C.M. Wientjes, Een heerlijkheid in de bocht. Kaartboek van de polder Meinerswijk...blz. 19-21, 52
Signatuur:
0012 Gelderse Rekenkamer 571
Bekijk archieftoegang: