Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Gasthuizen en gilden in Arnhem
x2001 Gasthuizen en gilden in Arnhem

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

2001 Gasthuizen en gilden in Arnhem
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Voorwoord
3. Gasthuizen en fundatiën
4. Gilden, schutterijen en vendels
Inventaris
2. Gilden, schutterijen en vendels
2.01. Schippersgilde
2.01.1. Het gilde in het algemeen
1259 Gildeboek van het schippersgilde, loopende over de jaren 1628-1808, aangelegd in 1662 door Arnolt Tulleken, doctor in de medicijnen en deken van het gilde. 1 deel
N.B. Voorin bevindt zich als titelblad een teekening in kleuren, voorstellende een tweetal schippers, omringd door tal van bij de schipperij in gebruik zijnde voorwerpen. Het boek is verder versierd met kleine, meestal gekleurde teekeningen, voor het meerendeel op de scheepvaart en Arnhem betrekking hebbende. Voor het vervaardigen van het gildeboek ontving Arnolt Tulleken krachtens besluit van het gilde dd. 25 Januari 1665 "een sooye visch" om te gebruiken, als hij bruidegom zou zijn. Het deel is verdeeld in de afdeelingen a-o. Deze bevatten de navolgende onderwerpen:
a. Overeenkomst tusschen de stad en eenige met name genoemde gemachtigden, om tot oprichting van een gilde over te gaan, 1628-1629.
b. 1ste ordonnantie op het gilde, 1629.
c. 2de ordonnantie op het gilde, 1656, en nadere ordonnanties en beschikkingen van den magistraat der stad, 1695, 1698, 1721, 1788, 1789, 1790.
d. Namen der gildemeesters of dekens, 1629-1788.
e. Namen der overlieden en boekhouders, 1629-1798.
ƒ. Namen det gildebroeders, 1628-1808.
g. Instructie voor den güdeknecht, 1634, en nadere instructies, 1661, 1743.
h. Namen der gildeknechts, 1629-1789.
i. Resolutien van deken, overlieden en gildemeesters, alsook van den magistraat der stad met betrekking tot het gilde, 1662-1795.
k. Lijst van obligaties en rentebrieven, behoorende aan het gilde, 1632-1796.
l. Afhooringen van de rekenboeken der boekhouders, 1661-1796.
m. Borgstellingen ten behoeve van het gilde, 1680-1808.
n. Lijst van gildebroeders, die toegestemd hebben jaarlijks 3 gulden aan het gilde te zullen betalen, 1741- 1792.
o. Inhoudsopgave van het gildeboek, opgemaakt door A. Boonzajer, procureur van het gilde.
i
2001 Gasthuizen en gilden in Arnhem
Inventaris
2. Gilden, schutterijen en vendels
2.01. Schippersgilde
2.01.1. Het gilde in het algemeen
1259
Gildeboek van het schippersgilde, loopende over de jaren 1628-1808, aangelegd in 1662 door Arnolt Tulleken, doctor in de medicijnen en deken van het gilde. 1 deel
N.B. Voorin bevindt zich als titelblad een teekening in kleuren, voorstellende een tweetal schippers, omringd door tal van bij de schipperij in gebruik zijnde voorwerpen. Het boek is verder versierd met kleine, meestal gekleurde teekeningen, voor het meerendeel op de scheepvaart en Arnhem betrekking hebbende. Voor het vervaardigen van het gildeboek ontving Arnolt Tulleken krachtens besluit van het gilde dd. 25 Januari 1665 "een sooye visch" om te gebruiken, als hij bruidegom zou zijn. Het deel is verdeeld in de afdeelingen a-o. Deze bevatten de navolgende onderwerpen:
a. Overeenkomst tusschen de stad en eenige met name genoemde gemachtigden, om tot oprichting van een gilde over te gaan, 1628-1629.
b. 1ste ordonnantie op het gilde, 1629.
c. 2de ordonnantie op het gilde, 1656, en nadere ordonnanties en beschikkingen van den magistraat der stad, 1695, 1698, 1721, 1788, 1789, 1790.
d. Namen der gildemeesters of dekens, 1629-1788.
e. Namen der overlieden en boekhouders, 1629-1798.
ƒ. Namen det gildebroeders, 1628-1808.
g. Instructie voor den güdeknecht, 1634, en nadere instructies, 1661, 1743.
h. Namen der gildeknechts, 1629-1789.
i. Resolutien van deken, overlieden en gildemeesters, alsook van den magistraat der stad met betrekking tot het gilde, 1662-1795.
k. Lijst van obligaties en rentebrieven, behoorende aan het gilde, 1632-1796.
l. Afhooringen van de rekenboeken der boekhouders, 1661-1796.
m. Borgstellingen ten behoeve van het gilde, 1680-1808.
n. Lijst van gildebroeders, die toegestemd hebben jaarlijks 3 gulden aan het gilde te zullen betalen, 1741- 1792.
o. Inhoudsopgave van het gildeboek, opgemaakt door A. Boonzajer, procureur van het gilde.
Omvang:
deel

Ga
Kenmerken
Datering:
(1335) 1395-1929
Auteur:
D.P.M. Graswinckel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS