Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Oud archief Arnhem

2000 Oud archief Arnhem

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Voorwoord
3. Overzicht der opeenvolgende besturen
4. Verhouding van de stad tot gewest en kwartier
5. Geschiedenis van het archief
6. Toelichting tot de inventarisatie
Inventaris
1. Stad Arnhem
1.01. Resolutiën, notulen en bijbehoorende stukken
1.01.1. De magistraat tot 1795
"Commissie- en Politieboek" der stad Arnhem. Register, bevattende de resolutien van den magistraat, 1680-1795. 31 deelen
N.B. Vergelijk voor wat betreft het aanleggen dezer serie, de noot bij Inv. nos. 3-44.
Voorin het eerste deel staat een mededeeling, dat met het aanleggen van het Commissie- en Politieboek een aanvang is gemaakt als gevolg van een resolutie van den magistraat; de datum dezer resolutie is echter niet ingevuld.
Van het midden der 18e eeuw zijn eenige minuut-resolutien bewaard, welke niet in het Commissie- en Politieboek zijn vermeld; vergelijk hiervoor Inv. nos 85-152.
Voor het meerendeel loopen de jaren van Pauli tot Pauli (25 Januari).
69 1778-1779 i
2000 Oud archief Arnhem
Inventaris
1. Stad Arnhem
1.01. Resolutiën, notulen en bijbehoorende stukken
1.01.1. De magistraat tot 1795

"Commissie- en Politieboek" der stad Arnhem. Register, bevattende de resolutien van den magistraat, 1680-1795. 31 deelen
N.B. Vergelijk voor wat betreft het aanleggen dezer serie, de noot bij Inv. nos. 3-44.
Voorin het eerste deel staat een mededeeling, dat met het aanleggen van het Commissie- en Politieboek een aanvang is gemaakt als gevolg van een resolutie van den magistraat; de datum dezer resolutie is echter niet ingevuld.
Van het midden der 18e eeuw zijn eenige minuut-resolutien bewaard, welke niet in het Commissie- en Politieboek zijn vermeld; vergelijk hiervoor Inv. nos 85-152.
Voor het meerendeel loopen de jaren van Pauli tot Pauli (25 Januari).
69
1778-1779

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
Brieven, ingekomen bij, en minuten van brieven uitgegaan van den magistraat van Arnhem, 1361-1699. 259 omslagen
N.B. Regesten 28, 347, 875, 962, 984, 1002, 1104, 1170, 1192, 1209, 1294, 1306. Briefregesten 1-31, 34, 35, 37, 39-48, 50-67, 69, 72-76, 78-85, 87, 89, 90, 93-188, 193, 194, 196-199, 204-224, 226-272, 274-296, 298-312, 314-324, 326-344, 346-354, 356, 358-361, 363-369, 372-380, 382-385, 387-399, 401-415, 418, 420-422, 424-428, 430-441, 443-451, 453-470, 472-502, 504-510, 512-516, 518-559, 561-651, 654-682, 684-706, 708-717, 720, 723-746, 749-758, 761-764, 768, 769, 771, 772, 775, 777, 778, 780, 784, 792-796, 801-807, 835-839, 844, 845, 851, 863, 869-871, 882, 900, 904, 906, 915, 924, 947, 948, 950, 953, 958, 966, 969, 971, 972, 976, 979, 980, 984-988, 992, 993, 996, 999.
Deze collectie bevat behalve brieven ook enkele andere stukken en bijlagen bij de brieven. Behalve brieven aan den magistraat bevinden zich in deze serie ook brieven aan stedelijke ambtenaren, in hoofdzaak secretarissen.
In het jaar 1674 werden de minuten der aanwezige brieven opgemaakt door den Hoogschout en de Regenten, die in 1674 de provisioneele regeering der stad Arnhem vormden.
Aangezien eerst sedert het jaar 1538 de brieven, gericht aan ridderschap en steden of bestemd voor het Kwartier van Arnhem, afzonderlijk zijn gehouden of in de banden der Landdags- en Kwartiersrecessen zijn gebonden, zal men die brieven van vóór dat jaar in deze serie aantreffen. Nochtans zal men omgekeerd in de banden van Landdags- en Kwartiersrecessen een aantal aan de stad gerichte brieven aantreffen, welke tengevolge van het onoordeelkundig inbinden dier banden aldaar zijn terecht gekomen (zie Inv. nos. 4683-4695).
Van Inv. nos. 180-186 is een deel der brieven gedrukt: DR. J S. VAN VEEN, De laatste regeeringsjaren van hertog ARNOLD (1456-1465).

Kenmerken

Datering:
1264-1885
Auteur:
D.P.M. Graswinckel