Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Dijkstoel van het polderdistrict Wageningen en Bennekom

1963 Dijkstoel van het polderdistrict Wageningen en Bennekom

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Archiefvormer en archief
Inventaris
3. Documentatie
699 L.A. Reuvens, De Waal- en Rijn-dijken der Polderdistricten in Gelderland en de werken tot verbetering der daarlangs gelegen Rivieren, Arnhem, 1871. 2 delen
1963 Dijkstoel van het polderdistrict Wageningen en Bennekom
Inventaris
3. Documentatie
699
L.A. Reuvens, De Waal- en Rijn-dijken der Polderdistricten in Gelderland en de werken tot verbetering der daarlangs gelegen Rivieren, Arnhem, 1871. 2 delen
Datering:
1871
Omvang:
delen
De Waal- en Rijndijken der Polderdistricten in Gelderland en de werken tot verbetering der daarlangs gelegen rivieren, voorgesteld in eene kaart van 38 bladen in kleurendruk, waarbij, ingevolge goedkeuring van het Collegie van Gedeputeerde Staten, is gevoegd het Register van Dijkshoogten, Vaste Hoogtemerken en Steenen Peilschalen, houdende de uitkomsten der opnemingen, in 1869 gelast door de Provinciale Staten van Gelderland. Een en ander bewerkt door den ingenieur van den Waterstaat L.A. Reuvens.
Lithografie door A.A.J. Pistoor. Uitgave Is. An. Nijhoff en zoon te Arnhem, 1871
2 delen
Twaalfde t/m vijftiende verzameling van Bijhoudingslijsten behoorenende bij de Registers (van 1871 en 1874) van Dijkshoogten, Vaste Hoogtemerken, enz. langs Waal, Rijn en Maas in Gelderland.
Tezamengesteld op last van het College van Gedeputeerde Staten, door en onder leiding van den Hoofdingenieur van den Provinciale Waterstaat van Gelderland M.A. van Idsinga. 1887-1894
4 katernen

Kenmerken

Datering:
1622-1949
Auteur:
F.J. Ebbens