Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Huis Hackfort

0520 Huis Hackfort

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Woord vooraf
4. Geschiedenis van het huis en zijn bewoners
N.B. Zie voor een uitvoerig overzicht F. Keverling Buisman (red.), Hackfort: Huis en landgoed. Utrecht, 1998.
5. Geschiedenis van het archief
6. Verantwoording van de inventarisatie
7. Onderzoek in andere archieven
8. Bijlagen
Inventaris
2. Stukken van zakelijke aard
2.2. Huis en heerlijkheid Bahr en Lathum
0520 Huis Hackfort
Inventaris
2. Stukken van zakelijke aard
2.2.
Huis en heerlijkheid Bahr en Lathum
De bannerheerlijkheid Bahr en Lathum werd in 1672 gekocht door Borchard Willem van Westerholt en zijn vrouw Anna Helena van Renesse van Carl Friedrich Otto, vorst van Salm. Door een geschil over de betaling van de kooppenningen, een bedrag van ?120.000,-, duurde het nog tot 1675 voordat de transactie afgewikkeld was. In 1691 kocht hun zoon Hendrik Willem de heerlijkheid Lathum en hij droeg deze in 1693 op als Gelders leen, samen met de bannerheerlijkheid Bahr en Lathum die hij toen geërfd had. Huis en heerlijkheid bleven in de familie Van Westerholt tot 1735, toen het geheel verkocht werd aan de Gelderse Rekenkamer door Johan Frederik van Westerholt.
Zie voor stukken betreffende Bahr en Lathum voor 1672: Huisarchief Anholt (Duitsland), zie: D. van Krugten, Fürstlich Salm-Salm'sches und Fürstlich Salm-Horstmar'sches gemeinschaftliches Archiv in der Wasserburg Anholt, Bestandsübersicht I (Rhede 1989), 19-21 en D. van Krugten, Inventaris van het archief van de afdeling Bahr en
Lathum in het huisarchief Anholt 1562-1672 (Arnhem 1976). Het archief na 1735 is te vinden in het archief van de Gelderse Rekenkamer (bloknr. 0012), inv.nrs. 1203-1265, 7271-7278, kaarten nrs. 80, 81, 83, 205. Het repertorium op de lenen is in druk verschenen: W. Wijnaendts van resandt en J.S. van Veen, Register op de leenen der bannerheerlijkheid Baer en der heerlijkheid Lathum (Arnhem 1926).
Zie verder: Gelre. Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht. Bijdragen en mededelingen X (1907) 13-41, XIV (1911) 73-80, LXIV (1970) 42-71 en LXVI (1972) 97-106.

Kenmerken

Datering:
1290-1983
Auteur:
A. P. van Schilfgaarde, F.W.J.M. van den Berg
Categorie:
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal