Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Jan Willem Mol en Elisabeth Visser e.l., te kennen gevende, ...

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
beacon
 
 
Regest
79 Jan Willem Mol en Elisabeth Visser e.l., te kennen gevende, dat zij, comparanten, van Egbert Janssen, wonende te Renkum hebben aangekocht het erve en goed Everwijnsgoed, gedeeltelijk onder Wageningen en gedeeltelijk onder Renkum gelegen, voor de somme van 2100 gl. op conditie dat zij, comparanten, die volle kooppenningen zouden behouden op lijfrenten ten lijve van de verkoper vnd. tegen 10 percent, jaarlijks te betalen in handen van hem, Egbert Janssen, franco aan zijn woonplaats met 210 gl., [enz.] en zulks tot het overlijden van dezelve Egbert Janssen toe [enz.] [enz.] [---] en alzo dezelve Egbert Janssen aan comparanten het gelibelleerde goed, Everwijns goed genaamd, vrij zal transporteren zonder dat hetzelve voor de voorzegde lijfrenten enigszins geaffecteerd en verbonden zal blijven, mits dat comparanten andere genoegzame securiteit, bestaande in verband van vrij en onbezwaard ongereed goed, ter genoegzame waarde daarvoor geven, [---] zo verklaren comparanten tot securiteit van de gelibelleerde lijfrenten en prompte en accurate betaling van dezelve te verbinden hun personen, erfgenamen, gerede en ongerede goederen en daarvoor bovendien tot speciaal hypotheek en onderpand te stellen hunlieder huis en erve, staande en gelegen binnen deze stad Arnhem in de Rijnstraat op de hoek van den grooten Oort, door de koopman Waalwijk thans bewoond wordende, met het daarachter staande huis, mitsgaders een tuin en tuinhuisje, gelegen in het schependom dezer stad buitende Rijnpoort tussen de oude- en nieuwe Utrechtseweg; [enz.];
Datering:
14-10-1801
Folio:
500r-501v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
449

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga