Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Geluid

Geluid

beacon
5 opnames
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Inventaris
1.1. Kerkenraad
1.1.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.1.2.3. Amtsdragers
Geluid
493-0001 Dienst van ds. Baak op 7 februari 1993
Titel:
Dienst van ds. Baak op 7 februari 1993
Beschrijving:
Dienst met diverse sprekers, waaronder een medewerker van het Werelddiaconaat, ter gelegenheid van het uitzenden van een echtpaar uit de gemeenschap naar Bangladesh.
Datering:
1993
Tijdsduur:
01:55:15:00
Vervaardiger:
Onbekend
Auteursrechthebbende:
Onbekend
Uitleg auteursrechten:
Dit werk is vanwege auteursrechten alleen zichtbaar in de studiezaal van het Gelders Archief. Disclaimer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1.3. Kerkvoogdij
N.B. Vanaf 1989 door samenwerking met de Gereformeerde Kerk Dieren 'beheerscommissie' geheten. In 1999 is deze naam gewijzigd naar 'beheerraad'.
1.3.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.3.2.6. Beheer van bezittingen
1.3.2.6.2. Gebouwen
1.3.2.6.2.5. Ontmoetingskerk in Dieren-Noord
N.B. Admiraal Helfrichlaan 54. Deze kerk is gebouwd door de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Dieren.
Geluid
495-0001 Toespraken op de Open Dag van de Ontmoetingskerk
Titel:
Toespraken op de Open Dag van de Ontmoetingskerk
Beschrijving:
Welkomstwoord van de voorzitter van de Federatieraad (PKD, Protestantse Kerk Dieren) voor de Open Dag van de Ontmoetingskerk ter gelegenheid van de vernieuwing van deze gedeelde kerk. Daarna volgen toespraken van vertegenwoordigers van de Raad van Kerken en de beheerraad en is er aandacht voor degenen die herdacht worden middels de nieuw geplaatste gedenksteen. Tussendoor is er orgelspel en naderhand zijn er diverse muzikale optredens, waaronder acapella zang, koorzang met pianobegeleiding en orgel.
Datering:
2004
Tijdsduur:
01:36:02:00
Vervaardiger:
Onbekend
Auteursrechthebbende:
Onbekend
Uitleg auteursrechten:
Dit werk is vanwege auteursrechten alleen zichtbaar in de studiezaal van het Gelders Archief. Disclaimer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1.3. Kerkvoogdij
N.B. Vanaf 1989 door samenwerking met de Gereformeerde Kerk Dieren 'beheerscommissie' geheten. In 1999 is deze naam gewijzigd naar 'beheerraad'.
1.3.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.3.2.6. Beheer van bezittingen
1.3.2.6.2. Gebouwen
1.3.2.6.2.5. Ontmoetingskerk in Dieren-Noord
N.B. Admiraal Helfrichlaan 54. Deze kerk is gebouwd door de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Dieren.
Geluid
495-0002 Muzikale optredens op de Open Dag van de Ontmoetingskerk
Titel:
Muzikale optredens op de Open Dag van de Ontmoetingskerk
Beschrijving:
Diverse muzikale optredens op de Open Dag van de Ontmoetingskerk in Dieren, waaronder acapella zang, koorzang met pianobeleiding en orgel.
Datering:
2004
Tijdsduur:
01:36:02:00
Vervaardiger:
Onbekend
Auteursrechthebbende:
Onbekend
Uitleg auteursrechten:
Dit werk is vanwege auteursrechten alleen zichtbaar in de studiezaal van het Gelders Archief. Disclaimer
 
 
 
 
 
Inventaris
1.1. Kerkenraad
1.1.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.1.2.8. Activiteiten
1.1.2.8.2. Leerhuis en gemeente-avonden
Geluid
494-0001 Gemeente-avond van 23 oktober 1986
Titel:
Gemeente-avond van 23 oktober 1986
Beschrijving:
Bijeenkomst waarbij structurele uitdagingen van het kerkbestuur met de gemeente worden besproken. Voorzitter van de kerkraad geeft een inleiding en introduceert de afgevaardigde van de gereformeerde kerk die bij deze avond aanwezig is. De afgevaardigde vraagt om een zegen op de avond. De voorzitter schetst de visie van het kerkraad voor de toekomst, waarin materiële krimp en bezuiniging een thema is. Een predikant licht de financiële situatie toe. De gemeenschap gaat in aparte groepen in discussie over de nieuwe invulling van het pastoraat en over de financiële situatie van de kerk. De uitkomsten van deze discussies zullen het beleidsplan informeren. Na de discussies volgt weer een plenaire bespreking waarin enkele vragen over het beleid worden behandeld, waaronder het voornemen samen te gaan met de Gereformeerde Kerk.
Openbaar:
2097
Datering:
1986
Tijdsduur:
01:19:20:00
Vervaardiger:
Onbekend
Auteursrechthebbende:
Onbekend
Uitleg auteursrechten:
Dit werk is vanwege auteursrechten alleen zichtbaar in de studiezaal van het Gelders Archief. Disclaimer
 
 
 
Pagina: 1