Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Onderzoeksgidsen

Onderzoeksgidsen

Onderzoekgidsen

Deze onderzoeksgidsen bieden hulp bij het zoeken in het archief en bieden meer (achtergrond) informatie bij verschillende thema’s en de stukken die in het Gelders Archief in te zien zijn. 

Hoe zoekt u door de onderzoeksgidsen?

Door op een titel van een onderzoeksgids te klikken kunt u de inhoud van deze gids bekijken. Verder kunt u in de zoekbalk links bovenin zoeken op alle woorden die voorkomen in de onderzoeksgidsen.
 
beacon
 
 

Militairen

Hoe zoekt u informatie over militairen?

Vraag de staat van dienst van een militair op. Het Ministerie van Defensie houdt een dossier bij van iedere militair die in dienst is of in dienst geweest is. Onder bepaalde voorwaarden kunt u deze informatie inzien.

Is er geen dossier aanwezig bij Defensie? Volg dan het stappenplan van het Centrum voor Familiegeschiedenis.

Welke bronnen over militairen heeft het Gelders Archief?

De volgende bronnen met betrekking tot militairen kunt u gedigitaliseerd inzien op onze website, aanvragen om te laten scannen als dat nog niet is gebeurd of op afspraak inzien op de studiezaal van het Gelders Archief:
 • Lijst van weerbare mannen, 1552 (Overkwartier, deel Graafschap Zutphen)
  • Hof van Gelre en Zutphen [0124], inv.nr. 2018
 • Staten van Oorlog, 1598, 1600-1671, 1755-1795 (met hiaten):
  Jaarlijkse begrotingen met gegevens over officieren en buitenlandse politiek:
  • Staten van het Kwartier Zutphen en hun gedeputeerden [0005], inv.nr. 270-304 (1598, 1755-1788, 1793-1795)
  • Familie van Rhemen; Bibliotheek [0993], inv.nr. 118 (1609, 1649, 1660, 1662, 1663, 1665, 1670 en 1671)
  • Staten van het Kwartier van Veluwe en hun Gedeputeerden [0008], inv.nr. 219-229 (1600, 1771-1782)
 • Serviesgeldregisters, 1640-1795 (met hiaten)
  • Fiscale bijdragen van militairen aan de stad Arnhem
  • "Appointee's Boek", register van soldij, betaald aan militairen die door het kwartier zijn aangesteld, 1766. Met lijsten van nieuwe aanstellingen, 1764-1795
   • Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden [0003], inv.nr. 565
  • Register van aanstellingen van militairen ten laste van Gelderland (register van allerhande militaire commissiën (aanstellingen), 1781-1795
   • Staten van het Kwartier van Veluwe en hun Gedeputeerden [0008], inv.nr. 972
  • Lijst van weerbare mannen Borculo, Gendringen en Etten, 1784
   • Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden [0005], inv.nr. 1350
  • Staat van gratificaties, betaald aan het te Nijmegen gelegerde Corps Anspachse Troupes in de periode 1788-1790, (1791)
   • Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden [0003], inv.nr. 566
  • Gewapende Burgerwacht, 1796, 1797
   • Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd [0016], inv.nr. 427, 428
 • Staat met opgave van de door het Departementaal Bestuur geleverde recruten voor de Bataafsche Armee, met opgave der gemaakte kosten, (1800)
  • Gewestelijke besturen in Bataafs-Franse tijd [0016], inv.nr. 814
 • Lijsten van weerbare mannen, 1803, 1804
  • Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd [0016], inv. 1768
 • Conscriptielijsten, lichting 1808-1811
  • Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd [0016], inv.nr. 4477-4483
 • Registers met namen van de mannelijke bevolking van 20-40 jaar (vaak) met gegevens over burgerlij­ke staat, beroep en vermogen in verband met dienstplicht voor de Nationale Garde
 • Stammrolle der Gemeinden Sevenaer, Alt-Sevenaer, Malburgen, Amt Huissen, Wehl, Hülhuusen, Duiven, Nieuwgraaf, Loo en Groessen, ± 1815 Naam, leeftijd, geboorteplaats, beroep en keuring van mannen in verband met dienstplicht
  • ORA Lobith [0706], inv.nr. 3393
 • Provinciaal Blad van Gelderland, 1815-1984; Deserteurs (ouders, geboorteplaats en -datum, beschrijving van het uiterlijk), militairen en hun corps
 • Controleboeken van de Mobiele Schutterij, 1830-1839, Aantekening van de veranderingen en bewegingen der officieren, onderofficieren en schutters. Naam, rang, geboorteplaats, geboortedatum, mutaties en laatste woonplaats van de schutter, namen van de ouders. Voorwaarde: nummer van afdeling en bataljon moeten bekend zijn
 • ‘Militaire aangelegenheden', 1840-1949
 • De militieregisters van het provinciaal bestuur zijn helaas verloren gegaan in de Tweede Wereldoorlog tijdens de slag om Arnhem.

Literatuur

Onderstaande boeken zijn ter inzage bij het Gelders Archief
 • Huwelijksinschrijvingen van Schotse militairen in Gelderland, 1574-1665
  J. Mac Lean: Huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland, 1574-1665. (Zutphen 1976) Gelders Archief, bibliotheeknr. 2301
 • Collectie Wolters, 1648-1811. Huwelijksinschrijvingen van militairen:
  • Arnhem, 1648-1811
  • Garnizoenen, gelegerd in diverse Gelderse gemeenten. Hierin: Bredevoort, Doesburg, Doetinchem, Elburg, Groenlo, Harderwijk, Hattem, Lochem en Wageningen
  • Overige plaatsen ten noorden van de Rijn
   N.B. Het deel van Zutphen ontbreekt
  • Nijmegen, 1648-1810
  • Tiel, 1648-1811 en Zaltbommel (1649-1811)
  • Overige plaatsen ten zuiden van de Rijn en Lek
  • Aangrenzend Duits gebied (Oostelijke barrièresteden)
  • Provincie Overijssel met uitzondering van de steden Zwolle, Deventer en Kampen
 • J.G.A. Hoogerlinden, Losse aantekeningen uit het trouwboek van de gerefor­meerde kerk te Arnhem, 1608-1630, verschenen in De Navorscher 74 (1925), p. 222-232 en 269-279 bibliotheeknr. S 25
 • Naam- en Ranglijst van de officieren van het Koninklijk Leger der Nederlanden en van Neder­lands Indië 1867, 1869, 1898-1945 bibliotheeknr. S 268
 • Stamboeken van officieren
  C.H.M. Hendrikx, Klapper op de stamboeken van officieren van de Land­macht bibliotheeknr. 330
 • Broncommentaren V: De militieregisters 1815-1922 (Den Haag, 1986)
 • Broncommentaren V: De staten van Oorlog te Lande en de Generale Petities, 1576-1795 (Den Haag, 1990)
 • J.P.C.M. van Hoof, Enkele richtlijnen voor het verrichten van genealogisch onder­zoek naar militairen, behoord hebbende tot de Nederlandse troepen te land; Gens Nostra 39, p. 249-263 (1984). (Bibliotheeknr. 4591)
 • J.H. Kompagnie, Onderzoeksgids Soldaten Overzee. Aanwijzigingen voor het doen van onderzoek naar onderofficieren en minderen bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en bij het leger in West-Indië, 1815-1949. (Den Haag 1996).(Bibliotheeknr. 6533)
 • Sectie Militaire Geschiedenis: diverse titels. (Bibliotheeknr. S 403)
 • Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken