Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Onderzoeksgidsen
xOnderzoeksgidsen

Onderzoekgidsen

Deze onderzoeksgidsen bieden hulp bij het zoeken in het archief en bieden meer (achtergrond) informatie bij verschillende thema’s en de stukken die in het Gelders Archief in te zien zijn. 

Hoe zoekt u door de onderzoeksgidsen?

Door op een titel van een onderzoeksgids te klikken kunt u de inhoud van deze gids bekijken. Verder kunt u in de zoekbalk links bovenin zoeken op alle woorden die voorkomen in de onderzoeksgidsen.
 
Onderzoeksgidsen
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 

Militairen

Hoe zoekt u informatie over militairen?

Vraag de staat van dienst van een militair op. Het Ministerie van Defensie houdt een dossier bij van iedere militair die in dienst is of in dienst geweest is. Onder bepaalde voorwaarden kunt u deze informatie inzien.

Is er geen dossier aanwezig bij Defensie? Volg dan het stappenplan van het Centrum voor Familiegeschiedenis.

Welke bronnen over militairen heeft het Gelders Archief?

Wij hebben:
 • Lijst van weerbare mannen, 1552 (Overkwartier, deel Graafschap Zutphen)
  Gelders Archief, Archief Hof van Gelre en Zutphen [0124], inv.nr. 2018
 • Staten van Oorlog, 1598, 1600-1671, 1755-1795 (met hiaten):
  Jaarlijkse begrotingen met gegevens over officieren en buitenlandse politiek:
  • Gelders Archief, Archief Kwartier Zutphen [0005], inv.nr. 270-304 (1598, 1755-1788, 1793-1795)
  • Gelders Archief, Archief van Rhemen bibliotheek [0993], inv.nr. 118 (1609, 1649, 1660, 1662, 1663, 1665, 1670 en 1671)
  • Gelders Archief, Kwartier Veluwe [0008], inv.nr. 219-229 (1600, 1771-1782)
 • Serviesgeldregisters, 1640-1795 (met hiaten)
  • Fiscale bijdragen van militairen aan de stad Arnhem, Oud Archief Arnhem [2000], inv.nr. 3487-3506
  • Appointee's Boek, 1764, met lijsten van nieuwe aanstellingen, 1764-1795 Register van soldij, betaald aan militairen die door het kwartier zijn aangesteld
   Archief kwartier Nijmegen [0003], inv.nr. 565
  • Register van allerhande militaire commissisiën (aanstellingen), 1781-1795 Archief Kwartier Veluwe [0008], inv.nr. 972
  • Lijst van weerbare mannen Borculo, Gendringen en Etten, 1784, Archief Staten van het Kwartier Zutphen [0005], inv.nr. 1350
  • Staat van gratificaties, 1788-1790 (1791) Verleend aan het te Nijmegen gelegerd Corps Ansprachse Troupes, Archief kwartier Nijmegen [0003], inv.nr. 566
  • Gewapende Burgerwacht, 1796, 1797, Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd [0016], inv.nr. 427, 428
 • Bataafsche Armee, 1800, Gewestelijke besturen in Bataafs-Franse tijd [0016], inv.nr. 814
 • Eerst Aanwezend Ingenieurs der Genie in Gelderland, 1801 – 1940 912
 • Lijst van weerbare mannen, 1803, 1804, Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd [0016], inv. 1668
 • Conscriptielijsten, lichting 1808-1813, Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd [0016]
 • Registers met namen van de mannelijke bevolking van 20-40 jaar (vaak) met gegevens over burgerlij­ke staat, beroep en vermogen in verband met dienstplicht voor de Nationale Garde, Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd [0016]
 • Stammrollen der Gemeinden Sevenaer, Alt-Sevenaer, Malburgen, Amt Huissen, Wehl, Hülhuusen, Duiven, Nieuwgraaf, Loo en Groessen, ± 1815 Naam, leeftijd, geboorteplaats, beroep en keuring van mannen in verband met dienstplicht, ORA Lobith [0706], inv. 3393
 • Provinciaal Blad, 1815-1984 Deserteurs (ouders, geboorteplaats en -datum, beschrijving van het uiterlijk) (1815-....)
  Militairen en hun corps, toegang 1118.
 • Controleboeken van de Mobiele Schutterij, 1830-1839, Aantekening van de veranderingen en bewegingen der officieren, onderofficieren en schutters. Naam, rang, geboorteplaats, geboortedatum, mutaties en laatste woonplaats van de schutter, namen van de ouders. Voorwaarde: nummer van afdeling en bataljon moeten bekend zijn. Archieven van de Mobiele Schutterij van Gelderland [0101]
 • ‘Militaire aangelegenheden’, 1840-1949, Nationale Militie en militaire dienst, Landweer, Landstorm, Archief van het Gemeentebestuur van Rheden [2503].
 • Militaire hospitalen te Arnhem, Ede en Harderwijk (Militair Geneeskundige Dienst), 1842 – 1940, toegang 1103

Literatuur

Onderstaande boeken zijn ter inzage bij het Gelders Archief
 • Huwelijksinschrijvingen van Schotse militairen in Gelderland, 1574-1665
  J. Mac Lean: Huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland, 1574-1665. (Zutphen 1976) Gelders Archief, bibliotheeknr. 2301
 • Collectie Wolters, 1648-1811. Huwelijksinschrijvingen van militairen:
  • Arnhem, 1648-1811
  • Garnizoenen, gelegerd in diverse Gelderse gemeenten. Hierin: Bredevoort, Doesburg, Doetinchem, Elburg, Groenlo, Harderwijk, Hattem, Lochem en Wageningen
  • Overige plaatsen ten noorden van de Rijn
   N.B. Het deel van Zutphen ontbreekt
  • Nijmegen, 1648-1810
  • Tiel, 1648-1811 en Zaltbommel (1649-1811)
  • Overige plaatsen ten zuiden van de Rijn en Lek
  • Aangrenzend Duits gebied (Oostelijke barrièresteden)
  • Provincie Overijssel met uitzondering van de steden Zwolle, Deventer en Kampen
 • J.G.A. Hoogerlinden, Losse aantekeningen uit het trouwboek van de gerefor­meerde kerk te Arnhem, 1608-1630, verschenen in De Navorscher 74 (1925), p. 222-232 en 269-279 bibliotheeknr. S 25
 • Naam- en Ranglijst van de officieren van het Koninklijk Leger der Nederlanden en van Neder­lands Indië 1867, 1869, 1898-1945 bibliotheeknr. S 268
 • Stamboeken van officieren
  C.H.M. Hendrikx, Klapper op de stamboeken van officieren van de Land­macht bibliotheeknr. 330
 • Broncommentaren V: De militieregisters 1815-1922 (Den Haag, 1986)
 • Broncommentaren V: De staten van Oorlog te Lande en de Generale Petities, 1576-1795 (Den Haag, 1990)
 • J.P.C.M. van Hoof, Enkele richtlijnen voor het verrichten van genealogisch onder­zoek naar militairen, behoord hebbende tot de Nederlandse troepen te land; Gens Nostra 39, p. 249-263 (1984). (Bibliotheeknr. 4591)
 • J.H. Kompagnie, Onderzoeksgids Soldaten Overzee. Aanwijzigingen voor het doen van onderzoek naar onderofficieren en minderen bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en bij het leger in West-Indië, 1815-1949. (Den Haag 1996).(Bibliotheeknr. 6533)
 • Sectie Militaire Geschiedenis: diverse titels. (Bibliotheeknr. S 403)
 • www.coehoorn.nl (Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken)
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Adres
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
(parkeerplaats aan de Mercatorweg)
  Telefoon
 Contact

Openingstijden studiezaal

Disclaimer
Privacy statement