Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Gelderland in cijfers

Gelderland in cijfers

Hoe zoekt u door ‘Gelderland in cijfers’?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Het is ook mogelijk om op thema te zoeken. De thema’s staan alfabetisch in de rechterkolom. Door te klikken op ‘meer’ ziet u alle thema’s. Bij de bronbeschrijvingen staan verwijzingen naar vindplaats. De vindplaats is Gelders Archief of extern.

Belangstelling?

Als er verwezen wordt naar een externe bron dan bevindt deze zich niet in het Gelders Archief maar elders. Als er niet verwezen wordt naar een externe bron dan bevindt deze zich in het Gelders Archief. U kunt het stuk vinden door op de website te zoeken naar het toegangsnummer en inventarisnummer.
 
Gebruikte afkortingen
CBS: Centraal Bureau voor Statistiek
DOBI: Documentatie en Bibliotheek Utrecht
JV: Jaarverslagen (Verslagen van de toestand in de provincie)
GML: Gelderse Maatschappij van Landbouw
UBU: Universiteitsbibliotheek Utrecht
 
Filter: Aardappelenx
beacon
4  bronverwijzingen
 
 
Bronverwijzing
Verhandelde aardappelen naar buiten de provincie (niet ter markt gebracht binnen de provincie) naar gemeente van herkomst, in JV 1850.
Bronbeschrijving:
Verhandelde aardappelen naar buiten de provincie (niet ter markt gebracht binnen de provincie) naar gemeente van herkomst, in JV 1850.
Thema trefwoorden:
 
 
 
 
 
Bronverwijzing
Folkert van der Werf, Pootaardappelen in de polder.
In: Maandstatistiek van de landbouw, jrg. 46 (1998) nr.3, p.38-48.
Bibliotheek CBS Voorburg : T912/1998,mrt
De teelt van pootaardappelen is geconcentreerd in de kuststreek van de Waddenzee en in de IJsselmeerpolders. Op de zeeklei van de ingepolderde gebieden van noord Nederland bevinden zich de belangrijkste teeltcentra. Nederlandse boeren produceren uitgangsmateriaal ter waarde van een half miljard gulden voor veel buitenlandse aardappeltelers. De pootaardappelsector is ten onrechte een vrij onbekende tak van de Nederlandse land- en tuinbouw. In dit artikel passeren enkele aspecten van de pootaardappelteelt de revue. Cijfers bestrijken de periode (1900)1990-1997.
Bronbeschrijving:
Folkert van der Werf, Pootaardappelen in de polder.
In: Maandstatistiek van de landbouw, jrg. 46 (1998) nr.3, p.38-48.
Bibliotheek CBS Voorburg : T912/1998,mrt
De teelt van pootaardappelen is geconcentreerd in de kuststreek van de Waddenzee en in de IJsselmeerpolders. Op de zeeklei van de ingepolderde gebieden van noord Nederland bevinden zich de belangrijkste teeltcentra. Nederlandse boeren produceren uitgangsmateriaal ter waarde van een half miljard gulden voor veel buitenlandse aardappeltelers. De pootaardappelsector is ten onrechte een vrij onbekende tak van de Nederlandse land- en tuinbouw. In dit artikel passeren enkele aspecten van de pootaardappelteelt de revue. Cijfers bestrijken de periode (1900)1990-1997.
Externe bron:
Bibliotheek CBS Voorburg : T912/1998,mrt
Thema trefwoorden:
 
 
 
 
 
Bronverwijzing
Harry Reuvekamp, Onderzoek consumptie-aardappelrassen 1994.
In: Maandstatistiek van de landbouw, vol. 43 (1995) afl. 3 (mrt), p. 38-42.
Bibliotheek CBS Voorburg : T912/1995,mrt
Uitkomsten van het onderzoek dat tegelijk met de Landbouwtelling 1994 werd gehouden. Areaalgegevens (totaal en per bedrijf). Aardappelbedrijven naar oppervlakte aardappelrassen en aantal verbouwde rassen per bedrijf.
Bronbeschrijving:
Harry Reuvekamp, Onderzoek consumptie-aardappelrassen 1994.
In: Maandstatistiek van de landbouw, vol. 43 (1995) afl. 3 (mrt), p. 38-42.
Bibliotheek CBS Voorburg : T912/1995,mrt
Uitkomsten van het onderzoek dat tegelijk met de Landbouwtelling 1994 werd gehouden. Areaalgegevens (totaal en per bedrijf). Aardappelbedrijven naar oppervlakte aardappelrassen en aantal verbouwde rassen per bedrijf.
Externe bron:
Bibliotheek CBS Voorburg : T912/1995,mrt
Thema trefwoorden:
 
 
 
 
 
Bronverwijzing
Landbouwgebieden met een intensieve aardappelteelt gedurende de jaren 1915-1948.
In: Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, jrg.44 (1949), nr.2, p.145-147.
Bibliotheek CBS Voorburg : T900/1949,febr
Cijfers per landbouwgebied: oppervlakte bouwland - aardappelareaal - aardappelareaal in % van bouwland, jaren 1915/19, 1920/24, 1925/29, 1930/34, 1935/39, 1940/43 en 1946/48.
Bronbeschrijving:
Landbouwgebieden met een intensieve aardappelteelt gedurende de jaren 1915-1948.
In: Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, jrg.44 (1949), nr.2, p.145-147.
Bibliotheek CBS Voorburg : T900/1949,febr
Cijfers per landbouwgebied: oppervlakte bouwland - aardappelareaal - aardappelareaal in % van bouwland, jaren 1915/19, 1920/24, 1925/29, 1930/34, 1935/39, 1940/43 en 1946/48.
Externe bron:
Bibliotheek CBS Voorburg : T900/1949,febr
Thema trefwoorden:
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal