Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Caarte van de situatie der rivier de Waal alsmede van de Voo...

Beeldbank

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek waar u al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren kunt vinden. Denk hierbij aan onder andere foto’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. 

Hoe zoekt u door de beeldbank?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 

Zoekt u naar een specifieke materiaalsoort?

Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaat filteren op het soort beeldmateriaal.
De diverse materiaalsoorten hebben ook een eigen zoekingang. Als u die gebruikt, heeft u meer specifieke zoekmogelijkheden. De volgende zoekingangen kunt u gebruiken:
 
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Tweede afdeeling. Onderdeelen van het domeinbeheer (uitgezonderd rekeningen en bijlagen)
A. Landrentambt-generaal
N.B. De landrentmeester-generaal, de opvolger van den hertogelijken landrentmeester, inde de batige sloten van de rekeningen der subalterne rentmeesters en van andere rekenplichtige ambtenaren en deed daarvan verschillende betalingen ten dienste van den landsheer, sinds 1581 van de Landschap. Vóór de oprichting van de Rekenkamer beheerde hij ook de domeinen in de Over- en Nederbetuwe, voor zoover niet verpand, die sindsdien onder het beheer van den Nymeegschen rentmeester zijn gesteld. Zie over dit rentambt ook de noot aan het hoofd van B, I in de 3de Afdeeling. Afgezien van de hierboven vermelde inkomsten en uitgaven van den landrentmeester-generaal zij er hier op gewezen, dat deze de domeingebouwen te Arnhem beheerde en de uitvoering en instandhouding van verschillende werken van algemeen nut bekostigde, waaromtrent men hier stukken zal aantreffen.
II. Beheer van bepaalde domeinen
Overige

Stukken betreffende de afdamming van het Vorensche gat en het Heerewaardensche kanaal en het onderhoud van die dammen, 1721-1793.
N.B. Deze dammen zijn aangelegd omdat er te veel water van de Waal naar de Maas afliep tot schade van 's Landschaps tollen. Aanleg en onderhoud werden door den landrentmeester-generaal bekostigd.
Kaart
567-0001 Caarte van de situatie der rivier de Waal alsmede van de Voorn en Herwaerdense gaten, mitsgaders van de Maas stroom tussen Tiel en Bommel geinspecteert aug. 1721, augustus 1721
Titel:
Caarte van de situatie der rivier de Waal alsmede van de Voorn en Herwaerdense gaten, mitsgaders van de Maas stroom tussen Tiel en Bommel geinspecteert aug. 1721
Maker:
I. van Heuvel
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Rivier De Waal tussen Zennewijnen en Sint Andries bij Rossum (zie voor Sint Andries ook bij de Rivier de Maas en bij de betreffende gemeente)
Datering:
augustus 1721
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Niet op schaal]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
32 x 40 cm
Annotatie:
Het zuidoosten boven. Niet op schaal maar op het oog getekend. Bevat een plan tot afdamming van de gaten tussen Maas en Waal en een project tot verbetering van de rivier. Andere kaarten in 0012 Gelderse Rekenkamer zijn nauwkeuriger en op grotere schaal getekend
Signatuur:
0012 Gelderse Rekenkamer 567