Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Nadere toegang
x-
Zoeken in een nadere toegang
-
Zoek in deze nadere toegang
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest1 Fredrik Christ. Coets, predikant der stad Arnhem, verklaart wel en wettiglijk in een vaste en eeuwige erfkoop te cederen en te transporteren aan Adolff Troost en Niesetta van Heuven e.l. zijn hof met een stenen gemetseld huisje daarin, gelegen buiten de Rijnpoort op de Sandbergh [enz.], zo door comparant bezeten is geweest, bekennende comparant van de volle kooppenningen ad 1050 gl. volkomen voldaan te zijn [enz.];
Datering:
07-01-1767
Folio:
1r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
430

Ga
 
 
 
 
 
Regest2 De heer en Mr. Frans van Meurs en vrouwe Hermyna de Greve e.l. verklaren te transporteren en in volle eigendom op te dragen aan en ten erfelijke behoeve van Juffrouw Gosuina Beatrix van Bleek derzelver huis en erf, in dezer stads Overstraat met een annexe schuur en 2 kleine huisjes naast het erf en de brouwerij van de heer F. de Greve staande en achter de muur uitkomende, en zulks voor een summa van 4000 gl., waarvan de comparanten bekennen zo in geld als door een op heden gepasseerde obligatie voldaan te zijn [enz.];
Datering:
28-01-1767
Folio:
2r-2v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
430

Ga
 
 
 
 
 
Regest3 Juffrouw Gosuina Beatrix van Bleek, geassisteerd met Frans van Rijsewijk als haar gekozen momber, verklaart wegens resterende kooppenningen van een huis en erf met een annexe schuur en 2 kleine huisjes, in dezer stads Oeverstraat naast het erf en de brouwerij van de heer Frans de Greve staande en achter de muur uitkomende, deugdelijk schuldig te zijn aan de heer en Mr. Frans van Meurs en vrouwe Hermijna de Greve e.l. een kapitale summa van 1500 gl., welk kapitaal de comparante belooft te voldoen heden over een jaar met de interest van dien tegen 3½ percent [enz.], tot verzekering van welk kapitaal sampt interessen van dien comparante verklaart in het generaal te verbinden haar en harer erven personen en goederen en tot een speciaal hypotheek en onderpand te stellen het voorgemelde huis en erf met de annexe schuur en 2 kleine huisjes, zo en in voege dat een en ander door de comparante op 27-10-1766 van de crediteuren e.l. i s aangekocht en op 28-01-1767 aan comparante is getransporteerd [enz.];
Datering:
28-01-1767
Folio:
2v-3v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
430

Ga
 
 
 
 
 
Regest4 De procureur Gerh. Everts als gemachtigde van Dirk Tink[h]off en Aaltje Timmers e.l., Jacob Rou en Jannicke Grutters e.l. en Hendrina Grutters, kinderen en erfgenamen van wijlen Catharina Kleijn, eerst getrouwd geweest aan Michiel Timmers en anderhand weder hertrouwd aan Johannes Grutters, als medeerfgenamen van wijlen hun overleden zuster Feyke Kleijn ingevolge volmacht, op 10-11-1766 voor schepenen der stad Rotterdam gepasseerd, dan nog Margaretha Smits, weduwe van wijlen Jan van Duuren, Peter de Wael en Aeltje Smits e.l., voorts Johanna Smits, weduwe van wijlen Jan van Biesen, voor zich zelf en mede namens haar onmondige kinderen bij gemelde Jan van Biesen ehelijk verwekt [enz.], en eindelijk Gerrit Caters en Jacomina Smits e.l., kinderen en erfgenamen van wijlen Aeltbert Smits en Elisabeth Kleijn, in leven e.l., mitsgaders erfgenamen van hun overleden broeder Christiaan Smits, [---] verklaren ingevolge condities van verkoping d.d. 15-12-1766 verkocht te hebben en mitsdien alnu bij dezen te cederen, te transporteren en in volle en vrije eigendom over te geven aan en ten behoeve van Willem de Haas en Cornelia Regers e.l. een stuk bouw- of tabaksland, groot ongeveer 2 molders gezaai, met een woning en schuur beheffens nog 9 hanken in een andere schuur daarop en bij staande, staande en gelegen aan de Mussenbergh [enz.], even zoals hetzelve door comparanten grootvader Christiaan Philips of Christiaan Kleijn is aangekocht en alnu op de comparanten gedevolveerd is [enz.], verklarende comparanten q.q. en voor zich van de volle kooppenningen ad 2150 gl. voldaan en betaald te zijn [enz.];
Datering:
02-03-1767
Folio:
8v-9v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
430

Ga
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS